ELEKTROHISTORIE

 • 600 BCE

  Thales fra Milet

  observerte at ved å gni skinn mot f.eks. rav kunne gi opphav til statisk elektrisitet og små
  gnister
 • 400 BCE

  Kineserne refererer til magnetisme

  boken Book of the Devil Valley Master: “Magnetjernsteinen (magnetitt, Fe3O4) tiltrekker seg jern“
 • 300 BCE

  Ktesbios

  laget vann-ur med negativ tilbakekobling som holdt flotøren slik at vannraten ble konstant
 • 121 BCE

  Fiu-Tchin

  har i sin ordbok fra 121 f.Kr. «en stein som kan gi nålen en retning»
 • 1100

  Kineserne bruker Magnetitt i kompass

  1100 etter Kristus bruker kineserne magnetitt i kompass
 • W. Gilberts bok De magnete

  Han sier at Jorden er en stor magnet og forklarer kompassnålens stilling ut fra dette. Han fant at en magnet alltid har to poler som han kalte nordpol og sydpol, og han viste at like poler frastøter hverandre, mens ulike tiltrekker hverandre.
 • Cornelis Drebbel

  fant opp termometeret og en kylling-inkubator med termostat Termostat er et typisk bang-bang (av/på) kontrollsystem
 • Otto von Guericke

  Otto von Guericke laget statisk generator basert på friksjon
  som ga høy spenning og lav strøm i form av en gnist
 • Denis Papis, trykk-koker

  Hadde sikkerhetsventil basert på vekt.
 • Edmund Lee

  konstruerte en vindmølle med mølle på halen som rettet vindmøllen
  mot vinden
 • Ewald Georg von Kleist

  Notater viser at Ewald Georg von Kleist fant opp kondensatoren i
  November 1745
 • Pieter van Musschenbroek

  presenterte ved universitetet i Leyden en kondensator i form av en flaske
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin kalte i 1748 en serie med Leyden flasker (de første kondensatorer) for batteri
 • Benjamin Franklin, drage i tordenvær

  oppdaget at metall ledet strøm ved sine lyneksperimenter
 • Period: to

  André-Marie Ampère

  gjorde teoretiske studier av strøm • Blant ledende materiale er metall, elektrolytter, halvledere, plasma, grafitt og ledende polymerer • Sølv leder bedre enn kobber som leder bedre enn aluminium
 • Adam Smith

  lovpriser fordelene ved arbeidsdeling
 • Luigi Galvani

  Luigi Galvani oppdaget i 1780 at en kunne lage batteri av froskelår
 • AlessandroVolta

  laget et tilsvarende batteri til Galvani, av papp og salt
 • Charles-Augustin de Coulomb

  målte kreftene mellom elektriske ladninger/magnetpoler og viste at kraften er omvendt proporsjonal med kvadratet av avstanden, altså samme lov som for gravitasjonen
 • James Watt

  James Watt oppfant dampmaskin med sentrifugalregulatoren
 • Claude Chappe

  Det første data- og telekom-nettverk
  Optisk link
 • H. C. Ørsted oppdaget elektromagnetismen

  oppdaget elektromagnetismen, idet han påviste virkningen av en elektrisk strøm på en magnet-nål Det dannes magnetfelt rundt en strømførende leder
 • Biot-Savarts lov

  Fysisk lov basert på målinger først utført av de franske fysikere J.-B.
  Biot og F. Savart
 • Ampere-Maxwells lov

  Biot-Savarts lov på en annen måte
 • Anyos Jedlik

  oppfant dynamoen (DC) Alternatoren (AC generator) og elektriske motorer både DC og AC
  blir oppfunnet som en konsekvens av denne oppdagelsen
 • Georg Simon Ohm

  Ohms lov publisert i 1827 i boken Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet
 • Faraday-Henrys lov

  Faradays induksjonslov fra 1830 tallet gir grunnlaget for elektriske motorer og transformatorer Varierende magnetisk fluks genererer EMS
 • Michael Faraday

  Faraday oppdaget induksjon og brukte spoler på 1830 tallet
  • Har glede av de kun i
  vekselstrømkretser
 • Hippolyte Pixii

  bygger den første
  dynamoen
 • Joseph Henry

  oppfinnelse av reléet
 • Daniell Celler

  Daniell celler basert på elektrolyse ble oppfunnet i 1836 og brukt til å forsyne blant annet de samtidige telegrafene
 • Morsetelegraf

 • Morse kode

  Samuel Morse (og Alfred Vail) fikk gjennombrudd i 1842 med
  en velfungerende telegraf med ditto kode
 • Kirchoffs kretslover

 • Francis Turbinen

  Francis-turbin blir oppfunnet. Fallhøyde opp til 600m. Effektivitet over 90%
 • Den transatlantiske kabel.

  Feilet etter kort tid (0,1 ord i minuttet)
 • Wheatstones automatiske telegraf

  Med Wheatstones automatiske telegraf kom en opp i
  2000 tegn i minuttet
 • Maxwells Likninger

  • Gauss’ lov sier hvordan ladning skaper elektriske felt
  • Det finnes ingen magnetiske monopoler
  • Amperes lov (med tillegg fra Maxwell) forteller om hvordan strøm produserer magnetisk felt.
  • Faradays induksjons lov, sier hvordan endring av magnetiskfelt skaper elektrisk felt.
 • James C. Maxwell

  James C. Maxwell fremsetter teorien om elektromagnetiske bølger
 • Hertz gnistsender

 • Den transatlantiske kabel.

  Ny og forbedret kabel. (8 ord i minuttet)
 • W. Siemens

  lanserer sin dynamoelektriske maskin
 • James C. Maxwell

  James Maxwell publiserte stabilitetskriteriet for tredjeordens-systemer basert på koeffisientene til differensialligningen.
  Starten på reguleringsteori
 • Bruken av elektrisk lys kommersialiserte strømmen og startet elektronikkeventyret

 • Telefon

  Bells selskap innførte telefon i
  Oslo og Drammen i 1880 I 1893 var telefontettheten større i Norge enn
  i USA
 • Edward Routh

  "A treatise on the stability of a given state of motion” Edward Routh. Gjelder for tidsinvariante lineære systemer. Routh-Hurwitz kriteriet for stabilitet forteller om et dynamisk system er ustabilt, uten at en trenger å regne det ut i detalj.
 • Lisleby brug, Fredrikstad. To lysbuelamper

 • Piezoelektrisitet

  Piezoelektrisitet ble oppdaget av Jaques og Pierre Curie
 • Pelton turbin

  Pelton-turbin blir oppfunnet. Store fallhøyder, effektivitet rundt 95%
 • Galard og Gibbs patenterer vekselstrømsdistribusjonen

 • Thevenin

 • Første vannkraftverk i Senja. Åtte lysbuelamper i nikkelgruvene.

 • Det første store strømnettet i New York.

  Edison skrur på det første store strømnettet i New York. Nettet var på 110V likestrøm
 • Dampturbinen

  Parson oppfinner dampturbinen som står for 80% av verdens produksjon av elektrisk kraft
 • Laugstel brukt i Skien

  Det første elektrisitetsverk som solgte elektrisk kraft.
 • Michelson–Morley

  eksperimentet fant ingen ether da c var lik i alle referansesystemer.
  P.g.a. relativitet
 • Heinrich Hertz

  fremstiller elektromagnetiske bølger eksperimentelt ved hjelp av elektriske svingkrefter. La grunnlaget for utviklingen av trådløs telegrafi og radioteknikk
 • Vekselstrøm

  Tesla patenterer vekselstrøm for distribusjon av elektrisk kraft. Vesentlig lettere å transformere opp og ned og gir mindre energitap ved lange strekk, da strømmen kan holdes liten. (P=U*I, tap = Rledning*I^2)
 • Hammerfest, første norske by med høyspent kraftoverføring. Elektrisk lys

 • Hendrik Antoon Lorentz

  Lorentz-kraften: Kraften som virker på en elektrisk ladning beveger seg i et magnetfelt
 • Aleksandr Lyapunov

  «The General Problem of Stability of Motion»
  Gjelder for ikke-lineære systemer også
  Brukt i styring av raketter og romfartøy
  Brukt i kaosteori
 • Røros kobberverk

  5kV-nett 25km langt, Røros kobberverk og gatebelysning. Første norske trefaseoverføring
 • Drude-modellen

  gir en klassisk beskrivelse av de ledende elektronenes hastighet
 • 46,6 Hz anlegg i Kristiania

 • Bergen Lysverk stiftet

  Bergen Elekticitetsverk (Bergen Lysverk) blir stiftet. Den første strømleveransen kommer fra et dampkraftverk i strømgaten. Det første året har vi 368 kunder.
 • Morsesignaler over Atlanterhavet

 • Øvre Leirfoss

  Trondheim. Øvre Leirfoss kraftstasjon produserer strøm til industri, sporvei og husholdning
 • Albert Hanson

  beskrev en trykket krets. Ble masseprodusert i andre verdenskrig i bombesikringer.
  Ble vanlig elektronikk fra midten av femtiårene.
 • Kykkelsrud kraftverk

  i Glomma forsyner Kristiania via 84km, 20kV linje. Spenning falt til 17kV underveis.
 • John Ambrose Fleming

  Dioden
 • Den Spesielle Relativitetsteorien

  Bevegelseslære bygget på to prinsipper. Den ene er det spesielle relativitetsprinsippet som sier at naturlovene er like for alle observatører som beveger seg jevnt og rettlinjet i forhold til hverandre. Den andre er at lyshastighet i tomrom er konstant og uavhengig av lyskildens bevegelse.
 • Økning i overføringsspenning. Kykkelsrud-Hafslund 50kV

 • The Sun Gas Companys karbid-fabrikken i Odda

  Tyssedal gir elektrisk energi til The Sun Gas Companys karbid-fabrikken i Odda. Sam Eyde er pådriver.
 • USA vedtar lov om skipsradio

 • Taylor – “The principles of scientific management”

  går vitenskapelig tilverks for å se på effektivitet
 • Vemork ved Rjukan gir energi til Norsk Hydro

  Vemork ved Rjukan gir energi til Norsk Hydro – Elektrisk kvækstofaktieselsap. Sam Eyde igjen..
 • 700 redder livet på Titanic på grunn av radio

 • Kaplan-turbin blir oppfunnet. Lave fallhøyder, effektivitet over 90%

  blir oppfunnet. Lave fallhøyder, effektivitet over 90%
 • Frøland kraftverk

  Bergen Lysverks første vannkraftverk, Frøland kraftverk i Samnanger blir satt i drift.
 • Henry Ford

  Samlebåndet
 • Simavik kraftverk leverer strøm til Tromsø via en 23km 12kV linje

 • Økning i overføringsspenning. Hogstad-Larvik 66kV

 • Den Generelle Realtivitetsteorien

  Beskriver gravitasjon dels som egenskap ved den krumme firedimensjonale romtiden, og dels som en konsekvens av bevegelsen til det referansesystemet vi befinner oss i. Denne teorien har gitt oss grunnlaget for å beskrive verden i stor skala i relativistiske universmodeller.
 • Radio kringkastet reklame, propaganda og musikk

 • Første krystallkontrollerte oscillator drevet av Rochelle-salt krystaller ble bygd

 • Superheterodyne mottakere

 • Glomfjord Smelteverk AS

 • Period: to

  Quartz krystall-oscillator ble utviklet for høystabilitet frekvens

 • BKK

  BKK blir stiftet 2. juni for å sikre Bergen og omlandskommunene nok elektrisitet for fremtiden.
 • Sperry Gyroscope Company

  laget automatisk styring av skip i 1922
 • Nicholas Minorsky

  Russisk-Amerikanske Nicholas Minorsky la det teoretiske grunnlaget for PID-kontrollen.
  Ziegler-Nichols første artikkel om praktisk innstilling av parameterne til en PID-regulator
 • Yagi antenne (VHF, UHF)

  Høyt gain på bekostning av
  båndbredde 4-5% Parasittelementene får via elektromagnetisk
  kopling indusert strøm i sine staver og gir
  dermed bidrag til den totale feltstyrken Parasittelementene har en lengde på ca. λ/2 og
  normal elementavstand er 0.1-0.25 λ
 • Ålvik Ferrosilisium

 • Svelgen, Ferrosilisium

 • Schrödinger likningen

  er den ligningen som beskriver hvordan kvantemekaniske systemer utvikler seg med tiden.
 • Norton

 • BKKs første kraftverk

  To aggregater settes i drift i BKKs første kraftverk, Dale i Vaksdal. Den nye kraftledningen mellom Dale og Ravneberget tas i bruk.
 • Diracligningen

  For å beskrive naturens egenskaper ved hastigheter nær lyshastigheten i kvantefysikken er Diracligningen utgangspunktet
 • Warren Morrison

  utvikler første Quarts krystall-klokke
 • Bode & Nyquist

  H.W.Bode og H. Nyquist analyserte stabiliteten til negativ feedback forsterkere. Minsker forvrengningen og øker båndbredden. Bodeplot for lineære tidsvariante systemer. Ustabilt dersom nevner blir null. Nyquist-kriteriet for stabilitet:
  Undersøker stabilitet ved å bruke en grafisk metode i s-planet. Mer generelt enn Bode-plot.
 • Frekvensmodulasjon

  Edwin Howard Armstrong
 • BBC begynner sendinger

 • George Stibitz

  sender informasjon mellom to datasystemer
 • Arthur C. Clarke

  får ideen om geostasjonære satellitter
 • 20% av befolkningen er uten strøm

 • ENIAC

  var den første programmerbare digitale datamaskin
 • «Cathode Ray tube amusement device»

  Thomas T. Goldsmith J rog Estle Ray Mann beskriver oppfinnelsen «Cathode Ray tube amusement device»
 • Walter R. Evans

  Rot-sti analyse
  Brukt for å se hvordan røttene (og dermed ustabilitetspunktene) i et system forandrer seg som funksjon av systemparameter som f.eks. tilbakekoblingsforsterkning.
 • Trans(res)istoren

 • Maser ble laget

 • 200 000 mennesker uten strøm. Særlig i Nord Norge

 • Infrarød Laser

  Charles Hard Townes og Arthur Leonard Schawlow ved Bell labs begynte å studere infrarød laser.
 • Semi-Automatic Ground Environment (SAGE)

  Millitært radarsystem med kommuniserende datamaskiner, Semi-Automatic Ground Environment (SAGE)
 • Integrerte Kretser

  Jack Kilby og Robert Noyce oppfant integrerte kretser.
 • Første fungerende laser

 • Online flybillettbooking til to main frames

 • Unimate

  En av de første roboter
 • Nettverksystemer som bruker pakker

  Leonard Kleinrock, Paul Baran og Donald Davies utvikler uavhengig av hverandre nettverkssystemer som bruker pakker.
 • Syncom 3

  Geostasjonære Syncom 3 overførte
  Tokyo-olympiaden i 1964 til USA
 • Fuzzy Logic

  Fuzzy logic ble først foreslått av Lofti A. Zedah ved University of California i Berkeley (1965)
  • Ja, tja og nei type logikk
 • Intelsat 1

  telekommunikasjon over Atlanterhavet (1965)
 • Wide Area Network (WAN)

  Thomas Marill og Lawrence G. Roberts skaper det første Wide Area Network (WAN)
 • Manfred Börner

  demonstrerte det første operative fiber-optiske data-transmisjonssystemet
 • 3000 uten strøm

 • Kao & Hockham

  Charles K. Kao og George A. Hockham var de første som viste at fiber kunne få en demping på mindre enn 20dB/km ved å fjerne urenheter i glasset
 • BBC 2 --> farge TV

 • PLS

  PLS - Erstatning for blant annet relestyring.
  GM bestilte den første. Har innganger og utganger som kan programmeres ved forskjellige programmeringsspråk. Kommuniserer som regel med SCADA-system.
  Robot
  - Korel Capek gir de navn.
  - Fritz Langs film plasserer de i metropolis.
  - Asimov gir de lover.
 • Leon Chua

  oppdaget memristor rundt 1970 baserte på
  teoretiske grunnlaget for kretsteori HP laget den første nanomemristoren
  i 2008 Har et enormt potensiale
  som lagringsmedium
 • Første armbåndsur

 • Linje til Russland

 • X.25

 • KUKA Famulus

  En av de første roboter
 • Ethernet

 • PUMA

  En av de første roboter
 • TV-kringkasting i USA

  Satcom 1 begynte med TV-kringkasting i USA
 • Kabel over Skagerak til Danmark

 • Inmarsat

  Satellitt-telefoni
  (geostasjonær)
 • Packman

 • Period: to

  Konsoller som Atori, Commodore 64, nintendo

 • DAB - Radio

 • IBM PC

 • TCP/IP

 • Cisco

 • GSM arkitektur

  Elab og Torleiv Maseng vant i 1987!
 • 260 uten strøm

 • World Wide Web

 • NRK Klassisk

 • BKK kjøper Bergen Lysverk, SKL og Gularkraft

 • Iridium

  Satellitt-telefoni
  (low orbit)
 • Hundre år med strøm i Bergen. BKK begynner med bredbånd og kabel-tv, og utvider etter hvert assortimentet også til å omfatte IP-telefoni og alarm

 • Fjernvarmeanlegget i Rådalen ble offisielt åpnet

 • FM-nettet slukkes