Folkeviser dansk

 • Period: Jan 27, 1050 to Jan 27, 1536

  Middelalderen

  Højmiddelalder og senmiddelalder - pesten skiller de to
  Magtkamp mellen kongen og kirken
  Landbruget blev effektiviseret (animalsk produktion til vegetabilsk produktion
  Feudual samfund - slægtsamfund svækket, fordeling af rettighedder og pligter
  Folkeviser og trylleviser (magiske)
  Ridderviser - fortæller især om de øverste i samfundet, dramatisk
 • Jun 30, 1400

  Ebbe Skammelsø, ukendt forfatter og ukendt årstal

  Ebbe og Peder er brødre. Peder bliver gift. Kongen har noget magt på dette tidspunkt, den stolte ridder Ebbe, er kongens lange arm, da hans familie har gjort ham uret. Forfatteren betyder ikke så meget mere.

  Riddervise
 • Jun 30, 1450

  Elverskud, ukendt forfatter og ukendt årstal

 • Jan 27, 1536

  Reformation i ca. 1536

  Kritik af den katolske kirke, fx. aflad
  -> Protestantisk kirke
 • Period: Jan 28, 1536 to

  Adelsvælde 1536-1660

  Overgang fra den katolske kirke til den protestantiske
  - kirken mister sin jord
  - underlægges kongen
  • Politisk + økonomisk magt
  • Lukket kreds —> man skulle være født adelig
  • Militær ; rytteri, flåden
  • Eneret til Rigsrådet (rige adelige + biskopper ->1536)
  • Rigsrådet - bestemmer sammen med kongen dansk politik, fx. kongemagt + adminstration
  • Rigsråd <—> konge, håndfæstning
  • Eneret —> lensmænd
   • Principiel skattefrihed
   • Lokalmagt
   • 1540: 1.700 adelige (lille del af befolkning
 • Jun 30, 1550

  Hjertebogen

 • A.S Vedel udgiver 100 folkeviser

 • Period: to

  Karen Brahes Folio blev nedskrevet i perioden 1628-58

 • Period: to

  Ældre enevælde 1660-1784

  • Kongen har magten —> ingen begrænsninger
  • Overfølge i kongemagten (reduceret magt til adelen) Baggrund
   • Svenskerkrige -> DK -> ”bankerot” —> udgifter til lejehære
   • Skatter -> hvem skal betale? - adelen/ borgere/ bønder
   • Gejstlige + borgere + konge -> københavn -> foreslår arvefølge i kongemagten.
  • Planlægger militærkup -> København i undtagelses tilstand. (DK-> Norge<— enevælde(adel)
  1665
  Kongeloven
  —> kongen bestemmer ALT
  —> kun Gud er over ham
 • Kongeloven 1665

  Kongeloven var forfatningsloven for den danske enevælde.
  Arvereglerne blev imidlertidigt først ophævet med tronfølgeloven i 1853.
  Kongeloven blev afløst af Danmarks riges Grundlov.
 • "Ked af verden og kær ad himmelen" af Thomas Kingo, 1681

 • Peter Syv fordobler antallet i sin samling i 1695

 • Period: to

  Oplysningstiden

  Dansk: Mennesket er fornuftigt, friere tankegang.
  Gud har givet os fornuft og rationalitet og har nu trukket sig tilbage.
 • Ludvig Holberg

  "Erasmus Montanus", 1723
  "Om mascerader" - mere fritænkende, mascaradebal -> druk og hor
  Stadig Gud, konge og kirke.
 • Period: to

  Oplyst enevælde (reformperioden)

  Historie:
  1771-1799 - udstrakt grad af trykkefrihed
  1750 - landbrugsreformerne
  Baggrund - befolkningstallet i Europa steg og medførte stor efterspørgsel på korn. Derfor var der stor interesse i at effektivisere landbruget. Landbrugsspørgsmål blev debateret og resulterede i landbrugsreformer fra 1760-1800.
  Udskiftning - bøndernes jord blev samlet
  Bønderne blev arvefæstere - deres børn arvede gården
  Stavnsbåndet (1788)
  Skolevæsenet, fattighedsvæsenet og vejvæsenet voksede
  Sundhedsvæsen
 • I 1800-tallet indsamler Grundtvig 539 folkeviser under navnet Danmarks gamle folkeviser

 • Period: to

  Nationalisme og demokratisering

  • revolutioner i Frankrig i 1830 (spredte sig til andre steder)
  • Uwe Jens Lornes, slesvig-Holsten -> demokratisk forfatning og fængsles
  • 1835 - 4 stænderforsamlinger mødes (rådgivende) Fr. 6.
  • 1845 - Bønderne henvender sig til kongen -> ønsker best. forandringer -> kongen nægter
  • borgerkrig i DK 1948
  • ny konge (Frederik d. VII, 1848)
  • oprør ved bønderne og slesvig-holstenerne
  • demokratisering startede med Grundoven 1849 - ingen enevælde
  • strukturen ændrede sig mellem 1849-1920
 • Period: to

  Nationalromantiken

  Guldaldertanken - man tænker ligesom dengang guderne levede, man brugte den til at skrive dramaer og romaner
  Højskolebevægelse af N.F.S Grundtvig, forum for nationalromantiske idealer
  de nationalromantiske fag var idræt, historie, dansk og kristendomskundskab
  Nationalromantiske træk - digtning af fædrelandssange, nationalsang
  B.S. Ingemann - skriver romaner om de danske kongers heltegerninger, viser Danmarks op- og nedture
  Fædrelandssange - opbygger billedet af nation, et folk og en historie
 • "Fædrelandssang" af Adam Oehlenschläger, 1819

  Han beskriver meget den idylliske natur, og bruger ligesom H.C. Andersen referencer til den danske natur vi alle kender, som "bakke dal" og "Freias sal". Han bruger også referencer til Freja fra nordisk mytologi.
  Han bruger "Vort", så det er vores land, og det skaber en fællesskabfølelse. Det samler folk, når han bruger ordet "Dannebroer" og skaber nationalfølelse.
  Personificering: "Dit hellige kors i blodet"
 • H.C. Andersen, "Danmark, mit fædreland", 1850

  Han fremstiller Danmark idyllisk og perfekt og udelukker den dårlige side af Danmark. Han beskriver naturen.
  Han nævner ting der repræsenterer DK, som "Humlehave" og "Guldhornene".
  Den udelukker problemerne der er i DK på den tid og beskriver om det idylliske som alle ønsker og elsker ved Danmark.
  Den vender tilbage til nordisk mytologi ved hjælp af "guldhornene". Det passer også til udtrykket "guldaldertanken", som vender tilbage til de gamle nordiske guder.
  "Du danske sprog"
 • Det moderne gennembrud

  Man satte spørgsmålstegn ved normer og forestillinger inde for kultur og politik.
  Rigsdag med et tokammersystem -> folketinget og landstinget
  Højre - konservative
  Venstre - bønder (Brødrene Brandes og Viggo Hørup)
  kritikerne - opgør mod monakiet
 • Period: to

  Det moderne gennembrud

  • Industrialisering
  • arbejderklassen opstod, udfordrede bønder og borgere Georg Brandes - opfordrede forfattere til at oplyse samfundets problemer, især kristendommen minus romantikken Forfatterne:
  • skildrede folk i et realistisk perspektiv
  • J.P. Jacobsen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, August Strindberg, Henrik Ibsen og Amalie Skram
  • samfundets underklasse (Herman Bang og Henrik Pontoppidan)
  • mange skildrede borgerlige kvinders vilkår
  • impressionistisk skrivestil