Electricitat

 • Oct 1, 600

  Thales de Miletus

  Thales de Miletus
  Més informacióThales de Miletus sobre l'any 600AC, va descobrir que l'àmbar, al ser frotat adquereix poder d'atracció sobre alguns objectes, es a dir, hi ha electricitat estàtica. L'electricitat estàtica és l'acumulació d'un excés de carrega elèctrica a una zona on hi ha poca conductivita.
 • Otto von Guericke

  Otto von Guericke
  Més informacióVa inventar una màquina pneumàtica per prouir carreges elèctriques. Aquesta màquina consiteix en una carrega de sofre, la qual es carrega al posar la mà sobre l'esfera.
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Més informació
  L'any 1752, Benjamin Franklin, va fer un experiment amb un cometa cordat a una clau que ell agafava. Va fer volar el cometa un dia que hi havia pluja i raigs, i, va demostrar que els raigs són efecte de la condicció electrica.
 • Luigi Galvani

  Luigi Galvani
  Més informacióLuigi Galvani fou un físic italià que va demostrar que aplicant corrent elèctrica a el cos mort d'una granota, es contreia el múscul de la cuixa.
 • Alejandro Volta

  Alejandro Volta
  Més informacióVa construir la primera bateria elèctrica capaç de produïr corrent elèctrica, la pila voltaica. Es va inspira en l'estudi realitzat pel físic italià Luigi Galvani.
 • Sir Humphry Davy

  Sir Humphry Davy
  Més informacióSir Humphry Davy va crear la electroquímica fent us de la pila voltaica de Alejandro Volta.
 • Hans Christian Ørsted

  Hans Christian Ørsted
  Més informacióVa descobri l'electromagnetisme. Va col·locar una brujola al costat d'una pila i l'agulla imantada que estava en direcció perpendicular a un conductor elèctric, es va moure.
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  Més informacióVa contruir el primer electroimant. El electroimant és un tipus d'imant en el qual el camp magnètic està produït per un corrent elèctric. El electroimant que va inventar tennia forma de ferradura envoltada per un enrotllament. Aquest físic va mostrar el poder del seu invent aixecan't uns 4 kg amb una peça de ferro que pesava menys de 200 grams. Anys més tard, Joseph Henry va perfeccionar l'electroimant.
 • Joseph Henry

  Joseph Henry
  Més informacióJoseph Henry va perfeccionà l'electroimant de William Sturgeon. Va observà que la polaritat cambiava quan variava la direcció del flux del corrent.
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Més informacióVa dir que el magnetisme produeix electricitat a través del moviment. Va descobrir la Inducció Electromagnètica.
  El magnetisme és un dels aspectes de l'electromagnetisme, és una de les forces fonamentals de la naturalesa.
 • Samuel F. B. Morse

  Samuel F. B. Morse
  Més informacióVa inventar el primer telégraf. Quan era un estudiant, va aprendre que si s'interronpia un circuit, es veia un fulgor. Se li va ocorre que podia fer servir aquestes interrupcions com a un mitjà de comunicació.
 • Zénobe-Théophile Gramme

  Zénobe-Théophile Gramme
  Més informacióVa construir la dinamo de Gramme, que fou el primer generador elèctric apte per a us industrial. Les primeres dinamos van ser dienyades per Faraday i per Pixii, Antonio Pacinotti va resoldre el problema i anys més tard Gramme va inventar la seva dinamo.
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Més informacióVa inventar la primera làmpada incandescent. La làmpada que va inventar estava feta amb filaments de bambú carbonitzat, va aconseguir que es mantingues encesa durant 44 hores.
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Més informacióVa desenvolupà la teoria de caps rotants, que és la base dels generadors i motors polisfàsics de corrent altern.
  Nikola Tesla és reconegut com un dels investigadors més destacats en el camp de l'energia elèctrica.
 • Theophrastus

  Theophrastus
  Més informacióTheophrastus, tres segles després de Thales, descobreix que altres substancies tenen el mateix poder, així deixant constancia del primer estudi cinetífi sobre l'electicitat.