electricitat

 • Oct 5, 600

  Thales de Miletus

  Thales de Miletus
  Descubri que el àmbar en se fregat adquiria el poder de atreció amb alguns objectes (600 AC)
 • Guericke

  Guericke
  va inventar una la primera maquina que pasava la electrisitat estàtica
 • benjamín Franklin

  benjamín Franklin
  va fer un experiment amb una cometa amb una clau a la ma, el raig va pasar de la cometa a la ma
 • Alejandro Volta

  Alejandro Volta
  va contruir la primera bateria capas de produir corent electrica
 • Humphry Davy

  Humphry Davy
  El 1801 observa la incandecencia en un fil conductor d'una bateria
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  Va contruir el primer electroiman
 • Hans Christian Oerested

  Hans Christian Oerested
  Descubreix l'electromagnetisme
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Va descubrir que el magnetisme fa electrisitat a traves del mobiment
 • Samuel Morse

  Samuel Morse
  Fa el telègraf amb un circuit electromagnetic
 • Zénobe-Théophile Gramme

  Zénobe-Théophile Gramme
  Va construir la primera màquina de corrent contínua; la dinamo
 • Thomas Alba Edison

  Thomas Alba Edison
  va inventar la primera bombeta
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Va inventar el primer motor electric
 • theophrastus

  theophrastus
  va establir que altres supstancias té el mateix poder deixant així constància del primer estududi científic sobre l'electricitat