Menneskerettigheder

 • 3000 BCE

  Oltidens Egypten

  Ingen menneskerettigheder. Hvis man var sammen med de rigtige folk, var man i sikkerhed, hvis ikke, så var man ikke.
 • 539 BCE

  Kyros Erobrer Babylon

  Kyros den Store erobrede Babylon. Han erklærede at alle slaver nu skulle være frie, og at alle folk havde ret til at vælge egen religion, uanset hvilken gruppe de var en del af. Ordene blev skrevet på en lertavle, som i dag er kendt som Kyros's cylinder, og sådan blev menneskerettighederne til.
 • 479 BCE

  Grækenland

  Ideen om menneskerettigheder spredte sig hurtigt. Først til Grækenland
 • 27 BCE

  Rom

  Rom lagde mærke til at folk automatisk fulgte visse regler i livet, selvom de ikke fik at vide at de skulle. Det kaldte det 'naturret'. Folket ved magten blev ved med at tilsiddesætte disse love.
 • 1215

  Magna Charta

  Kongen kom endelig overens med folket i, at ingen kunne tilsidesætte folkets rettigheder - ikke engang en konge. Han underskrev Magna Charta eller "Det Store Dokument" og folkets rettigheder var endelig anerkendt og beskyttet imod magthaverne.
 • Petition of Right

  Det engelske parlament sendte "Petition of Right" til Kong Charles I som en erklæring om borgerrettigheder.
 • Englands Bill of Rights

  Bill of Rights - "Lov Over Rettigheder" - var en række punkter, der skulle fastlægge det engelske parlamentets rettigheder over for den engelske konge. Det bliver regnet som en af de vigtigste dokumenter for den europæiske demokratiske udvikling, da en række frihedsrettigheder, som i dag anses som fundamentale for demokratiet, for første gang nævnes i dette dokument.
 • Den Amerikanske Revolution

  Kongen kunne ikke lide ideen om folkets rettigheder, men han kunne ikke stoppe den og USA blev skabt.
 • USA Erklærer Deres Uafhængighed

  Der skulle en gruppe britiske rebeller til at erklære deres uafhængighed, før kongen forstod at alle mennesker er skabt med lige rettigheder, og uafhængighedserklæringen blev skabt.
 • Den Franske Revolution

  Frankrig fulgte trop med deres egen revolution for deres rettigheder. Deres liste var længere og den romerske naturret var ikke længere naturret, men var blevet til naturgivnerettigheder.
 • Napoleon Invaderer Europa

  Ikke alle var tilfredse med disse rettigheder. En general i Frankrig, ved navn Napoleon, besluttede at vælte det nye franske demokrati og krone sig selv som kejser af verdenen.
 • Slaget ved Leipzig

  Det lykkedes næsten for Napoleon, men de euruopæiske nationer sluttede sig sammen og vandt over ham, og menneskerettigheder blev igen aktuelt i Europa.
 • Period: to

  1. Verdenskrig

  Der blev dræbt omkring 9 millioner mennesker.
 • Mahatma Gandhi

  Menneskerettighederne gjaldte kun for Europa, mens resten af verden blev invaderet eller erobret af Europas store lande. Men så besluttede en ung Indisk dreng ved navn Mahatma Gandhi at det var nok. På trods vold, insisterede han på at alle folk på Jorden havde rettigheder, ikke kun europæere.
 • Folkeforbundet

  Folkeforbundet blev oprettet efter 1. Verdenskrig. Hensigten var at skabe international fred og samarbejde.
 • Gandhi-Irwin pagten

  Europæerene begyndte at være enige, og Gandhi-Irwin pagten blev underskrevet.
 • Period: to

  2. Verdenskrig

  Endnu en Verdenskrig brød ud. Denne gang pga. et tysk nationalsocialistisk parti kom til magten med Adof Hitler som regeringsleder. Hitler udrydede halvdelen af den jøderiske befolkning på Jorden i kz-lejre (dødslejre) Der døede i alt 90 millioner mennesker.
 • FN Grundlægges

  Aldrig havde menneskerettigheder været så tæt på at blive udryddet. Jordens lande fandt sammen og grundlagde De Forenede Nationer (FN). FN blev skabt som en mellemstatslige organistion, med udgangspunkt i 2. Verdenskrigs grusomheder og enorme tab. Målet var at redde fremtidige generationer fra internationale konflikters ødelæggelse, og for at skabe retfærdighed, frihed og fred.
 • Eleanor Roosevelt og Verdenserklæringen

  Rundt i verden kom der efterhånden mange ideer på, hvad menneskerettigheder burde være, men under ledelse af Eleanor Roosevelt blev alle enige om en række rettigheder, der gjaldt for absolut alle:
  Verdenserklæringen om menneskerettigheder.
 • Martin Luther King

  Martin Luther King kæmpede for frihed og retfærdighed for alle amerikanere uanset race. I knigs tale "I Have a Dream" fortalte han om sin drøm om et USA, hvor alle uanset race skulle være lige og frie, ligesom nationens forfædre havde bestemt det for mange år siden i Uafhængighedserklæringen Han kæmpede for hans drøm uden at frygte konsekvenserne.
 • Period: to

  Nelson Mandela

  Nelson Mandela protesterede imod uretfærdighed. Han har fået en stor del af æren for afskaffelsen af apartheid-styre i Sydafrika.