Den demokratiske udvikling i Danmark (1848-1920)

 • Skolepligt indføres

 • De første stænderforsamlinger

 • De nationalliberale bliver dannet

 • Period: to

  Den demokratiske udvikling

 • Enevælden bryder sammen

  Foregik fredeligt.
  Nogle borgere og embedsmænd anførte i marts et optog, hvori de krævede det gamle styre opløst og ministrene afskedigt. Kongen erklærede allerede at han havde afskedigt sine ministrer og han nu ville være konstitutionel konge
 • Grundloven

  Frihedsrettighederne blev anerkendt
  - Forsamlings- og foreningsfrihed
  - Ytringsfrihed
  - Pressefrihed
  Ikke fuldt ud implementeret - sker over tid
  Mænd over 30 fik stemmeret (de 6 umyndiggjorte f'er fik ikke.
  - Fruentimmere, folkehold, fattige, forbrydere, fremmede, fjolser. Rigsdagen - to kamre Ordene demokrati eller folkestyre findes endnu ikke i Grundloven. Kongen havde stadig ret til at udpege ministre og udøvede denne magt. Udenrigspolitikken lå uden for Rigsdagens beføjelser.
 • Tokammarparlament

 • Period: to

  Et konstitutionelt monarki

 • Etkammerparlament

 • Stemmeprocent - 15,8

 • Autoritær forfatning

  Efter eksternt pres fra stormagterne. Rigsdagens sammensætning (80) blev bestemt af kongen (20), inddirekte valg (30), direkte valg (30)
 • Krigen mellem danskere og slesvig-holstenere

  Danmark afstår Schlesvig-Holsten til Tyskland efter nederlag i d. 2. Slesvigske krig
 • Stemmeprocent - 60

 • Anonym stemmeafgivning

 • Grundlovsændring (kvindernes valgret)

  Stort set færdigudviklet institutionels fundament for demokrati
 • Valgretsalderen ved Folketingsvalg nedsættes til 20 år