Electrecitat

 • Jan 24, 600

  Poder d'atracció

  Poder d'atracció
  Thales de Milethus descubreix que el ámbar, al ser frotat adquereix el poder d'atracció sobre alguns objectes
 • Otto von Guericke

  Otto von Guericke
  Va desarrolar la primera màquina electrostàtica per produir cargues electrostàtiques. Consistia d'una esfera de sofre tornejada amb una maneta
 • Benjamín Franklin

  Benjamín Franklin
  Era el que va confirmar que el raig era conductor d'energia electrica, a traves de un experiment, en qual consistia en que la xispa baixava desde una cometa a gran altura fins a una clau que tenia ell en la seva butxaca
 • Alejandro Volta

  Alejandro Volta
  Va ser el creador de la primera bateria capaç de produir corrent elèctrica. Es va inspirar en el estudi realitzat per el físic italià Luigi Galvani (1737-1798).
 • Hans Christian Oersted

  Hans Christian Oersted
  Descubreix el electromagnetisme, al veure que l'agulla de la brúixola colocada per accident a prop d'un cable energitzat per una pila es movia.
 • Humphry Davy

  Humphry Davy
  Desarrolla la electroquímica, fent ús de la pila de Volta o bateria.
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  Va construir el primer electroimant que despres Joseph Henry o va perfeccionar i observar que la polaritat cambiava al variar la direcció del dlux de corrent.
 • Samuel F.B. Morse

  Samuel F.B. Morse
  Mentres regresava d'un dels seus viatges, va pensar la idea d'un simple circuit electro-magnétic per transmetre informació, el telègraf. En 1835 construeix el primer telègraf.
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Va donar un pas fonamental en el desenvolupament de l'electricitat al establir que el magnetisme produeix electrecitat a través del moviment.
 • Zénobe-Théophile Gramme

  Zénobe-Théophile Gramme
  Va contruir la primera màquina de corrent continua: la dinamo. En 1870 va patentar la màquina magneto-elèctrica per podruir corrent continua
 • Thomas alva edison

  Thomas alva edison
  Va produir la primera làmpara incandescent amb un filament dee cotó carbonitzat. Aquest filament es va mantenir encès 44 horas.
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Va desarrollar la teoria dels camps rodants, base dels generadors i motors polifàsics de corrent alterna.