Dansk litteraturhistorisk oversigt m. værker og forfattere (specielt fokus på værker efter 1800-tallet)

 • Period: May 17, 800 to Dec 18, 1050

  Vikingetiden

  Vikingernes centrale værdier er slægt, ære og hævn, og vold er derfor et vigtigt element i deres kultur. Man forbinder ofte vikingetiden med de togter, som vikingerne foretager, og som har plyndring, erobring og handel som formål. Der er dog også andre årsager til den succesfulde ekspansion og erobring, for vikingetiden er præget af et stabilt stammesamfund og en formidabel teknisk kunnen.
 • Period: Jan 16, 870 to Dec 16, 930

  Landnamstiden

  Svensk koloniseringstid: Hvor nordmænd "tog land" på Island. Det er ofte negative og dystre sagaer.
 • Period: Jan 16, 930 to Dec 16, 1030

  Sagatiden

  Fortælletiden: Islands storhedstid. De fleste sagaer er skrevet om den, og er ofte heltesagaer.
 • Jan 6, 1000

  "Ravnkel Frøjsgodes saga"

  "Ravnkel Frøjsgodes saga"
  Nedskrevet i 1200-tallet
  Ravnkel voksede op på en islandsk gård, og som voksen rejste han hjemmefra for at bygge sin egen gård og danne familie. Han blev gode i sit område, og det gik ham godt i mange år. Ravnkel ansatte så en fårehyrde ved navn Ejnar og fortalte ham, at han absolut ikke måtte ride på Ravnkels hest, Frøjfaxe. Hingsten Frøjfaxe var nemlig en prægtig hest og Ravnkels kæreste eje, derudover havde Ravnkel svoret en ed til guden Frøj, om ikke at lade nogen anden ride på Frøjfaxe.
 • Period: Jan 17, 1050 to May 18, 1500

  Middelalderen

  I Danmark sker det afgørende, at kristendommen bliver officiel religion o. 970, og kirkens magt begynder at gennemsyre samfundslivet. Slægten er stadig den bærende enhed, men da en stærk kongemagt etableres, bliver det muligt at gennemføre en central lovgivning, hvor det enkelte menneske tildeles rettigheder og kan drages til ansvar.
  Litteraturen er præget af den katolske kirkes verdensbillede, men også af salmer og religiøse viser, som afspejler det kristne menneskes tvivl og syn på frelse.
 • Jan 28, 1150

  "Harpens kraft" - folkevise

  "Harpens kraft" - folkevise
  Nedskrevet fra 1500-1700
  Dette er en tryllevise. Historien er ret simpel: en pige er bange for at blive gift fordi hun er bange for at ”falde i” som symbolisere hendes seksualitet/drifter. Hendes forlovede redder hende op af vandet efter hun falder i, ved hjælp af list of sin harpe (som er et symbol på maskulinitet/mandens seksualitet). Efter alt er gået i orden får vi en lille prolog; harpen får en anden lyd og bruden føder ham en søn om året. De bliver gift.
 • Feb 28, 1200

  "Ebbe Skammelsøn" - Folkevise

  "Ebbe Skammelsøn" - Folkevise
  Nedskrevet fra 1500-1700
  (...)Peder benytter desuden lejligheden til at bejle til hende og hun siger ja. Det skærer naturligvis i hans hjerte at se Adelus sammen med Peder og sent om aftenen konfronterer han sin elskede. Hun ønsker imidlertid ikke at svigte Peder til fordel for Ebbe, hvilket får ham til at slå Adelus og Peder ihjel. I sin blodrus hugger Ebbe desuden kvæster han sin moder og fader alvorligt
 • Period: May 17, 1500 to

  Renæssancen

  Perioden skaber på mange måder moderne livssyn og kunstformer, selvom det er antikkens genfødsel. Naturvidenskaben blander sig med det kristne verdensbillede. Bogtrykkerkunsten folkeligøre litteraturen. Reformationen skaber det personlige gudsforhold. Litteraturen bliver "moderne" i den forstand, at den begynder at behandle mennesket som noget, der har værdi i sig selv. Og samtidig begynder mennesket at problematisere sin eksistens og forholdet til slægten, samfundet og det guddommelige
 • Period: to

  Barokken

  Det dynamiske, det effektsøgende og det pompøse.
  Kunstens funktion er at hylde kongen eller andre rige og fornemme personer, men magten fremstilles ofte i en teateragtig kulisse, der antyder et flertydigt forhold mellem virkelighed og illusion. Barokkens stil er præget af overdådighed, men bag facaden lurer kedsomhed forstået som en genstandsløs længsel.
  Mennesket opfatter man som syndigt og totalt afhængigt af Guds nåde og døden venter lige om hjørnet.
 • Period: to

  Pietismen

  Teologisk betegner pietisme en interesse for det indre fremfor det ydre. Kirken og frelsesbudskabet flyttes til individets hjerte, følelse og samvittighed. Individet må med sig selv afgøre, om det har oplevet omvendelsen og genfødelsen, hvilket psykologisk set skaber uro. Trosbegrebet transformeres således, at tro for den troende bliver en konstant ejendom i det indre. Hvad der ligger, og bør ligge, udenfor, er verden og dermed synden.
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Optimistisk tro på den menneskelige fornuft og en overbevisning om det nødvendige i at udbrede kendskab til al menneskelig viden med det formål at frisætte mennesket for traditionens og sædvanens snærende bånd.
 • "Jeppe på bjerget" af Ludvig Holberg

  "Jeppe på bjerget" af Ludvig Holberg
  Komediens titelfigur er fæstebonde i den fiktive landsby Bjerget på Sjælland og i klemme mellem sin kone Nille og ridefogeden. Nille er meget hård mod Jeppe, fordi han drikker pengene op og så elsker hun sin krabask Mester Erik. Desuden ydmyges han socialt ved at hun ligger i med degnen. I stedet for at prøve at løse sine problemer rationelt, fortrænger han dem ved et voldsomt drikkeri – og forstærker dermed problemerne så meget at de på det nærmeste bliver uløselige.
 • Period: to

  Romantikken

  Danmark gennemlever en række begivenheder, der får voldsomme konsekvenser for landet. Slaget på Reden, statsbankerotten og tabet af Norge er tre nationale katastrofer, der fører til et udbredt ønske om at stå sammen om danske værdier som historie, sprog og kultur. Nationalismen blomstrer. universalromantikken, nationalromantikken, biedermeierlitteraturen og romantismen.
 • "Guldhornene" af Adam Oehlenschläger

  "Guldhornene" af Adam Oehlenschläger
  Adam Oehlenschläger (1779-1850) skrev i 1802 digtet "Guldhornene". De to guldhorn, der kort tid forinden var blevet stjålet fra Kunstkammeret i København og omsmeltet af en guldsmed, stammede oprindeligt fra ca. 400 e.Kr., og de blev fundet i Sønderjylland i 1639 og 1734. Oehlenschlägers digt markerer såvel hans egen indtræden på den danske litterære scene som romantikkens gennembrud i dansk litteratur, og "Guldhornene" betegnes som et af de vigtigste danske værker i denne periode.
 • "Indvielsen" af Schack Staffeldt

  "Indvielsen" af Schack Staffeldt
  Digtet udsiges af et lyrisk jeg, hvilket understreger at det kun er digteren, der kan opleve ånden i naturen og herefter må sørge for at formidle det videre til almindelige mennesker. Digtet er begrænset til digterens synspunkt, og digteren ophøjer dermed sig selv til talerør for andre uindviede mennesker.
 • "Morgen Vandring" af Adam Oehlenschläger

  "Morgen Vandring" af Adam Oehlenschläger
  O venlige Mark! O Lund saa prud!
  Græskiølne Væng!
  Overalt havde Flora pyntet ud
  Sin Brudeseng.
  Paa Marken kneiste de røde, blaae
  Kornblomster frem.
  Jeg maatte standse, jeg maatte staae
  Og hilse dem.
 • "Det gode sværd" - Folkeeventyr

  "Det gode sværd" - Folkeeventyr
  Ud fra den læserorienteret metode, at læse eventyret på, undre det mig hvordan sværdet har fået sine evner? hvorfor kusken abeslut skal være giftermål for prinsesserne? Og hvor den yngste prinsesse alligevel vælger prinsen på den hvide hest og fortæller om deres bedrag på deres bryllupsdag? Disse ”tomme pladser” kan min forforståelse ikke finde svar på. Ud fra hermeneutikken kan helheden give de tomme pladser, altså enkeltdelene, mening i forhold til helheden.
 • "Danmarks Trøst" af N.F.S. Grundtvig

  "Danmarks Trøst" af N.F.S. Grundtvig
  1.
  Langt højere bjerge så vide på jord
  man har, end hvor bjerg kun er bakke;
  men gerne med slette og grøn-høj i nord
  vi dannemænd tager til takke;
  vi er ikke skabte til højhed og blæst,
  ved jorden at blive, det tjener os bedst!
 • "Glæde over Danmark" af Paul Martin Møller

  "Glæde over Danmark" af Paul Martin Møller
  8.
  Fattig Mand, som pløier danske Lande,
  Ryster Æbler af sit eget Træ,
  Har en kraftig Arm, en kløgtig Pande,
  Korn paa Marken, Melk i sine Spande;
  Quien staaer i Græsset over Knæ.
 • "Den lille Karen" af Thomasine Gyllembourg

  "Den lille Karen" af Thomasine Gyllembourg
  Novellen handler om Karen, som i sine unge år bliver adopteret af en pårørende af faderen og dermed ind i borgerstanden, da hendes far dør. Karen er en smuk, from og intelligent pige, som af hendes far, inden hans død, blev oplært i diverse dyder. Hun er tro mod datidens tendenser, og passer godt ind i den biedermeyerske idyl. En dag kommer Hr. Von S forbi. Han beskrives af de andre piger i huset som et monster, dertil spørger Karen om han da er uvenligtsindet.
 • "Kritik af H.C Andersens eventyr" fra Dannora

  "Kritik af H.C Andersens eventyr" fra Dannora
  Af Herr Andersens Eventyr ville sandsynligvis de tre første: »Fyrtøiet«, »Lille Claus og store Claus« og »Prindsessen paa Ærten« kunne more Børn; men det er saa langt fra, at Disse deri ville kunne finde nogen Opbyggelse, at Anmelderen end ikke tør indestaae for denne Læsnings Uskadelighed. Idet mindste vil vist ingen paastaae, at Barnets Takt for Sømmelighed skærpes, naar det læser om en Prindsesse, der sovende rider paa en Hunds Ryg, hen til en Soldat, som kysser hende, (...)
 • "De vilde svaner" af H. C. Andersen

  "De vilde svaner" af H. C. Andersen
  Dette kunsteventyr stammer fra folkeeventyret "De elleve svaner"
 • "Paa Sneen" af Emil Aarestrup

  "Paa Sneen" af Emil Aarestrup
  Digtet beskriver en situation, hvor digterjeget får øje på en kvinde, der bevæger sig
  gennem staden. Han betragter og forfølger hende. Hendes flagrende skygge på sneen får jegets
  skygge til at blande sig med den, hvorpå digterjeget erkender skyggen som ”sit eget sorte Væsen”.
  Men jeget er stadig betragteren, kun hans skygge handler: skyggerne smelter sammen i stillinger,
  som digterjegets eget kød og blod må savne.
 • "Skyggen" af H. C. Andersen

  "Skyggen" af H. C. Andersen
  Skyggen er lig med det ubevidste, og dermed en del af det forbudte og forkerte. Den lærde mand er repræsenterer derimod både jeget og overjeget. Idet han hele tiden gør det rigtige og opfører sig rigtigt og ikke på noget tidspunkt vækker mistanke ved, det skyggen er i færd med.
 • Period: to

  Det moderne gennembrud

  Georg Brandes holdt i november 1871 en forelæsning på Københavns Universitet og at det var på tide at gøre op med den romantiske tankegang. Litteraturen burde, ifølge Brandes, afspejle udviklingen i samfundet og sætte problemer til debat. Det gjaldt familieforhold, kønsroller, ejendomsret, tro og demokrati. Begreber: evolution, industrialisering, naturalisme, modernisme, udviklingsroman, impressionisme, sædelighedsfejde
 • ”Hovedstrømninger, i det nittende århundrede” Georg Brandes (Forlæsning, debat)

  ”Hovedstrømninger, i det nittende århundrede” Georg Brandes (Forlæsning, debat)
  Sæt emner til debat
  o Fx køn, ejendomsforholdene, religion og samfund
  Kritisere den nuværende danske litteratur
  o Den romantiske bevægelse:
  Ufarlig, sødladen og indadvendt tone
  Mistet energien og originaliteten
 • "Foran alteret" af Herman Bang

  "Foran alteret" af Herman Bang
  I en kirke, til et bryllup sidder to familier, den ene finere end den anden, og overvære hver deres repræsentant blive låst fast til hinanden. Bruden Agnes har mange tanker op til alteret.
 • Period: to

  Sædelighedsfejden

  En fejde er en form for kamp. Hvilken kamp blev kæmpet med henblik på sædeligheden (god moralsk adfærd) og af hvem?
  o En kamp om køn og moral - Seksualmoralen
 • "Branden" af Herman Bang

  "Branden" af Herman Bang
  Feature: Fortalt som man selv er der, sanseligt
  "Himlen flammede, og man ser allerede Lyshavet ligesom en Purpurstrøm isprængt med mørk Røg. Ved Frue Kirke faldt Funkerne som en Regn. Men endnu vidste ingen, hvor Ilden var. Man raabte ”Kristiansborg"
 • ”Constance Ring” af Amalie Skram

  ”Constance Ring” af Amalie Skram
  Constance Ring er som tidligere nævnt romanens kvindelige hovedperson. Hun gennemgår en personlig udvikling gennem forholdet til de tre forskellige mænd. Der har gennem tiderne været stor diskussion om, hvorvidt den kvindelige hovedperson bare er et passivt produkt af og et uskyldigt offer for det patriarkalske borgerlige samfund
 • "En vandringsmand" af Henrik Pontoppidan

  "En vandringsmand" af Henrik Pontoppidan
  o Sørgmodig ved synet af herregårdens marker (lidelse- og kamppladser)
  o Hård fysisk og psykisk arbejde (plov og under fodens stokkeslag)
  o Undertrykt af adlen (borgen) Sortblå snehimmel hang som en trussel, Enlige hybentorne, Taggede gavl, Høje golde bakke, Mørke fugtige rum, Forarmet og forkuet folk, Spøgelsesagtigt, Tomme vinduer
 • "En lille replik" af Herman Bang

  "En lille replik" af Herman Bang
  Impressionisten søger ikke at:
  - Bruge fulde forklaringer
  - Forklare psykologiske dybder
  Kan ikke forklare mennesket psyke
  - Har ikke ord til at forklare hvorfor mennesker handler som de gør
  Ser og hører kun handlingen
 • Period: to

  Det folkelige gennembrud

  Det var en sammenslutning af folk, der delte den opfattelse, at det var nødvendigt at sikre landbefolkningen og forbedre bøndernes sociale forhold. Initiativer som andelsbevægelser, sparekasser og højskoler medførte en større politisk interesse, indsigt og optimisme blandt det jævne folk uden for byerne.
 • Period: to

  Modernismen og Realismen

  Verdenskrige, klassekamp, kønskamp og alskens opgør med autoriteter og traditioner. konflikter, der vender op og ned på verden, som man kendte den, og indvarsler en moderne virkelighed.
  ”Modernister ser kunsten som autonom – som sin egen verden. Modernisme betød at sætte kunsten fri. Den skulle hverken gavne eller fornøje. Modsat mener realister, at kunsten kan og skal efterligne verden. Derfor blev modernismen af marxisterne anset for at være reaktionær. For dem var kun realismen progressiv.”
 • "Lønningsdag" af Martin Andersen Nexø

  "Lønningsdag" af Martin Andersen Nexø
  Novellen udspiller sig i en lille landsby, der ligger op af et stenbrud. Her arbejder byens mænd, der lige nøjagtigt kan holde deres familier forsørget ved at hakke sten og sælge dem til værkejeren. Denne lørdag venter arbejderne på, at ejeren kommer og udbetaler deres ugeløn, så de kan komme hjem med den til familien. Endelig kommer ejeren og tager deres arbejde under opsyn.
 • "Interferens" af Johannes V. Jensen

  "Interferens" af Johannes V. Jensen
  Den blaa Nat er saa stille. Jeg ligger søvnløs.
  Stilheden vider sig og klinger
  Det er Lyden af tusinde Miles Tomhed
  Det er Rummets Monologer, hvis Ringe mødes med
  Tidens tonløse Cirkler Min Bevidsthed ytrer sig som sjælelig Interferens.
  Selve det skrigende Forhold mellem alle iøvrigt harmoniske Virkeligheder
  er mit Indres gennemtrængende Tonart To diametralt modsatte Livsbevidstheder mødes og
  skærpes i mit Hjærte Eksistentialisme:
  Slpittelsen Det aktive livsvalg
  Hvordan difinerer mit liv mig
 • Period: to

  Ideologiernes sammenstød

  Fra 1914 bliver det tydeligt, at verden er blevet global. Det ses i 1. Verdenskrig (1914-1918) og 2. Verdenskrig (1939-1945), der afgrænser perioden og involverer store dele af verden. Også Folkeforbundet, som stiftes efter krigen på initiativ af den amerikanske præsident Woodrow Wilson, viser, at verden er blevet mere global.
 • "Det blomstrende Slagsmål" af Tom Kristensen

  "Det blomstrende Slagsmål" af Tom Kristensen
  Modernisme
 • "De blå øjne" af Karen Blixen

  "De blå øjne" af Karen Blixen
  Magisk realisme Værkets genre er social-realistisk dog med eventyrlige træk. Det realistiske, i novellen, er bl.a. allede nævnte byer og lande. Såsom Helsingør, Dragør, Sicilien etc. 5 Derudover følger historien en meget realistisk hverdag med elementer af hvad dette måtte indebære fx konflikter, dagligarbejdsgang o. lign. Men ud over det meget ”jordnære”, somteksten bygger på, er der også visse overnaturlige hændelser som, før nævnt, vægter til deteventyrlige.
 • "Frøers X" af Ole Sarvig

  "Frøers X" af Ole Sarvig
  Fra digtsamlingen "Jeghuset"
  "Nu kvækker frøers x
  i tallenes store moser,
  en larmen om aftenen,
  da taagerne kommer"
 • "Eftermiddag" af Ole Sarvig

  "Eftermiddag" af Ole Sarvig
  Fra digtsamlingen "Jeghuset"
  ”Altid hører jeg sandheden gå og råbe / mellem husene. / Men når jeg lukker vinduet op, / er manden forsvundet med sin vogn, / og husene står med deres sædvanlige ansigter, / deres affable solsmil / i en dag som alle andre.”
  Ole Sarvig: ”Bleg morgen” fra ”Jeghuset”.
 • Period: to

  Efterkrigstiden

  Efter 2. Verdenskrigs afslutning opstår et magtvakuum, som hurtigt udfyldes af USA og USSR, der bliver jævnbyrdige supermagter og ideologiske modsætninger og konkurrerer i militær og økonomisk styrke. Den bipolaritet, som dette styrkeforhold er udtryk for, fastholdes gennem en terrorbalance, som bunder i fælles interesse i at bevare konflikten som en kold krig uden direkte militær konfrontation imellem parterne.Indirekte er der dog en række konfrontationer imellem dem, bl.a. i Berlin.
 • "Kongesønnerne" af Karen Blixen

  "Kongesønnerne" af Karen Blixen
  En stor, ond og krigerisk fyrste der har overtaget meget land, udover stammebyerne i bjergene. Han og hans rådgiver udtænker en plan om at gøre disse stammer i splid med hinanden og på den måde udrydde dem selv. Fyrsten inviterer en kongesøn fra hver bjergby til fest og forsoning i kongebyen. En pil bliver skudt fra gruppen af sønnerne, som rådgiveren arrangerede det, og rammer næsten fyrsten. De bliver alle smidt i fængsel og bedt om at udpege den skyldige.
 • "Agerhønen" af Martin A. Hansen

  "Agerhønen" af Martin A. Hansen
  Novellen handler om en fattig familie under 1. verdenskrig. Faderen har længe været kaldt ind som soldat, og herefter har han ikke kunnet få et arbejde, så han kan tjene penge til familien. Familiens reserver af mad, lys og olie er næsten opbrugt, og de ved ikke, hvordan de skal overleve. Denne aften sidder familien tavse samlet i stuen. Der er snestorm udenfor, og hver især spekulerer de på, hvordan de skal overleve vinteren. Pludselig lyder der er bank på døren.
 • "Under vejr med mig selv" af Klaus Rifbjerg

  "Under vejr med mig selv" af Klaus Rifbjerg
  Uimponeret og selvbevidst – det er indtrykket af den unge Klaus Rifbjerg, der debuterer med digte om barnets vej mod det voksne liv, lysende af humor og overskud. Digte om barndommen ville typisk begynde med glimt fra de tidligste års gryende erkendelse af omverdenen og jeg'et. Men ikke hos Rifbjerg! Han begynder før, længe før, nemlig allerede ved undfangelsen, i bogens første digt "Undfangelse".
 • "Livet i badeværelset" af Klaus Rifbjerg

  "Livet i badeværelset" af Klaus Rifbjerg
  Modernsime
 • "Patienten" af Peter Seeberg

  "Patienten" af Peter Seeberg
  Lægerne fortæller manden, at han ikke skal tage det så tungt, da de fleste legemsdele kan fremstilles bedre end naturen. Da manden til sidst ikke har meget af den oprindelige krop eller det oprindelige hoved tilbage, stiller han spørgsmålstegn ved, hvem han selv er. Er han stadig den samme mand som før operationerne? Han drøfter sin identitet med lægerne og sin kone, og hans kone fortæller ham, at hun stadig elsker ham - og at han (for hende) stadig er den samme.
 • Period: to

  Oprør og nedrustning

  Det er bl.a. rum- og våbenkapløbet imellem de to supermagter, der kommer til at præge den næste fase af den kolde krig, og heri bliver den amerikanske månelanding i 1969 et højdepunkt. Der er dog også andre væsentlige konfliktpunkter, og USA er optaget af Vietnamkrigen (1965-1975), mens Sovjetunionen fra 1979 engageres i krigen i Afghanistan. Særligt kvindebevægelsens kamp for større ligestilling imellem mænd og kvinder får stor og varig betydning.
 • Period: to

  Postmodernisme

  I 1980’erne voksede arbejdsløsheden i Danmark. Samtidig var det internationale politiske klima påvirket af atomoptrapning og den stadig herskende kolde krig. Bevidstheden om kernekraftens skadende virkninger på miljøet blev mere udtalt, og dystre fremtidsudsigter prægede den såkaldte nå-generation, der var unge i fattigfirserne.
 • Period: to

  Den globale tidalder

  Tiden er også præget af en udtalt individualisering og aftraditionalisering, og mennesker omkring årtusindskiftet lever et farefuldt liv i risikosamfundet Forestillingen om historiens afslutning får et helt andet udtryk i de civilisationskritiske millenniumforestillinger, der dukker op, da årtusindskiftet nærmer sig. En kraftig kritik af levevis og værdier ved overgangen til det nye årtusind, og de finder form i billedlige apokalyptiske forestillinger om verdens undergang
 • "Som englene flyver" af Naja Marie Aidt

  "Som englene flyver" af Naja Marie Aidt
  Magisk realisme Den unge Sisse, i hendes sidste og meget tragiske periode af sit liv.Hun holder til i et hus beboet af kokainmisbrugere som hende selv, og tager med husetseneste stabile leder til Californien, for uden at vide det, indspille en sadomasochistiskpornofilm, hvori hun bliver dræbt.
  Hun ser skønheden i det flygtige, som er de sus hun får under euforien, og dyrker kun det smukke. Hendes livsanskuelse er hverken dømmende eller påtaget, men fokuserer på sig selv.
 • "Radiator" af Jan Sonnergaard

  "Radiator" af Jan Sonnergaard
  Novellesamling:
  1.
  - "William"
  - "Historie om en ung mand, der tvinges ind i et klædeskab, fordi et ubehageligt væsen bryder ind i hans kærlighedsliv på de mest umulige og ubelejlige tidspunkter"
  - "Tyveri"
  2.
  - "Polterabend"
  - "Sex"
  - "Kimono mit hus"
  - "Lotte"
  3.
  - "NETTO og fakta"
  - "Fallit"
  - "Immatrikuleret 1.9.1982, spøgelse"
 • "Barndom i billeder" Interview med C. Hesselholdt

  "Barndom i billeder" Interview med C. Hesselholdt
 • "Jagten på den store hvide røv" af Morten Sabroe

  "Jagten på den store hvide røv" af Morten Sabroe
  "Morten Sabroe fyrer løs på bonderøvene og psykopaterne i sin nye samling af udvalgte artikler. Og han rammer" ”Jagten på den store hvide røv” skildrer Danmark som et meget fremmedfjendsk land. Den danske
  befolkning så gerne Danmark blive helt fri for mennesker fra fremmede kulturer. Når man læser
  denne tekst kan man godt få indtrykket af at forfatteren mener at vi alle er medlem af dansk
  folkeparti, altså at vi er generelt fremmedfjendsk, hvad man nok må sige dette parti er.
 • Period: to

  Autofiktion

  Begreber: Autofiktion, fiktionsfri fiktion, performativ biografisme, dobbeltkontrakt Mange forfattere reagerer på terrortrusler og finanskrise ved at vende blikket indad. Det bliver populært at skrive hjemstavnsfortællinger om det såkaldte Udkantsdanmark, og personlige kriser, diagnoser og sorg giver stof til en hyperrealistisk litteratur.
 • "Livsværk" af Per Højholt

  "Livsværk" af Per Højholt
  Kritik af at genfortælle ens barndom:
  - Svært ikke at pynte på din barndom, har ingen barndom
  - Lyver man om sin barndom, hvis man ikke fortæller om hvordan den præcis var?
  - Forfalskning, digterrig, barndom, sanselige erindringer
  - Man mister sin barndom fordi man ikke kan forklare om den
  - Er barndommen nødvendig at snakke om? Er barndommen noget man kan være stolt af
  - Kan børnene hører jeg pynter på mine minder
 • "København" Katrine Marie Guldagers novellesamling

  "København" Katrine Marie Guldagers novellesamling
  Nørreport, Stengade og Kysselæber:
  ”Et skævt blik på myrelivet i storbyen, hvor folk piler frem og tilbage i færd med hver deres gerninger. Man læser den i ét hug. Og så starter man forfra.” En fattig dreng der ligger på en stentrappe midt på Nørrebro, mange rige damer går forbi og undres ved ham. Bitten og hendes veninde er på en café, snakker godt til hinanden og Bitten fortæller om hendes forsinkelse - grundet optøjer i toget (...)
 • "Med andre ord..." af Jens Lenler

  "Med andre ord..." af Jens Lenler
  Artikel fra Politiken: "Om New Speak"
 • "Den som blinker er bange for døden" af Knud Romer

  "Den som blinker er bange for døden" af Knud Romer
 • "Vi sidder lige og spiser" af Anders Haahr Rasmussen

  "Vi sidder lige og spiser" af Anders Haahr Rasmussen
  Information:
  Lige lovlig live. Det er lige en tand for autentisk, når gadeprostitutionen foregår lige uden for de nye trendy spisesteder på Halmtorvet. Det kunne også fornemmes på stedets øvrige gæster.
 • "Frk. Mærkværdig og karrieren" film baseret på novelle af Joanna Rubin

  "Frk. Mærkværdig og karrieren" film baseret på novelle af Joanna Rubin
  Frøken Mærkværdigs kamp for at blive nogen og for at leve op til omverdenens, forældrenes og egne forventninger. For hende er en succesrig karriere den eneste mulighed for at få nogen som helst værdi som menneske. Men jo mere hun kæmper, jo mindre forstår hun, hvem hun i virkeligheden er, og hvad hun i grunden vil med sit liv. Filmen følger hendes angstfyldte anstrengelser for at opnå et større selvværd, komplet med mørkemonster, psykoterapeut og en selvrealiserende rejse til ødemarken.
 • "Jeg æder mig selv som lyng" af Olga Ravn

  "Jeg æder mig selv som lyng" af Olga Ravn
  Pigesindet, kvinden, kroppen og alt det der følger med at bo i en kvindekrop, der på en og samme tid er både helt privat og meget offentlig.
  Underlagt udefra kommende autoriteter, som der står et sted ”Alt det vi skal være pga. vores kroppe”. Og det er bl.a. piger, kvinder, døtre, mødre, søstre, mostre, veninder, kærester, sexpartnere, hustruer, kollegaer og karrierekvinder – samtidig med, at vi skal holde vores kroppe attraktive og leve op til tidens kvindeidealer.
 • "En hustrus kærlighed" af H.S Holck

  "En hustrus kærlighed" af H.S Holck
  Det er ikke en klog beslutning, men årsagen til handlingen er pengemanglen og måske en mangel på spænding, som hun selv forklarer: ”I virkeligheden havde det også været spændingen som drev hende – en slags ophidselse, ligesom ved sex – et godt farligt samleje”. Røveriet er et desperat forsøg på at redde den værdighed, som hun føler, familien er ved at miste: Hun begår røveriet af kærlighed til sin familie.
 • "19-årig tiltalt for bedrageri og sex-afpresning" af Ulrik Bachmann

  "19-årig tiltalt for bedrageri og sex-afpresning" af Ulrik Bachmann
  Nyhed Sjællandske:
  NÆSTVED: Gennem sms-trusler forsøgte en teenage-
  pige fra Skibby at få fravristet mænd i Næstved formuer. En mand gav hende 86.000 kroner. Pigen udgav sig flere gange for at være sin egen kæreste.
 • "Barndom" af Yahya Hassen

  "Barndom" af Yahya Hassen
  FEM BØRN PÅ RÆKKE OG EN FAR MED EN KØLLE
  FLERGRÆDERI OG EN PØL AF PIS
  VI STIKKER SKIFTEVIS EN HÅND FREM
  FOR FORUDSIGELIGHEDENS SKYLD
  DEN DER LYD NÅR SLAGENE RAMMER
 • "Til dig der køber sex" af Tanja Rahm (Blog)

  "Til dig der køber sex" af Tanja Rahm (Blog)
  Indlæg på bloggen tanjarahm.dk. Tanja rahm er tidligere prostituret og skriver en blog med indlæg i prostitutionsdebatten.
 • "Grand Danois" af Daniel Dencik

  "Grand Danois" af Daniel Dencik
  Den romantiske stemningen er lagt, når vi når ind på hotelværelset. Forfatteren har lagt planer, for hvordan han skal tage det første skridt. Stearinlys, rom med is, Leonard Cohen og en hånd på låret, men kvinden er meget nysgerrig i alle hans ting og drikker ikke, så kærligheden hænger ikke ligefrem i luften. De ender med at snakke om, at manden tidligere har været gift, og hvor kedelige og alene de begge er. Kvinden vælger at gå, da det hele bare blev lidt for sørgeligt.