Electricitat

 • Oct 1, 600

  Thales de Miletus

  Thales de Miletus
  A Thales de Miletus se li otorga el descobriment d'un mineral que tenia la propietat d'atreure certs metalls: la magnetita. A més, Thales va observar que fregant ferro a la magnetita, aquesta adquiria les propietats magnètiques del mineral: el ferro s'imantava.
  Més informació
 • Otto von Guericke

  Otto von Guericke
  Von Guericke, va fer una espectacular demostració de la immensa força que l'atmosfera podia exercir. Va mostrar que quan dos hemisferis de coure de 50 centímetres de diàmetre perfectament ajustats eren units de manera que formessin una esfera i es feia el buit en el seu interior, dos tirs de vuit cavalls cadascun, no podien separar-los.
  Més informació
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin va inventar el parallamps. Un dia de tempesta Franklin va elevar un estel amb un clau i va fer que saltés una guspira entre el clau i la seva mà, amb la qual cosa va demostrar la causa dels llamps.
  Més informació
 • Alejandro Volta

  Alejandro Volta
  Volta descobrí que el contacte entre dos metalls diferents amb el múscul d'una granota produïa electricitat. Més endavant, va concloure que no era necessària la participació dels músculs dels animals per produïr corrent, l'estructura muscular de l'animal era només un conductor. Va acabar aconseguint construïr la primera pila elèctrica.
  Més informació
 • Luigi Galvani

  Luigi Galvani
  Luigi Galvani, observà per primera vegada que una descàrrega elèctrica sobre les potes d'una granota morta produïa contraccions dels seus músculs. Galvani va penjar músculs de granota a una reixa metàl·lica durant una tempesta, i com les potes d'aquesta es movien, va descobrir que l’estimulació es produïa quan el múscul tocava dos metalls diferents de la reixa, ferro i coure.
  Més informació
 • Sir Humphry Davy

  Sir Humphry Davy
  A Sir Humphry Davy s'el considera creador de l'electromagnetisme. Davy aconseguí demostrar la seva teoria en descobrir que, una agulla imantada es desvia en ser col·locada en direcció perpendicular a un conductor pel qual circula un corrent elèctric.
  Més informació
 • Hans Christian Oersted

  Hans Christian Oersted
  Hans va descobrir que l'agulla imantada d'una brúixola es desviava quan es trobava pròxima a un cable conductor pel qual fluïa un corrent elèctric. Aquesta desviació implica l'existència d'un camp magnètic al voltant de tot conductor. Aquest descobriment va posar en evidència la relació entre l'electricitat i el magnetisme.
  Més informació
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Michael Faraday va donar a conèixer els seus treballs sobre l'electromagnetisme i la rotació electromagnètica, investigacions que anys més tard, donarien lloc al motor elèctric que coneixem avui en dia.
  Més informació
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  El seu primer invent va ser l'electroimant, que va realitzar l'aixecament de 9 lliures de pes, amb una peça de set grams de ferro amb filferro a través del qual circulava un corrent d'una bateria. També va inventar la brúixola moderna, utilitzant el concepte d'electromagnetisme.
  Més informació
 • Joseph Henry

  Joseph Henry
  Va treballar en el cap de l'elelectromagnetisme. Va inventar el telègraf, i posteriorment ho va millorar sensiblement perquè pogués utilitzar-se en distàncies molt llargues.
  Més informació
 • Samuel F.B. Morse

  Samuel F.B. Morse
  Samuel va inventar el primer sistema eficaç de telègraf electromagnètic. Al 1835 ja tenia construït el primer prototip de telègraf i al 1838 havia creat el codi que permetria cursar els missatges, més conegut després com a alfabet o codi Morse, compost de punts i ratlles.
  Més informació
 • Zénobe-Théophile Gramme

  Zénobe-Théophile Gramme
  Zénobe-Théophile Gramme va construir la primera màquina de corrent continu denominat dinamo que va ser un punt de partida de la nova indústria elèctrica. Una dinamo és una màquina destinada a la transformació d'energia mecànica en elèctrica mitjançant el fenomen de la inducció electromagnètica.
  Més informació
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Va inventar unes mil coses, però només unes quantes són les que es consideren més importants: un repetidor telegràfic, un fonògraf, una bombeta o focus elèctric incandescent, el seu invent més important; va instal·lar una gran central elèctrica; va inventar el kinetoscopi, un acumulador d'Edison, un microtasímetro i un mètode de telegrafia sense fils.
  Més informació
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Nikola es considera l'inventor més important de tots els temps. Va crear varies coses, les que es consideren més importants són: un camp magnètic rotatiu que permetia alimentar un motor de corrent alterna, un aparell que convertia d'una forma determinada l'energia en energia mecànica de rotació; va desarrollar els raigs X; "la ràdio"; el telescopi, un gran invent; la corrent alterna, i altres coses.
  Més informació
 • Theophrastus

  Theophrastus
  Va ser el filòsof grec Theophrastus el primer, que en un tractat escrit tres segles després, va establir que altres substàncies tenen aquest mateix poder, deixant així constància del primer estudi científic sobre l'electricitat.
  Més informació