Detaljert tidslinje

 • Period: 3000 BCE to 500 BCE

  Oldtiden

 • Period: 3000 BCE to 1700 BCE

  Steinalderen

 • Period: 1700 BCE to 500 BCE

  Bronsealderen

 • Period: 500 BCE to 500

  Antikken i Hellas

 • Period: 500 BCE to 1050

  Jernalder

 • 400 BCE

  Aristoteles, Sokrates, Platon

  Matematiker. En av de første til å bevise at jorda er rund med matematiske utregninger.
 • Period: 400 BCE to 420

  Romertiden

 • 300 BCE

  Den kinesiske mur påbegynt

 • 200 BCE

  Den kinesiske mur

 • 395

  Det østromerske riket/Bysants etableres

  Hovedstad i Konstantinopel. Omfattet store deler av Europa, Afrika, Midtøsten og vestlige Asia
 • 410

  Germanerne erobrer Vest-Roma

 • Period: 500 to 1500

  Middelalderen

  Nonner og munker: Studier, medisin, bøker, pleie, dyrking.
  Riddere og borger
  Føydalsamfunnet
 • 700

  Mayasivilisasjonens høydepunkt

 • 800

  Karl den store romersk keiser

 • Period: 800 to 1100

  Vikingtiden

 • 802

  Khmer-riket grunnlagt

  Sør-øst-Asia. 800-1400-tallet.
 • 1000

  Leiv Eiriksson oppdager Nord-Amerika

  Vikingene reiste også på grunn av lite jord til Storbritannia, Russland, Middelhavet og Svartehavet. Med langskip: Plyndring. Med lasteskip: Drev handel. Norrøn mytologi.
 • 1066

  Normannerne inntar England

 • 1095

  Det første korstoget

  Krigstokt. Riddere som dro mot Jerusalem for å innta og holde kontroll over "den Hellige by".
 • 1206

  Dsjengis Khan

  Hersker over Mongolia
 • 1248

  Det siste korstoget

  Til sammen 8 korstog
 • 1271

  Marco Polo

  Venezia - Kina
 • 1325

  Aztekerne

  Kontrollerte store deler av Sentral-Amerika (hovedsete i Mexico) frem til den spanske invasjonen i 1521.
 • 1337

  Hundreårskrigen

  Edvard III blir engelsk konge og mener han har krav også på fransk trone. Krigen bølger frem og tilbake i nærmere 100 år. Franskmennene blir inspirert av Jeanne d´Arc, og engelskmennene mister derfor Frankrike.
 • 1349

  Svartedauden til Norge

  25 millioner døde (1/3 av Europas befolkning)
 • 1400

  Inkariket

  Hersket over store deler av Sør-Amerika frem til Spanias erobring i 1535. Hovedsete i Peru. Hadde ikke mynter (byttehandel), skriftspråk eller hjul, men terrasserte fjellsidene til dyrking, hadde steinbyer, og var gode på musikk, legevitenskap, poesi, brobygging og annen ingeniørkunst. Tapte slaget om området for Spania, som hadde hester og ildvåpen i krigføringen.
 • Period: 1400 to

  Renessansen

  Startet i Italia. Kom til Norden på 15-1600-tallet. Gjenfødelse av kunst og lærdom fra Antikken og romerriket.
  Malere: Leonardo da Vinci, Michelangelo og Rafael.
  Oppfinnelser som flygemaskinen (da vinci) og boktrykkerkunsten (Johan Gutenberg) markerte også starten på mange nye oppfinnelser og den morderne tid.
 • 1450

  Trykkerkunsten

  Gjorde bøker tilgjengelig for flere
 • 1453

  Det bysantiske rike faller

  Konstantinopel ble erobret av osmanerne.
  Handelsveiene til Asia blir stengt, og europeerne begynner å lete etter nye veier da de blant annet ville ha krydder til maten.
 • 1469

  Den spanske inkvisisjonen

  Spania blir ett rike, fri fra maurerne. Den spanske inkvisisjonen var den verste av dem alle, - organisert som et hemmelig statspoliti som holdt øye med alt og alle. Folk skulle vie seg til den «rene» lære, alt annet kunne medføre døden. Kun ren katolsk kristendom var tillat, og en forfølgelse av nykristne, muslimer og jøder startet. Over 10 000 ble ble brent i løpet av 15 år. Ved 1500-tallet var Spania Europas mektigste nasjon.
 • 1492

  Columbus

  Reiser til Amerika (trodde det var India)
 • 1497

  Vasco da Gama til India

  Portugiser som fullførte reisen til India.
 • 1500

  Handel med Afrika

  Europeiske kjøpmenn begynner å handle med de rikeste afrikanske herskerne, som kontrollerte handelen med salt og elfenben.
 • 1500

  Slavehandelen

  Afrikanerne hadde tidligere blitt brukt som slaver av araberne.
  Nå ble de tatt til fange i Sentral-Afrika, måtte gå selv ut til nordkysten, hvor de ble solgt til slavehandlere og fraktet over Atlanterhavet under forferdelige forhold. Mange døde. Jobbet på plantasjer under veldig dårlige forhold. Høydepunkt 1700 da 6-7 MILLIONER ble fraktet over til Amerika. De europeiske reformatorene begynte å se grusomhetene ved slaveriet på slutten av 1700-tallet.
 • Period: 1500 to

  Moderne tid

 • 1517

  Reformasjonen

  Martin Luther starter det som skal bli en stor omveltning i kirken der vestlig kristendom blir delt inn i katolsk, luthersk og reformert kirke.
  Var i utgangspunktet en protest mot den katolske kirke. Gikk i mot korrupsjon, protesterte mot avlat, oppfordret til troen på menneskets frie vise. Ut i fra dette vokste det frem en protestantisk kirke.
 • 1522

  Magellan

  Første jordomseiling
 • 1526

  Mogulriket

 • 1535

  Spania erobrer Azteker og Inkariket

 • 1540

  Sør-Amerika koloniseres

  De tok over plantasjer, og den opprinnelige befolkningen ble gjort til slaver. På grunn av at europeerne kom med mye sykdom døde mange av slavene. Dette dannet grunnlaget for slavehandelen, for kolonistene begynte å lete etter slaver i Afrika i stedet.
 • Nord-Amerika koloniseres

  Franskmenn utforsket og koloniserte de nordlige delene (1608 - Quebec), spanjolene Texas og New Mexico. England koloniserte stedet som ble kalt Jamestown. I 1620 reiste skipet Mayflower dit for å praktisere religionen sin.
 • Galileo Galilei

  Konstruerer teleskopet og studerer stjerner.
 • Landstigning i Australia

  Første kjente europeiske landstigning.
 • 30-årskrigen

  Etter reformasjonen ble det stridigheter mellom den protestantiske adelen og katolske herskere. Store deler av Europa ble enige om at katolisme burde være eneste tillate religion. Nederlendere, England, Danmark og Norge deltok på protestantisk side. Fred i 1648.
 • Opplysningstiden

  Tid som varer frem til slutten av 1700-tallet. Fremhevet fornuften vs følelser og fantasi. Opprør mot tradisjonelle autoriteter, stat og kirke, og et krav om at de skulle vise sin berettigelse overfor fornuften. Konger, kirke og stat skulle ikke ha en guddommelig rett til å herske, men fortjene det. (Rousseau, Voltaire) Vokste frem ønske om demokrati, bevis for at noe er sant om det kan bevises. (Descartes)
  Tankene inspirerte og førte etter hvert til den franske revolusjon og norges grunnlov.
 • Høydepunkt slavehandelen

  Mellom 6-7 millioner slaver ble fraktet over fra Afrika til Amerika.
 • Forandring i jordbruket

  Folk oppfant maskiner (vindmølle, såmaskiner, plog) og brukte vindmølle for å sikre mat til folk utover sin egen husstand.
 • USA blir til

  Storbrittannia hadde hatt mange kolonier i Storbrittannia og etter hvert Canada (etter å ha vunnet 7-årskrigen i 1763 mot Frankrike). Kolonistene opplevde det urettferdig å bli skattlagt uten å bli representert i det engelske Parlamentet. Gikk til krig, og de amerikanske koloniene ble til USA, 4.juli 1776
 • Den franske revolusjon

  Protestbevegelse for rettferdighet, mindre sult og mer demokrati. Den første klassen (adelen) og den andre (presteskapet) skattla den tredje klassen (de andre), noe som var urettferdig da de ikke fikk være med og bestemme. Ludvig XVI ble henrettet på grunn av at han nektet å innføre demokrati. 1795: Napoleon Bonaparte kom til makten.
 • Den industrielle revolusjon

  Hurtig industrialisering og de forandringene det førte til, særlig i England. Fra å jobbe i små grupper/verksted med muskelkraft og enkle redskaper for å betjene sine familier og en liten krets rundt det, ble det fabrikkmessige forhold med flere hundre ansatte, maskinkraft (dampmaskin), spinnemaskin, vevemaskin, produkuksjon av en stor mengde varer til et stort og ukjent antall kjøpere.
  Fabrikker, dampskip, jernbaner. jDet ble for første gang hensiktsmessig å kjøpe fremfor å lage selv.
 • Napoleonskrigene

  Napoleon utropte seg til keiser over Frankrike mot slutten av den franske revolusjon. Ville frem ideene derfra. Ville gjøre Europa til et stort rike, og gjennomførte seirende erobringskriger mot Preussen, Østerrike og Russland. Tapte mot britene i slaget ved Waterloo i 1815.
 • Søramerikansk uavhengighet

  Portugal og Spania er svekket av Napoleonskrigene, og flere søramerikanske land opplever urettferdigheten med skattelegging så sterkt at de går til kamp mot kolonimaktene sine. Frigjorte land: Argentina, Venezuela, Ecuador og Panama.
 • Revolusjonsåret

  Europa var i kaos. Ny tidsalder med demokrati og industri brøt fram. Mange revolusjoner i mange land i løpet av 20 år, og 1848 var det siste. De fleste menn i de fleste land fikk stemmerett.
 • Den amerikanske borgerkrigen

  Statene i nord: Fabrikker og storbyer. Sør: Slaveri på plantasjene tross forbud. Sørstatene ville bryte ut og erklærte krig mot nord. Nord vant til slutt på grunn av bedre økonomi og flere soldater. Men Lincoln ble myrdet og slavene fikk det ikke særlig bedre tross at nord hadde vunnet.
 • Afrikakappløpet

  Kappløpet om Afrika er en betegnelse på hvordan de europeiske stormaktene i tiden fra ca. 1870 til 1914 forsøkte å sikre seg størst mulig herredømme over områder i Afrika. Disse områdene ble erobret til kolonier gjennom – ofte – blodige kamper mot de lokale innbyggerne i området. Gjennom slike kolonikriger klarte de ulike stormaktene i Europa å få politisk, økonomisk og militær makt over det meste av det afrikanske kontinentet. Stor maktforskjell pga industrielle revolusjon.
 • Canada selvstendig

  Hadde utviklet en kultur av franske, britiske og amerikanske tradisjoner grunnet koloniseringen. Selvstendig i 1879.
 • Berlin-konferansen

  Kampen om Afrika ble så intens at de europeiske landene begynte å frykte krig mot hverandre. Berlin-konferansen ble gjennomført i 84-85, hvor det ble satt opp spilleregler for fordeling av resten av Afrika. De fleste europeiske land var involvert, men ingen afrikanske. Resten ble delt opp uavhengig av etniske og geografiske forhold.