joik

Timeline created by helene0k
In Music
 • Jan 1, 1100

  omtale av joik

  Den eldste formen for samisk musikk er joiken. De eldste lydopptakene av joik stammer fra 1905. De eldste noteopptegnelsene av joik stammer fra slutten av 1700-tallet, og man finner omtale av joik så tidlig som fra 1100-tallet. Gjennom nesten tusen år kan man altså dokumentere en sammenhengende joiketradisjon.
 • Prester og misjonærer

  Noen av de eldste joikene vi kjenner i dag ble nedtegnet av prester og misjonærer på 1700- og 1800-tallet.
  Ifølge muntlige fortellertradisjoner fikk samene joiken av alver og feer fra arktiske landområder.
 • eldste opptegnelsen

  De eldste opptegnelsene relatert til samisk musikk er to kjærlighetsdikt som Johannes Schefferus i Uppsala skrev ned rundt 1670 etter Olof Mattson Sirma fra Kemi lappmark. Vi vet at Sirma joiket de to diktene, men Schefferus skrev dessverre ikke ned selve melodiene.
  De eldste joikemelodiene som er opptegnet ble gjort i Kautokeino av den italienske diplomaten Giuseppe Acerbi, som besøkte Finnmark i 1798–1799 og utgitt i hans reisebeskrivelse fra 1802.
 • Jakob Fellman

  Prest i Utsjok i 1819, og var i kallet i tolv år. Han kom i løpet av disse årene på sporet av en type mer magiske, rituelle joiker som ble kalt ”dolos juoigan” eller ”fortidige sanger”. Det var joiker som inneholdt fortellinger om overmenneskelige krefter, beretninger om mektige sjamaner og sagn om samenes tidlige historie. Det var joiker som kunne lokke fram viltet. Og det var joiker som var blitt framført i forbindelse med ofringer.
 • Forbudt å bruke joik

  Den norske assimileringspolitikken og kirkens og kirkelige bevegelsers syn på joik som synd spilte viktige roller i nedvurderingen. På 1950-tallet var det forbud å bruke joik i skolen i samiske områder.
 • Kulturpolitisk bevissthet

  Utover på 1960- og 70-tallet vokste det fram en ny samisk kulturpolitisk bevissthet. Unge samer begynte å sette musikk til joik, å skrive nye sanger på samisk, og utviklet en ny, moderne samisk musikkultur.
  På 1940-60-tallet hadde joik blitt gitt ut som etnografisk dokumentasjon, men at etter Nils-Aslak Valkeapääs plate i 1968 ble joik spilt og gitt ut i med moderne musikk
 • Frode Fjellheim

  I 1992 dannet Frode Fjellheim Jazz Joik Ensemble, en gruppe som satte den sørsamiske joiken inn i en ny og moderne musikkstil. Gruppens debutalbum, Saajve Dance, kom i 1994. Senere album ble utgitt under navnet Transjoik.
 • Sámi Grand Prix

  Ella Marie Hætta Isaksen (født 25. april 1998) er en norsk, samisk musiker fra Tana. I 2016 vant Isaksen Sámi Grand Prix med sin selvskrevne sang «Luoddaearru»
 • stjernekamp

  2017 var Isaksen med på å starte bandet ISÁK. I oktober 2018 vant hun NRK-programmet Stjernekamp.