Electricitat

 • 546

  Tales de Milet

  Tales de Milet
  més informaciómés informacióEl fenomen de l'electricitat estàtica és conegut des de l'antiguitat, segons la informació aportada per Tales de Milet.
  Els materials amb els que tractem a la nostra vida diària són formats per àtoms i molècules que són elèctricament neutres perquè tenen el mateix nombre de càrregues positives que de càrregues negatives. El fenomen de l'electricitat estàtica requereix una separació sostinguda entre les càrregues positives i negatives.
 • Otto von Guericke

  Otto von Guericke
  més informacióOtto von Guericke va idear la primera màquina electrostàtica. La màquina va treure espurnes d'una bola feta de sofre, la qual cosa el va portar a especular sobre la naturalesa elèctrica dels llampecs.
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  més informacióPel que fa a la seva activitat científica, durant la seva estada a França, en 1752, va dur a terme el famós experiment de l'estel que li va permetre demostrar que els núvols estan carregades d'electricitat.
  Per a la realització de l'experiment va utilitzar un estel amb un filferro metàl·lic. Saltaven espurnes, la qual cosa demostrava la presència d'electricitat.
 • Luigi Galvani

  Luigi Galvani
  més infomació Luigi Galvani va ser un fisiòleg italià famós per les seves investigacions sobre els efectes de l'electricitat en els nervis i músculs dels animals.
 • Abans del 1800

  Abans del 1800
  Abans del 1800 l'home iluminava les seves cases amb veles, tot era foc. Per el dia s'aprofitava la llum solar.
 • Alejandro Volta

  Alejandro Volta
  més informacióAlejandro Volta va demostrar que l'electricitat podria ser generada químicament i així negà la teoria prevalent a l'època que l'electricitat només podia ser generada pels éssers vius. L'invent de Volta, la pila voltaica, significà l'inici i desenvolupament de l'electroquímica.
 • Humphry Davy

  Humphry Davy
  més informacióHumprhy Davy va desarrolar la electroquímica, fent ús del invent de Volta. En 1801 va descubrir que hi havia conductors per a les bateries de Volta
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  més informació Michael Faraday va ser un científic anglès que va contribuir especialment en els camps de l'electroquímica. Va descubrir la relació entre corrents elèctrics i camps magnètics, va construir dos aparells per a produir el que va anomenar rotació electromagnètica.
 • Samuel Morse

  Samuel Morse
  més informació Va ser un nord-americà inventor. Va inventar el telègraf. El telègraf és un dispositiu de telecomunicació destinat a la transmissió de senyals a distància.
 • Hans Christian

  Hans Christian
  més informacióVa descubrir l'electromagnetisme. Va veure com una brújula va canviar de direcció al veure que estava al costat d'una pila carregada. Va veure que hi havia relació entre l'electricitat i el magnetisme.
 • William Sturgeon i Joseph Henry

  William Sturgeon i Joseph Henry
  més informacióWilliam Sturgeon va ser un físic i iventor britànic que va construir, en 1825, el primer electroimant i va inventar el primer motor elèctric pràctic. Però Joseph Henry ho va perfeccionar i va veure que la polaritat canviava cuan la direcció de la corrent era inversa.
 • Zénobe-Théophile Gremme

  Zénobe-Théophile Gremme
  més informació Va ser un enginyer elèctrric belga. Ell va inventar la màquina de Gramme, un tipus de corrent continu dinamo.
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  més informació Thomas Alva Edison va ser un inventor que va crear molts aparells importants. Va produïr la primera làmpada d'incandescència.
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  més informació Nikola Tesla va ser un inventor i va descobrir la teoria del corrent altern en electricitat. Un dels seus invents va ser el motor elèctric.
 • Actualitat

  Actualitat
  Avui en dia gacies a tots els inventors de l'electricitat podem fer la majoria de coses. Gracies als seus invents, que poden semblar molt simples, hem pogut fer molts invents com els móbils o els ordinadors a partit d'aquests petits invents. Tot el que han fet ha servit per molt.
 • Teophrastus

  Teophrastus
  més informació Teophratus va ser el primer que sigles després de Thales, amb diferents objectes, va fer el mateix precés fen així el primer estudi de electricitat