Læreplaner og lærebøker

Timeline created by facebooker_10217391358668784
In History
 • Lov om høgere allmennskoler

  Historie og samfunnslære ble gjort om til et eget fag.
 • Endelig leseplan (læreplan) ferdig utarbeidet

 • Verdenshistorie

  Verdenshistorie
  Høst og kjeldstadli sin verdenshistorie. 2 utgave fra 1953. aschehoug og Co
 • Nordmenn før oss

  Nordmenn før oss
  Edvart Bull sin historiebok om Norge
 • Lov om videregående opplæring

  Samlet alle videregående under samme lov
 • Ny undervisningplan ferdigstilt

  Historie, geografi og samfunnskunnskap ble slått ammen til et fag under samme målsetting, men det eksisterte tre seperate emnelister og leseplaner for disse tre fagdisiplinene. Historiefaget ble delt i to der skillet gikk ved 1850. Jeg har valgt å analysere Norges og verdenshistorie før og etter 1850.
 • Verden 2

  Verden 2
  Cappelens historieverk for den videregående skole.
 • Verden 1

  Verden 1
  Cappelens historieverk for den videregående skole.
 • Norge 1

  Norge 1
  Cappelens historieverk for den videregående skole.
 • Norge 2

  Norge 2
  Cappelens historieverk for den videregående skole
 • Reform 94

  Ga alle elever som hadde fullført grunnskolen, rettighet til å begynne på videregående skole
 • Ny undervisningplan ferdigstilt

 • Norge før 1850

  Norge før 1850
  Eldre norgeshistorie fra 2003 av Ståle Dyrvik. Det norske Samlag
 • Verden før 1850

  Verden før 1850
  Eldre verdenshistorie av Andreas Aase fra 2003. Det norske Samlaget
 • Norge etter 1850

  Norge etter 1850
  Norge etter 1850 fra 2004 av May-Brith Ohman Nielsen. Det norske Samlaget
 • Verden etter 1850

  Verden etter 1850
  Verden etter 1850 av Olav Arild Abrahamsen 2004. Det norske Samlaget
 • Kunnskapsløftet

  Reform av både grunnskolen, den videregående skole og voksenopplæringen. Her var alle læreplanene fornyet. Grunnleggende ferdigheter kom inni alle fag og man fikk tydeligere kompetansemål
 • Tidslinjer 1

  Tidslinjer 1
  Tidslinjer 1, Jørgen Eliassen, Ola Engelien, Tore Linné Eriksen, Ole Kristian Grimnes, Lene Skovholt, Knut Sprauten. Aschehoug 2007
 • Tidslinjer 2

  Tidslinjer 2
  Ole Kristian Grimnes, Andreas Øhren, Tore Linné Eriksen, Herdis Wiig, Egil Ertresvaag, Jørgen Eliassen, Lene Skovholt. 2008, Aschehoug
 • Fagfornyelsen

  Fornyer alle læreplaner i skolen for å gjøre dem mer relevante. Kjerneelementer er kommet med.