Danmarkshistorien

 • Period: Jan 1, 800 to Jan 1, 1050

  Vikingetiden

 • Jan 1, 935

  Jellingestenen

  Jellingestenen
  Jellingestenen opføres.
 • Jan 1, 965

  Danmark omvendes til kristendom

  Danmark omvendes til kristendom
  Harald Blåtand omvender Danmark til kristendom.
 • Period: Feb 14, 1050 to Jan 1, 1340

  Højmiddelalderen

 • Jan 1, 1200

  Folkevisens første blomstringstid

  Folkevisens første blomstringstid
  Folkevisen steg i popularitet for først gang i Danmark.
 • Jan 1, 1200

  Ebbe Skammelsøn referat

  Ebbes Skammelsøn er en folkevise, som omhandler Ebbe, hans kæreste (Adelus) og én af Ebbes brødre (Peder). Ebbe og Peder er ikke lige enige om alt ting, og på et tidspunkt fortæller Peder Adelus, at Ebbe er død, og derfor gifter Adelus sig med Peder. Ebbe er i tvivl om, hvorvidt han skal komme til bryllupet. Ebbe kommer, men kan ikke holde ud at bevidne begivenheden, og han slår Peder og Adelus ihjel. Derudover skærer han moderens hånd af og forvolder alvorlige skader på sin far.
 • Jan 2, 1200

  Ebbe Skammelsøn fortolkning

  Ebbe Skammelsøn er en riddervise, da der fortælles en historie om realistiske konflikter i middelalderlivet. På trods af, at denne genre hedder folkeviser, stammer viserne som regel fra de adelige. Ebbe Skammelsøn er også fra den høje klasse, i det han arbejder for kongen.
  Da Ebbe skærer hånden af sin mor, kan det tolkes til, at han afviser sin familie, og at han på den måde ikke blot fjerner moderens hånd, men også en del af hans egen identitet. Den gang var familien en vigtig del af identite
 • Period: Dec 24, 1340 to Jan 1, 1536

  Semimiddelalderen

 • Jan 1, 1347

  Den Sorte Død

  Den Sorte Død
  Den store pest-epidemi, som sluttede i 1352.
 • Jan 1, 1400

  Ældste vise fundet

  Ældste vise fundet
  Den ældste nedskrevne folkevise blev fundet omkring 1400-tallet.
 • Nov 10, 1483

  Martin Luther fødes

  Martin Luther fødes
 • Jan 1, 1534

  Grevens Fejde

  Grevens Fejde
  Borgerkrig som sluttede i 1536.
 • Period: Jan 1, 1536 to

  Reformationen

  En tysk munk ved navn Martin Luther er i dag kendt for at være manden bag reformationen. Han var stærkt imod de katolske afladesbreve og de urimeligt høje skatter, som gik til præsterne. Luther begynder at protesterer (heraf ordet "protestant"), og mange mennesker slutter sig til ham. Martin Luther fik omvendt mange til kristendommen inklusiv Danmark med lidt hjælp fra Christian den 3.
 • Feb 18, 1546

  Martin Luther dør

  Martin Luther dør
 • Viser begyndte at blive trykt og solgt

 • Kingo fødes

 • Period: to

  Barokken

 • Enevælde indføres i Danmark

 • Ked af verden og kier ad Himmelen

  Sproget i dette digt er højt, hvilket er typisk for digte fra barokken. Typisk for barokken er det også, at teksterne er metriske, og det er denne tekst også.
  Fortællerens ordvalg er ikke særlig nuanceret:
  "Far, verden, far vel,
  jeg kedes nu længer at være din træl…(Kingo 1681: Strofe 1, vers 1-2).
  Her omtales verden som et sted, hvor man er fanget, og døden er friheden. Fortælleren mener altså, at det virkelige liv først starter efter døden. Et dualistisk verdenssyn, som det sås i barokken.
 • Kingo dør

 • Period: to

  Oplysningstiden

  I denne tid begyndte man at tænke mere rationelt. I stedet for slavisk at følge regler begyndte man nu at stille spørgsmål og besvare dem. Nu var Gud ikke længere svaret på alt, og videnskaben blev sat i fokus. Dog var Gud stadig svaret på verdens skabelse, men han havde mere eller mindre givet mennesket kontrollen over verden siden hen.
 • Holberg om Maskerader

  Ludvig Holberg var forfatter, filosof og historiker i 1700-tallet, og han har skrevet et brev, som afspejler oplysningstiden rigtig godt.
  Da Holberg skrev brevet, var maskeraderne netop blevet ulovliggjort i Danmark, og han mente ikke, at de skulle ulovliggøres. Han mente, at maskeballet var en sjov leg, som ligestillede alle.
  Mange andre ting, som Holberg til gengæld var meget imod, var ikke ulovlige, hvilket var hans pointe. Hvorfor var maskeraderne ulovlige, når spillehuse ikke var?
 • Nationalismen

  Nationalismen blev først sådan rigtig debateret i Danmark, i 1840'erne. Vores nationalitet blev vigtig for os. Det blev pludselig særligt at være dansk. Alt lige fra det danske sprog, til den danske fortid, blev hyldet.
 • Period: to

  Romantikken

  Der var meget fokus på gud, himmelen, naturen, og på at være så tæt på himmelen som muligt. Dyrene fik besjælinger, og der blev brugt mange symboler. Romantikken så man ikke i hverdagens Danmark, da hverdagen var meget mere barsk end billederne og digtene beskrev.
 • Den danske stat går bankerot

 • Herman Bang fødes

 • Liberalismen kommer til Danmark

  Som begreb og politisk bevægelse opstod liberalismen i Danmark omkring 1830, hvor den nytilkomne ideologi bl.a hjalp danskerne til at forsvare trykkefriheden, og liberalismen voksede sig hurtigt stor i Danmark.
  Liberalismen voksede sig større større, i perioden 1830-48
 • orla lehmann´s politiske gennembrud

  orla lehmann´s politiske gennembrud
 • indførelse af grundloven

 • Danmark Mit Fædreland

  "der har jeg rod..." (Andersen:1850, strofe 1, vers 2). En metafor, som fortæller læseren, at jeg-fortælleren startede med at vokse og udvikle sig i Danmark, og at det er der, hvor han/hun har hjemme, som det også står senere i sangen. Fortælleren omtaler Danmark som "bøgens fædreland"(Andersen 1850: strofe 2, vers 4), og her kan der drages en parallel mellem træ og rod. Flere steder i sangen beskrives Danmarks historie og storhedstid, hvilket er typisk for tekster fra nationalromantikken.
 • Henrik Pontoppidan fødes

 • Period: to

  Forfatningskampen

 • Period: to

  Det moderne gennembrud

  Det moderne gennembrud var oprørs tid imod de gamle traditioner i romantikken fra forfatterens side. Det var en periode af barsk realisme og det ville dengangs forfattere udtrykke igennem deres noveller og romaner. Det var i denne periode store danske forfattere som Herman Bang og Henrik Pontoppidan kom til. Der skete mange ændringer og udviklinger i det danske litteratur.
 • Socialdemokratiet stiftet

 • Herman Bang dør

 • Period: to

  Provisorietiden

 • Tæt på revolution

  Året hvor det moderne Danmark, har været tættest ved en egentlig revolution
 • Henrik Pontoppidan dør