Langelinjer

 • Feb 1, 1050

  Højmiddelalderen

  Højmiddelalderen
 • Period: Feb 1, 1050 to Feb 3, 1340

  Højmiddelalderen

  Det første korstog var i 1096.
  Vi fokuserede mere på vores eget samfund, og gøre ligesom de andre lande.
 • Feb 3, 1050

  Militære styre

  I 1050 var den skandinaviske millitære styre ikke noget i forhold til resten af vesteurope, efter vikingernes togter og plynringer.
  Vi fokuserede mere på vores eget samfund, og gøre ligesom de andre lande.
 • Feb 3, 1096

  Det første korstog (udført af pave Urban ll)

  Det første korstog (udført af pave Urban ll)
  Ideen kom fra paven Gregor Vll, men da han lå i strid med den tyske konge og kejser blev det ikke til en realitet.
  Ideen var et korstog til Jerusalem for at befrie Jesu grav fra de vantro
 • Feb 4, 1214

  Middelalderens samfundssystem.

  Middelalderens samfundssystem blev opbygget frem til 1241. Det blev kaldt feudalisme, som allerede var i det meste af Europa. Det var karakteriseret ved, at rettigheder og forpligtelser. Og senere i historien blev det samlet i statsmagten.
 • Feb 4, 1282

  Håndfæstning

  En aftale mellem adlen og konge. Han skriver under på nogle vilkår så han kan blive konge.
 • Feb 3, 1300

  Elverskuden (folkevise)

  Elverskuden er et dig der har 2 linjer i hver stofe så man kan se den er lidt ældre, digtet har lidt tilfældige rim for hvornår handlingen skifter.
  Digtet er om en mand der skal giftes, men dagen før rider han ud i skoven og møder en elverpige. denne elverpige er en prinsesse. Elverpigen vil gerne have nanden til at danse med hende, men det siger han nej tak til. Elverpigen lokker ham med alle mulige dejlige goder men han siger stadig nej tak. Elverpigen bliver misundelig og dræber ham.
 • Feb 3, 1340

  Valdemar Atterdag blev konge

  Valdemar Atterdag blev konge
  Valdemar var konge fra 1340-1375 og var søn af christoffer ll. han var gift med Helvig, sammen havde de 6 seks børn hvoraf det ene overlevede.
 • Period: Feb 3, 1340 to Feb 3, 1536

  Senmiddelalderen

  Valdemar Attergad var konge fra 1340-1375.
  I slutningen af 1300 kunne den danske kongemagt, udbredes til Norge og Sverige.
  I forbindelse med reformationen i 1536, herefter blev kirken til staten.
 • Feb 3, 1347

  Den sorte død

  Den sorte død
  Pesten som opstod i midten af 1300 tallet var utrolig omfattende og dræbte tæt på halvdelen af europas befolkning.
  den helt specifikke grund til navnet er ikke klar, men den har noget at gøre med størrelsen af denne fordærdelige epidemi.
 • Feb 3, 1399

  Udbredelse til Norge og Sverige

  I slutningen af 1300 kunne den danske kongemagt, udbredes til Norge og Sverige. i forbindelse med Kalmarunionens tilblivelse
 • Feb 7, 1492

  Reformation

  Reformation
  Munken Martin Luther gjorde Danmark protestanter i stedet for katolikker. Han var meget utilfreds med afladsbreve, og vil gerne afskaffe dem. Han ville også have at præsterne fik en præstestol, snakkede dansk istedet for latin under gudtjenerstene og at du måtte gifte sig. Da det hele kom til at ske malede de alle vægene over i kirken og startede om.
 • Feb 3, 1500

  Ebbe Skammelsøn (folkevise)

  Det er en ridervise, det er det adelige miljø.
  Der er 4 linjer i sigtet, det gør den mere moderne.
  Der er krydsrim i digtet, det giver en rytme og en orden i digtet.
 • Feb 3, 1521

  Martin Luther blev erklæret fredsløs

  Martin Luther blev erklæret fredsløs
  Christian d. 3 overværede rigsdagen i Worms, hvor Martin Luther blev fredsløs, hvilket gjorde et stort indtryk på ham.
 • Feb 3, 1536

  Kirke til stat

  I forbindelse med reformationen i 1536, herefter bliver kirken til staten.
 • Feb 4, 1536

  Reformationen

  Reformationen
 • Period: Feb 4, 1536 to

  Reformationen i begyndelsen og enevældens indførelse i slutningen.

  Den hed også adelsvælden. Fordi det var en periode, hvor adelen havde stor politisk og økonomisk magt, og fordi der ikke var andre magtgrupper end adel og konge. Perioden sluttede med at at adelen mistede sin magt ved enevældens indførelse.
  Reformationen nåede breddere ud end Renæssancen.
 • Dec 14, 1546

  Tyge Brahe (Dansk Astronom)

  Tyge Brahe (Dansk Astronom)
  født: 14/12 1546
  død: 24/10 1601
  Tyge Brahe er en berømt astronom.
  Bliver berømt for opdagelsen af "Stella Nova" en Supernova
 • Period: Feb 4, 1550 to

  Renæssancen

  En beskrivelse af hvad der var sket i italiensk kunst og arkitektur.
  Begrebet Renæssance blev opfundet, midt i 1500 i italien.
  Renæssancen kom til Danmark ca. 1550. fx de danske konger bygger store flotte slotter. Og folkene fik bedre uddanelse.
  I italien gik det meget ud på kirkekunst, og i danmark var det mere slotte og herregårde.
 • Feb 4, 1559

  Kong frederik d. 2

  Kong frederik d. 2
  Kong frederik d. 2 var konge over Danmark, Sverige og norge.
  Kong frederik d. 2 døde i 1588, han dødede af for meget spiritus
 • Christian d. 4 overtog tronen

  Christian d. 4 overtog tronen
  Christian d. 4 overtog troen efter sin fars død (kong frederik d.2)
  da hans far døde af for meget spiritus.
  Christian d. 4 var konge over Danmark og Norge.
  Christian d. 4 døde 28. febuar 1648 på rosenborg slot
 • Deisme

  Deus betyder gud på latin.
  Deisme var en tanke i opløsningstiden hvor man troede gud havde skabt verden, men habn greb ikke ind i den. han lod den være som den var.
  Kirken og pietismen mente at vi tilsiddesætte gud
 • Rundetårn blev bygget

  Rundetårn blev bygget
  Rundetårn blev bygget af Christian d. 4.
  Rundetårn var den første bygning var den forenede kirke, bibliotek og et observatorium i en bygning.
 • Period: to

  DA Barokken

  Det er en forstilling om at det korte dødlige liv på Jorden, efter døden skulle man til det udødlige liv i himlen.
  De er præget af en høj stil fx symmetik symmetri, avanceret metrik, antiteser og vanitassymboler. De skal bare minde om hvor forgængelig tilstand det dødlige liv på jorden er.
  Det hele skulle være symmetrisk. Det hele var meget firkantet, kongen sad på toppen og der skulle han side, fordi det var gud der havde sat ham der.
 • Svensk overtager nogen af Danmarks riger

  Skåne, Halland, Blekinge blev svensk
 • Enevælden

  Enevælden
 • Period: to

  Enevælde

  Styreform i Danmark, hvor kongen bestemte alt, han tog magten fra adlen. Kongen sagde at det var Gud der havde sat ham på jorden, som hans repræsentant.
  Den ældre enevælden blev karakteriseret i begyndelsen med den enevældige konge Frederik d. 3. og sluttede da Frederik d. 6 overtog magten fra sin far Christian d. 7. under hans sindsygdom.
  I den yngre enevælde blev befolkningen fordoblet.
 • Pietisme

  Pietisme er en tanken om at alle skal leve et aktivt kristen liv.
  Pirtisme startede i tyskland og kom til Danmark da frederik d. 4 var på tronen. Christian d.6 førte pietisme videre i Danmark efter kon Frederik 4´s død.
 • Rationalisme

  Tanken Rationalisme var den grundlæggende tanke i opløsnigstiden.
  Tanken retionalisme er tanken om intet er tilfældeligt, der er altid en forklaring på tingene.
  De var stadig troende og troede gud havde skabt verden, men han blandede sig ikke i hvad der skete i verden
  Ratio er latin og betyder fornuft
 • Ludvig Holberg

  Ludvig Holberg
  Kendt filosof og historiker. er specielt kendt for sine dramaer som "Jeppe på bjerget" fra 1722
 • Den danske skuespiller plads bliver oprettet

  Ludvig Holberg bliver spurgt om han vil skrive stykker til. Han skriver på under 2 år 15 stykker, som kan opføres her.
 • Essayet Maskerasden af Ludvig Holberg

  Ludvig har skrevet essayet Maskeraden i 1748.
  Det handler om hans agumenter til hvorfor den var en dårlig beslutning at afskaffe maskebal i Skandinavien.Hans essay er fuldt med gode og faste agumenter. han forklare at folk bruger maskebal til at være lige hvem de vil være for en aften, finde kærligheden. men så kommer han også ind på hvordan nogen kan misbruge det i det sydlige lande
 • Christian Vl (konge af Danmark)

  Christian Vl (konge af Danmark)
  Christian Vl havde hele sit liv problemer med det man i dag kalder for skizofreni og fik store raserianfald. Hans væremåde gav ham et dårligt ry i udlandet. Hans kone havde desuden en affære med den personlige læge "Struensee"
 • Period: to

  Oplysningstiden

  var en periode i Europas historie fra omkring 1690 til omkring 1800.
 • Period: to

  Nationalromantikken

  National romatikken kom til danmark i starten af 1800-tallet mere bestemt 1807.
  Her udfoldes guldalaldertanken i en hyldest af den nationale fortid. En hovedperson i Nationalromantikken er B. S. ingemann som skrev nogle historiske dramaer, og om de danske kongers heltgerninger.
  Idealerne for Nationalromantikken er fædrelandskærdlighed, mod & pligtopfyldelse.
  fx der er et yndgit land blev skrevet i den tid af oehlenschläger.
 • Danmark gik statsbankerot

 • Tab af Norge

  Danmark tabte Norge til den svenske konge. og vi mistede også flåden.
 • Der er et yndigt land

  Sangen er skrevet af Adam Oehlenschläger i 1819. Den er skrevet i perioden nationalromantiken. I sangen beskriver han Danmark fra den gode side og ikke den dårlige side. Han i scene sætter Danmark som perfekt. Han beskriver meget Danmarks natur og det danske flag.
 • Frederik d. 9 overtog tronen.

  Efter Christian d. 8's død i januar, overtog hans 39 årige søn, Frederik d. 9, tronen.
 • Period: to

  Det unge demokrati

 • Grundlovens indførsel

  Danmarks Grundlov blev vedtaget med et stort flertal i Den Grundlovgivende Forsamling den 25. maj 1849 og underskrevet af Frederik Vll. den 5. juni samme år.
 • Danmark mit fædreland

  Danmark mit fædreland er en sang der er skrevet af H C Andersen i 1850. den blev skrevet uder den første slesvigske krig.
  Sangen er skrevet i national perioden, og det kan man også høre på sangen. Han skriver om Danmark som om han er forelsket.
  citat "Jeg elsker dig - danmark mit fædreland" siger han i hver strofe til sidst, det lyder som en kærlighedserklæring til Danmark.
 • Forfatningstiden

  Kampen handlede om magtfordelingen mellem folketinget, det var domineret af venstre og landsriget, hvor højre havde flertal. finans loven sulle først forbi folketinget, så her så venstre deres chance til at tvinge regeringen af. Da det ikke i følge grundloven var muligt at kræve skatter eller afholde udgifter, der ikke havde hjemmel i en vedtagen finanslov.
  Første gang venstre prøvede var i 1870, det resulterede i et folketingsvalg.
 • Period: to

  Provisorietiden

  Provisorietiden var en periode i Danmark. I Provisorietiden var det de højtregeringerne der gennemførte finanslove imod folketingsflertalt.
  i 1877 blev den første provisoriske finanslov gennemført.