Electricitat

 • Oct 1, 600

  Thales de Miletus

  Thales de Miletus
  Thales de Miletus, l'any 600 AC, va descobrir que l'ambar al ser fregat adquereix el poder d'atracció sobre alguns objectes.
  per a més informació clic aquí
 • Otto von Guerike

  Otto von Guerike
  Aquest físic alemán va desarollar la primera màquina electrostàtica per produir cargues elèctriques.Aquesta màquina esta formada per una esfera de sofre tornejada amb una maneta, a través de la qual la càrrega és induïda al posar la mà sobre l'esfera.
  Més informació sobre Otto
 • Benjamín Franklin

  Benjamín Franklin
  Franklin va comfirmar que el raig era l'efecte de la conducció elèctrica a través del següent experiment:
  Va utilitzar un estel dotada d'un filferro metàl·lic unit a un fil de seda que havia carregat amb l'electricitat captada pel filferro. Durant la tempesta, va apropar la mà a una clau que penjava del fil de seda, i va observar la presència d'electricitat.
  Més imformació
 • Alejandro Volta

  Alejandro Volta
  Ell, va construir la primera batería capaç de produir corrent elèctrica cap al 1800. Alejando es va inspirar en l'estudi realitzat pel Físic Italià Luigi Galvani.
  Més informació sobre Alessandro Volta
 • com les persones iluminaven les cases al 1800

  com les persones iluminaven les cases al 1800
  Avans del 1800, el humnas il·luinaven les seves cases amb espelmes de cera, llums d'oli,.. És a dir, amb elements de foc.
 • Sir Humphry Davy

   Sir Humphry Davy
  En Sir Humphry Davy, va ser el fundador de l'electroquímica junt amb Volta y Faraday. De les seves investigacions en electroquímica destaca l'obtenció dels elements d'un compost per mitjà de l'electròlisi . En 1807 va aconseguir aïllar el sodi i el potassi i en 1808 , els metalls alcalinoterris. Descobridor del bor a partir del bòrax , va fixar la relació correcta entre l'hidrogen i el clor en l'àcid clorhídric.
  Més informació
 • Hans Christian Oersted

  Hans Christian Oersted
  Aquest senyor va descobrir l'electromagnetisme, al veure que una agulla d'una brujula que estava colocada per accident a prop d'un cable energètzat per una pila es va moure, llavors aquest procediment va posar en evidència que hi ha una relació exsistent entre l'electricitat i el magnetisme.
  Més informació
 • William Sturgeon

  William Sturgeon
  (1753-1850) Ell va constuir el primer electroimant i també el primer motor elèctric pràctic. El primer electroimant era un tros de ferro amb forma de ferradura embolicat per una bobina enrotllada sobre si mateixa.
  Més informació:
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  (1791-1867), aquest inventor va donar un oas fonamental en el desarrollament de la electricitat al establir que el magnetisme produeix electricitat a travès del moviment. La tensió induïa a la bobina que és mou en un camp magnètic no uniforme va ser descobert per ell.
  Més informació
 • Samuel F.B. Morse

  Samuel F.B. Morse
  (1791-1867)Samuel mentre tornava d'un dels seus viatges, va tenir la idea d'un circuit electro-magnètic que serveix per a transmitir informació: el telègraf. En 1835 va construir el primer telègraf.
  Per a més informació sobre Samuel Morse clic aquí
 • Zénobe-Théophile Gramme

  Zénobe-Théophile Gramme
  (1826-1901) Aquest científic va construir la primera màquina de corrent continua: la dinamo. Al 1870 va inventar la màquina magneto-elècttrica per a produir una corrent-continua.
  Més informació
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  (1857-1943) Aquest inventor era serbi-americà i va desarollar la teoría de campos rotantes, base dels generadrors y motors polifàsics de corrent alterna. Pare del sistema elèctric, que avui en dia disfrutem. Entre els seus invents està el motor elèctric.
  Més informació
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  (1847-1931) En Thomas era un cientific, inventor i emprenedor.
  Ell, va produir la primera Làmpara Incandescent amb un filament de cotó carbonitzat, i a conseguir que aquest filament estigués encès 44 hores.
  En 1881 va desarollar el filament de bambú, al 1904 el filament tungstenoi al 11910 la lampàra de 100 w.
  Més informació
 • Joseph Henry

  Joseph Henry
  L’americà Joseph Henry (1799-1878), el va perfeccionar i va observar que la polaritat cambiava al variar la direcció del fluix de la corrent, aixi va desenvolupar el concepte de la Inductància Pròpia.
  Més informació
 • Theophrastus

  Theophrastus
  El filòsof greg anomenat Theophrastus (374-287 AC), va ser el primer que, tres segles després de Thales,va establir unes altres substàncies que tenien el mateix poder, deixant així constància del primer estudi científic sobre l'electricitat.
  Més informació