Lange linjer

By Sumiku
 • Period: Feb 27, 1517 to Feb 27, 1536

  Reformationen

  Hvordan adskiller Luthers lære sig fra den katolske?
  At man ikke kan betale sig ud af sine synder.
  I den katolske kirke er paven det universelle overhoved. I den lutherske kirke er der ikke noget universelt overhoved.
  I den katolske kirke er der syv sakramenter. I den lutherske er der to.
 • Barok - Arbejdspørgsmål 1 & 2

  Arbejdsspørgsmål 1
  Redegør for digtets komposition:
  Lyrisk digt – tanker, følelser og holdninger bliver udtrykt.
  Gentagelser (anafor); i Abrahams Skød og forfængelighed.
  7 strofer i hvert vers
  Ordvalg: latinske ord såsom ”est”, dog eller bare dansk
  Besjæling af verden på jorden
  Enderim (sind og spind) 2
  Tema: Liv og død – Jalousi – Forfængelighed (verdens forfængelighed)
  Modsætninger:
  - Gode og det onde
  - Lykke og ulykkelighed
  - Tomhed og fylde
 • Barok - Arbejdsspørgsmål 3

  3
  Negativt, han glæder sig til han dør: ”Der skal mine år begyndes i evighedens dejlige vår”
  - Han mener at verden bliver opsminket, dog uden behov. Verden er grim indeni ”det er jo kun skygger og skinnende glar”.
  - Kedeligt; verdens tomhed.
 • Barok - Arbejdsspørgsmål 4 & 5

  4
  Hvilke elementer trækker han frem som karakteriserer dette liv, og hvordan forholder han sig til dem?- Bedragelig; opsminker med smuk skikkelse- Verden har pålagt ham en masse byrder- Du ser ud som honning, men er led. 5
  Påvis typiske baroktræk i dette digt.
  - Modsætninger
  - Dualisme
  - Religiøs tekst
 • Barok - Arbejdsspørgsmål 3 fortsættelse

  Tilsvarende bedes I karakterisere livet i Himlen efter døden (når han hviler i Abrahams skød).
  - Evighedens dejlige år skal til at begynde
  - Dagen starter ikke ved daggry, den er der bare
  - Hans rigdom er nu konstant
  - Ikke flere tyverier?
  - Evig kærlighed
  - Abrahamsskød; himlen.
 • Barok

  Ca. 1650-1754 Udtryksformen er sanselig, farverig og dramatisk bevæget, kontrastrig og effekt- og grænsesøgende med en optagethed af komplekse former og samspillet mellem de enkelte kunstarter. Det gådefulde, det angstfyldte, virkeligheden som ligger åben for alle sanser, det mystisk henrevne, ekstasen, tiden og forgængeligheden, forvandling, fryd og triumf og mødet med Gud er tidstypiske motiver.
 • Period: to

  Enevælden - kongeloven

  Opgave: undersøg hvordan Kongeloven ser på
  1. arvefølge, religion og kirke (§1, §2, §6.)
  Religion: ”Den bedste begyndelse til alting er at begynde med Gud”.
  Kirken: Ren og uforfalsket. Den luthersk protestantiske kirke.
  Arvefølge: Kongen er det ypperste og højeste hoved her på jorden. Lige efter Gud. Kongen har også magt over kirken. ALT magt er samlet hos kongen. Kongens første fødte søn eller den ældste bror.
 • Period: to

  Enevælden - kongeloven

 • Period: to

  Enevælden - kongeloven

 • Period: to

  Enevældens indførelse 1660-1849

  Enevældens indførelse - forhistorien
  Danmark-Norge havde været tæt på udslettelse i krigen mod Sverige.
  Den slutter i 1658 med Roskildefreden – hvor Frederik III miste Skåne, Halland og Blekinge.
  Den svenske Kong Karl X Gustav bliver slået tilbage.
  Det er Frederik III og Københavns borgere, som redder hovedstanden og kongeriget fra nederlaget.
  Adelen gjorde ikke deres opgave som var givet til dem af gud – de kæmpede ikke mod fjenden.
 • Period: to

  Enevælden - Arvehyldningen

  Arvehyldningen
  Faren er ovre i 1660.
  I København sidder Rigsrådet, der sammen med kongen bestemmer i Danmark-Norge.
  Kongen kupper sig til magten i en alliance med borgerne.
  Han indkalder til stænderforsamling, og lader sig hylde som enevoldsarveregent.
  Nu er Rigsrådet sat uden for indflydelse.
 • Period: to

  Oplysningstiden

  -- 1670-1770 voksede indbyggertallet fra 41 000 til 93 000 - kulturcentrum
  -- Stadig endevælde
  -- Frederik den 4. (1699-1730) Pietismen,
  -- Christian den 6. () forbød teater, from og alvorlig
  -- Frederik den 5. En livsnyder - satte gang i teateret igen.
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Denne tid var præget af videnskab og rationalisme. Fornufttro eller fornuftdyrkelse Holberg (forfatter) mener, at fornuften er gudsgiven. Der skal føres bevis for alt, og religiøse bevisbyrder er ikke længere tilstrækkelige.
  Deismen: Gud skabte verden, men han griber ikke ind i den. Der er altså ikke nogen dømmende eller straffende Gud. Oplysningsfilosofferne mente, at alle samfundets normer skulle underkastes en grundig analyse.
 • Period: to

  Romantikken

  Romantikken varede fra 1800-1870.
  I romantikken blev der skrevet digte meget præget af fædrelandskærlighed og kærlighed for naturen, mere over i noget der er præget af nationalromantik når man snakker om det med naturen.
  Smukke malerier hvor det mad naturen genspejler sig.
  Danskerne havde brug for noget der kunne fremhæve danskeden for at blive samlet om et emne og blive mindet om hvad danskhed er og hvad vi havde mistet før hen i tiden
 • Period: to

  Nationalromantikken

 • Period: to

  H.C. Andersen- Danmark, mit fædreland

  Han hylder Danmark og vores kultur og skaber dermed en historie, som man som dansker kan være stolt af. 1 strofe
  "Hvor oldtids kæmpegrave": et udtryk for gravhøje, altså vi skal være stolte af vores fortid. Altså vores fortid kommer til udtryk og bliver hyldet.
 • Period: to

  H.C. Andersen- Danmark, mit fædreland

 • Period: to

  H.C. Andersen- Danmark, mit fædreland

  Hvordan digtet passer til samtiden:
  Nationalromantikken, kærlighed til fædrelandet, fokuserede på det smukke ved landet
 • Romantikken - C.W. Eckersberg - Frederiksberg Have

  Romantikken - C.W. Eckersberg - Frederiksberg Have
  Det er meget idyllisk, og smukt med børnefamilien der sidder på græsset
  Farverne er meget lyse
  Der er symmetri i bygningen
  Man ser på det smukke i Danmark og ikke alle fejlene
  Det er iscenesat - forskønnet
  Alle linjer er på vej op mod den skyfri himmel og Gud
 • Period: to

  Nationalliberalisme

  Nationalliberale:
  - Fri forfatningen
  - Imod enevælden
  - De mente at folket skulle kunne gøre deres indflydelse gældende. Altså det er IKKE kun kongen, som skal have magten.
  - De var ikke demokratiske, hvis vi ser på det med nutidens øjne (altså det var kun mænd over 30 med en lækker formue, som kunne stemme).
  - De mente, at det KUN var de ”oplyste” som skulle have magten.
  - De skulle vejlede folket, mente de. De følte sig nemlig svævet over de andre.
 • Period: to

  Det parlamentariske system - Nationalliberalisme

  Det parlamentariske system:
  * Konstitutionelt styring – monarkens magt er indskrænket
  * Regeringen (kongen bestemmer, hvem der skal sidde i denne) har magt over kongen
  * Det var kun mænd over 30 med en lækker formue, egen husstand, som kunne stemme, altså NUL kvinder.
  * Bestod af et tokammersystem (rigsdagen):
  Folketing – valgt af folket og lidt af kongen, bestod af borgerne
  Landsting – valgt af kongen og lidt af folket, disse sikrede, at det folkevalgte ikke gik for vildt.
 • Period: to

  Nationalliberalisme - Arbejdsspørgsmål

  Hvad muliggjorde, at man kunne indføre en fri forfatning?
  - Revolution i Paris i 1948, satte en kæmpe revolutionær bølge afsted i resten af Europa.
  - Frederik d. 7. Ville ikke side i tronen. Så han trådte væk, da folket bad ham om det, og han blev væk.
 • Period: to

  Nationalliberalisme - Arbejdsspørgsmål

  Hvornår mener foredragsholderen, at demokrati indførtes mere reelt?
  1901 - regeringen kunne ikke sidde med et folkeflertal imod sig; her forbindes demokratiet som noget positivt. Parlamentarismen indføres = folketinget bestemmer, hvem der skal side i regeringen.
  1915 - kvinder fik stemmeret
 • Period: to

  Grundloven og de nationalliberalismen

  Arbejdsspørgsmål
  1. Hvad hed de to kamre i Rigsdagen? (1-13)
  De to kamre hed hhv. Landstinget og folketinget.
  2. Hvem var stemmeberettiget (1-13)
  Selvforsørgende mænd over 30 med egen husstand som ikke har nydt fattighjælp var på daværende tidspunkt stemmeberettigede.
  3. Hvorfor indførte man et tokammersystem? (8-12)
  For at de to kamre kunne afbalancere hinanden og landstinget føre kontrol med folketinget hvor yngre mænd var valgbare.
 • Period: to

  Grundloven og de nationalliberalismen

  Arbejdsspørgsmål
  6. Hvilke borgerlige rettigheder blev sikret med Grundloven? (57-71)
  Fuld religionsfrihed, forbud mod vilkårlig fængsling, ejendomsrettens og boligens ukrænkelighed samt trykke-, forenings- og forsamlingsfrihed. Så alt i alt en række klassiske frihedsrettigheder.
 • Period: to

  Grundloven og nationalliberalismen

  Arbejdsspørgsmål
  4. Hvad menes der med, at ”Danmark blev et konstitutionelt monarki med en Montesquieu-inspireret deling af magten?
  Man uddelte de tre magter (lovgivende, udøvende og dømmende) istedet for kun at have en enevældig konge
 • Period: to

  Det moderne gennembrud

 • Period: to

  Det moderne gennembrud - Racens forbedring

  Hvad sker der
  Baronen har fået en søn
  Moren kan ikke amme ham
  Barnet bliver syg
  Lægen kommer og snakker om hvilke muligheder der er for at han kan blive rask igen
  Baronen vil ikke have en amme pige som er en bondepige
  De får en pige gift og sender manden væk så de kan bruge hende
  Pigen har selv en søn som dør, og så kan hun ikke længere amme baronens søn
 • Period: to

  Det moderne gennembrud

  En litterær periode.
  Forfatterne i Det Moderne Gennembrud gjorde oprør mod de gamle traditioner som romantikken (kort fortalt: At litteraturen var "pyntet" med ting som egentlig ikke var realistiske. Billeder blev malet idylliske og som man gerne ville have samfundet skulle være), og blandt dens karakteristiske træk er et internationalt perspektiv, frihed i forhold til seksualitet og religion samt interesse i de videnskabelige landvindinger som darwinismen.
 • Period: to

  Det moderne gennembrud

  Der kom fokus på realisme i litteraturen og problemer blev sat under debat. Kønsproblematikken kom nu under seriøs behandling, og flere kvindelige forfattere viste sig i højere grad.
  * Fornuft/Rationalitet/Logik skulle være måden man iagttog og anskuede omverdenen.
  * Realistisk i stedet for et romantiseret eller mytisk natursyn.
  * Mennesket var et produkt af naturen og ikke et produkt af Gud (Evolutionsteori).
 • Period: to

  Det moderne gennembrud

 • Period: to

  Det moderne gennembrud - Racens forbedring

  Naturvidenskab - tror på lægen
  Der bliver gjort grin med Baronen, han har de forkerte tanker
  - Socialklassen
  - Lægen siger at de skal have en amme med stærke gener, og baronen synes da de stærke gener kommer fra overklassen
  - Men lægen siger at det er lige meget med socialklasse, fattige ugifte kan godt have gode og stærke gener
  Baronen (overklassen) bliver ikke klogere til sidst
 • Det moderne gennembrud - P.S. Krøyer fra Burmeister & Wains jernstøberi

  Det moderne gennembrud - P.S. Krøyer fra Burmeister & Wains jernstøberi
  Mørke farver
  Arbejderklassen
  Viser samfundsklasserne
  - Fin mand bagerst, arbejderne er i centrum og der står en mellemting i højre side
  Arbejderne knokler og skaber guld, ham den fine i baggrunden gør det ikke store
  Urbanisering
  Realisme
  Virkelighed
  Samtiden: maler/tegner realiteten som det virkelig er på det det tidspunkt
 • Period: to

  Ekspressionisme

  Inspiration fra bl.a. Den tyske ekspressionisme men ikke fra den kunstneriske tradition i Danmark.
  Ekspressionismen beskæftiger sig i højere grad med at udtrykke kunstnerens sindstilstand og mentale svingninger end om at gengive verden nøjagtigt som den er som i impressionismen. Dette skyldes at man bliver mere i tvivl om hvad verden i grunden er.
 • Period: to

  Ekspressionisme

  Fremlæggelsen af relativitetsteorien i 1905-1916 spiller også ind i kunstsynet. Moderne maleri i ekspressionismen af bl.a. Genrer som kubisme, surrealisme og ekspressionisme, verden er vredet af led og deformeret. Der er leget med perspektiver.
 • Period: to

  Ekspressionisme - Dyrenes skæbne

  Maleriet symboliserer en voldsom/voldelig natur, idet der er brugt skarpe linjer. Herunder kan vi se, at han har valgt at bruge røde farver, som symboliserer fare, altså der er kaos. Ude ved sidelinjen har vi en form for ro og orden, idet der er brugt mindre intense farver, som er en form for kontrast til selve maleriet. Dette kan være fordi, at selvom dyrene konstant lever i fare, så lever de også et idyllisk liv, hvor der er fred, ro og orden.
 • Period: to

  Ekspressionisme - Stridsmænd for det vi elsker

  Episk digt med et udtryk af kaos og uretfærdighed. Beskriver en voldtægt af en kvinde der eskalerer i slåskampe og mord. Hele digtet er skrevet i caps-lock og har et ustruktureret layout der bidrager til udtrykket.