Svenska kyrkans historia!

 • Jan 1, 829

  Ansgar kommer till Birka

  Ansgar kommer till Birka
  Ansgar spred kristendomen och grundade den första kristna församlingen. Han var en missionär och en munk. Han följde med på en handelsresa med ett par handelsmän, men när dom hade kommit halvvägs blev dom överfallna av vikingar och var tvungna att gå till fots och dom kom först till Birka år 829.
 • Jan 1, 1000

  Olov Skötkonung döptes i Sverige

  Olov Skötkonung döptes i Sverige
  Olov var den första kristna konungen som döptes i Sverige. Han döptes i Husaby i Västergötland år 1000.
 • Jan 1, 1303

  Sveriges enda helgon föds.

  Sveriges enda helgon föds.
  Birgitta föds år 1303. Hon blev senare en religiös författare som skrev om sina religiösa upplevelser. När hon dog blev hon helgonförklarad av påven och är Sveriges enda helgon. Hon var också det första helgonet i Norden.
  Birgitta blev helgonförklarad för att hon hade skapat klosterorden, alltså en sammanslutning av kloster som har gemensam ledning.
 • Jan 1, 1526

  Nya testamentet av Olaus Petri

  Nya testamentet av Olaus Petri
  Olaus Petri översatte det nya testamentet till Svenska år 1526.
  Det var Olaus Petri som egentligen heter Olof petersson. Han föddes i Örebro år 1493, dog 1552.
  Han var en student i Tyskland och kom i kontakt med Luthers läror och när han sedan kom hem predikade han dom. Han gjorde det för han ville att Svenskar också skulle lära sig om guds liv.
 • Jan 1, 1527

  Sverige får protestantisk statskyrka

  Sverige får protestantisk statskyrka
  Sverige ansluter sig officiellt till det evangeliska-lutherska protestantismen år 1527 i Västerås.
  Gustav Vasa såg sin chans att ta makt när påvar och präster inte bestämde i kyrkan. Så han utnämnde sig själv till högsta beslutsfattare för kyrkan.
  Detta hände för att Martin Luther ändrade den romersk-katolska kyrkan genom att protestera om sina åsikter.
 • Husförhör

  Husförhör
  En ny kyrkolag stiftades och husförhör infördes år 1686. Kungen Karl den 12 införde kyrkolagen för att se om folk lärt sig något om kristendomen. Dom gick då hem till människor och förhörde dom om kristendomen.
 • Konventikelplakatet införs

  Konventikelplakatet införs
  Det var en kunglig förordning som infördes. Alltså att man förbjöd bönemöten förutom i kyrkan i Sverige år 1726. Det var Fredrik den första som bestämde lagen. Han gjorde det för att människor inte skulle tolka bibeln fel.
 • Religionsfrihet

  Religionsfrihet
  Man stiftade religionsfrihetslagen i Sverige år 1951. Man stiftade lagen så människor kunde gå ut svenska kyrkan utan att gå med i ett annat trossamfund eller så behöver du inte vara med i något samfund alls. Riksdagen stiftade lagen för dom tyckte att man hade rätt att tro på vad man ville.
 • Kvinnor vigs till präst

  Kvinnor i Sverige får vigas för första gången år 1960. Ärkebiskopen Gunnar Hultgren viger den första kvinnan. Hon vigdes på Katarinastiftelsen. Han gjorde det för att han tyckte att även kvinnor ska vara präster.
 • Kvinnor vigs till präst

  Kvinnor vigs till präst
  Kvinnor i Sverige vigs för första gången år 1960. ärkebiskopen Gunnar Hultgren viger den första kvinnan. Hon vigdes på Katarinastiftelsen. Han gjorde det för att han tyckte även kvinnor ska vara präster.
 • Relationen stat och kyrka ändras

  Svenska kyrkan går från statskyrka till folk kyrka år 2000. Det var i Sverige och inom den Svenska kyrkan. Man började diskutera det år 1996 men eftersom det tar ett tag att stifta in en ny grundlag blev det inte offentligt lag för ens år 2000. Det var regeringen som la fram förslaget och Riksdagen beslutade lagen. Dom gjorde för att man ska ha religionsfrihet och själv välja om man vill vara medlem i kyrkan eller inte.
 • Relationen stat och kyrka ändras

  Relationen stat och kyrka ändras
  Svenska kyrkan går från statskyrka till folk kyrka. Det hände i Sverige och inom den Svenska kyrkan. Man började diskutera det år 1996 men eftersom det tar ett tag att stifta in en ny grundlag blev det inte offentligt lag för ens år 2000. Det var regeringen som la fram förslaget och Riksdagen beslutade lagen. Dom gjorde det för att man ska ha religionsfrihet och själv välja om man vill vara medlem i kyrkan eller inte.
 • Samkönade äktenskap tillåts

  Samkönade äktenskap tillåts
  Den Svenska kyrkan börjar viga samkönade par alltså blir samkönade äktenskap tillåtna i Sverige och inom den Svenska kyrkan år 2009. Dom bestämde det genom ett kyrkomöte som hölls på hösten år 2009. Men det har diskuterats sedan tidigt 50 tal med bestämdes drygt 60 år senare.
 • Svenska kyrkan i framtiden

  Många svenskar går ut svenska kyrkan och färre och färre döper sig och konfirmerar sig. Det kommer leda till att den svenska kyrkan inte kommer ha någon ekonomi och kommer inte kunna hålla upp sin kyrka. Det kommer sluta med att kyrkorna rivs ner för att bostäder ska byggas upp istället. Kyrkan kommer inte spela någon stor roll i framtiden.