Electricitat

 • Oct 29, 600

  Thales de Miletus

  Thales de Miletus
  Thales de Miletus descubreix que l'àmbar al ser fregat agafa el poder d'atracció per alguns objesctes.
  Thales de Miletus
 • Otto Von Guericke

  Otto Von Guericke
  Von Guericke, va desarollar la primera màquina electroestàtica, per produïr descàrregas elèctriques. Aquesta màquina, consisteix en una esfera de sofre tornejada amb una maneta, a través de la qual és induïda al posar la mà sobre l'esfera.
  Otto Von GuerickeOtto
 • Luigi Galvani

  Luigi Galvani
  Luigi Galvani, es un físic italià.Alejandro Volta es va inspirar en ell per fer el seu estudi.
 • Benjamín Franklin

  Benjamín Franklin
  Benjamín Franklin, va comfirmar que el llamp era l'efecte de la conducció elèctrica, a traves d'un cèlebre experiment, en el qual la chispa baixava desde un cometa remontada a gra altura fins a una clau que tenia ell a la mà.
  Benjamin Franklin
 • Alejandro Volta

  Alejandro Volta
  Alejandro Volta, va construir la primmera bateria capaç de produïr corrent elèctrica.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
 • Sir Humphry

  Sir Humphry
  Sir Humphry, va desarollar la electroquímica, fent us de la pila de Volta o de la batería. al'any 1801 va observar l'arc eleèctric i la incandescència en un conductor alimentat per bateria.
  Sir Humphry
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  William Sturgeon , que era anglès, va construir el primer electroimán.
  William Sturgeon
 • Hans Christian Orsted

  Hans Christian Orsted
  Hans Christian Orssted, va descubrir el electromagnetisme, al veure com una agulla d'una brújula, colocada per accident, a prop d'un cable carregat d'energia per una pila es va moure. Aquest descubriment va posar en evidència a la relació existent entre la electricitat i el magnetisme.
  Hans Christian Orsted
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Michael Faraday, va donar un pas gegant en la historia de l'electricitat, al establer que el magnetisme prosuïa electricitat a traves del moviment . La tensió induïda en la bobina que es mou en un camp magnètic no unifirme, va ser descuberta per ell.
  Michael Fradaray
 • Samuel F.B Morse

  Samuel F.B Morse
  Samuel F.B Morse, mentres tornava de un dels seus viatjes, va coincibi la idea d'un simple circuit elèctric-magnètic per transmeter informació, el telégraf. L'any 1835, va construir el primer telégraf.
  Samuel F.B Morse
 • Joseph Henry

  Joseph Henry
  Joseph Henry, va perfeccionar el projecte de William Sturgeon. Va observar que la polaritat cambiava al variar la direcció del fluxe de la corrent.
  Joseph Henry
 • Zénobe -Theophile Gramme

  Zénobe -Theophile Gramme
  Zénobe -Theophile Gramme, un cientific Belga, va construir la primera màquina de corrent contínua : la dinamo . En l'anny 1870 va patentar la màquina magneto-eléctrica per produïr corrent contínua.
  Zénobe -Theophile Gramme
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Thomas Alva Edison, va produïr la primer làmpada incandescent, amb un afilamen de cotó carbonitzat.Aquest filament va estar encès durant 44 hores.
  Thomas Alva Edison.
 • Nicola Tesla

  Nicola Tesla
  Nicola Tesla, era serbi-americà.Va inventar la teoria de camps rotants a base dels generadors i els motors polifàsics de corrent alterna. Un dels seus invents és el motor elèctric.
  Nicola Tesla
 • Theophrastus

  Theophrastus
  Theophrastus , va ser el primer, que tres segles despres de Thales, va establir altres substànciesque tenien el mateix poder, deixant així constància del primer estudi científic sobre l'electricitat.
  Theophrastus