Fra 8.trinnselev til fagarbeider

By Merethe
 • 8.trinn

  Første år utdanningsvalg. Elevene er nettopp blitt ungdomsskoleelever og deres fremtidige utdannelse og jobb, skal sakte men sikkert stakes ut.
 • Min Fremtid

  Elevene jobber med diverse oppgaver i boken "Min fremtid". Mange av oppgavene går ut på å bli kjent med seg selv og sine interesser, egenskaper og kunnskaper
 • Period: to

  bli kjent med hvem du er, dine interesser, sterke sider og tanker om hva du vil jobbe med.

 • Period: to

  Besøk på yrkessmesse

  Det private næringslivet, Frivilligsentralen og kommunen arrangerer en yrkesmesse, hvor de presenterer forskjellige yrker og informerer om hvilken kompetanse, styrker og egenskaper de ønsker og trenger i sine yrkesutøvelser.
 • 9.trinn

  Andre år på ungdomsskole, og kanskje elevene er kommet litt nærmere tanken på hva de vil bli. På dette trinnet spisses undervisningen mer mot utdanningsløp i forhold til kartleggingen som har skjedd gjennom 8.trinn.
 • Yrkesmesse 9.trinn

  Samme som på 8.trinn
 • 10.trinn

  Siste år på ungdomsskolen, og dette året skal de ha gjort et valg om hvilken skole de skal søke på.
 • Yrkesmesse 10.trinn

  Samme som 8. og 9.trinn. Nå er det bare noen måneder før elevene skal søke seg inn på videregående. Har deres interesser og valg endret seg?
 • Jobbskygging og /eller utplassering

  Andre semester i 9.trinn får elevene være med noen på jobb, for en dag. Det kan godt være en forelder de følger denne dagen. Når tidene er normale, har de også 2-3 dager med utplassering. Etter elevens ønske, så godt det lar seg gjøre.
 • vg1 helse og oppvekst

 • Period: to

  Samtaler med rådgiver og kontaktlærer gjennom hele året

 • Period: to

  Hospitering

  Noen elever syns det er vanskelig å bestemme som for hvor veien skal gå videre, og skolen kan ordne med hospitering på en annen skole eller ei anna linje.
 • Vg1 sæskilt

  For elever som kan søke særskilt, er fristen 1.februar. Grunnlag for opptak etter særskilt vurdering kan være annet morsmål enn norsk, sykdom, funksjonshemming eller andre spesielle forhold (disse forholdene gir ikke rett til studieplass)
 • Søknadsfrist til videregående

 • Vg1

  Søknadsfrist for vg1 er 1. mars. De som kan søke særskilt har frist 1.februar
 • vg2 helse og oppvekst Barne- og ungdomsarbeider

  Dette året har de praksis to dager i uken. Det kan være enten i barnehage, sfo, skole eller ungdomsklubb. noen bytter gjerne praksisplass i løpet av året.
 • Søke vg2

 • Period: to

  Yrkesfaglig fordypning

  Andreåret på Helse og oppvekst, Barne- og ungdomsarbeider, har elevene praksis 2 dager i uken, som en del av faget yrkesfaglig fordypning. Praksisplassen er selvvalgt så langt det lar seg gjøre, men det er mange om beinet. Underveis i praksisforløpet, får de oppgaver som skal planlegges, gjennomføres og evalueres. Disse oppgavene er knyttet opp til kompetansemålene. Det kan være oppgaver i som går på HMS, lek, riskovurderinger etc
 • Praktisk eksamen

  På slutten av året skal elevene ha en praktisk eksamen, hvor de skal forberede, utføre en praktisk aktivitet og reflektere i etterkant. Det er også trekkoppgaver innenfor temaene ut fra kompetansemålene.
 • Period: to

  Lærling

  Nå er det to år som lærling som står for døren. Du kan være lærling i barnehage, skole, sfo, ungdomsklubb bl.a. Mange starter lærlingejobben allerede på sommeren. Som lærling tjener du en årslønn fordelt på to år. Etter to år, tar du en fagprøve som er både teoretisk og praktisk. Består du den, får du fagbrev og er utdannet barne- og ungdomsarbeider.