Den Franske Revolusjon

Timeline created by Adrianlb
In History
 • Stenderforsamlingen møtes

  Stenderforsamlingen møtes
  Frankrike hadde vært i en dyp økonomisk og politisk krise de siste årene fram til dette tidspunktet. Kongen ville derfor sette opp skattene i landet for å få økonomien på plass, men for å gjøre dette så måtte han innkalle stenderforsamlingen for å få samtykke. Dette var da for første gang på 175 år.
 • Bastillen ble stormet

  Bastillen ble stormet
  Bastillen var et gammel fengsel som virket som et symbol på kongemakten. 14. Juli stormet flere tusener av demonstranter Bastillen. Dette har da blitt Frankrikes nasjonaldag.
 • De radikale i samfunnet fikk avskaffet privilegiesamfunnet.

  De radikale i samfunnet fikk avskaffet privilegiesamfunnet.
  Privilegiesamfunnet ble avskaffet.
 • Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter ble vedtatt

  Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter ble vedtatt
 • Kongeparet ble arrestert

  Kongeparet ble arrestert
  Kong Ludvig 16. og hans kone Antoinette ble arrestert når de prøvde å flykte til Østerrike.
 • Nasjonalforsamlingen vedtok en ny grunnlov

  Nasjonalforsamlingen vedtok en ny grunnlov
  Nasjonalforsamlingen vedtok en ny grunnlov, og det franske politiske systemet ble reformert.
 • Det konstitusjonelle kongedømmet blir avskaffet.

  Det konstitusjonelle kongedømmet blir avskaffet.
  Det konstitusjonelle kongedømmet blir avskaffet., og det blir innført en republikk istedenfor. Ludvig 14. var ikke en kandidat lengre ettersom at han hadde begått forræderi.
 • Frankrike erklærer krig mot Østerrike og Preussen

  Frankrike erklærer krig mot Østerrike og Preussen
  Frankrike erklærer krig mot Østerrike og Preussen, og oppretter en nasjonalgarde på 20 000 menn som skulle forsvare Paris.
 • Kongeparet blir henrettet

  Kongeparet blir henrettet
  Kong Ludvig 16. og dronning Antoinette blir halshugget på skafottet. Antoinette blir halshugget noen måneder etter Ludvig.