Fra pesten til demokratiets indføresle, 1347 - 1849 (Caroline)

 • 1340

  Renæssancen

  Her starter renæssancens ideer i Italien
 • Period: 1340 to 1536

  Senmiddelalderen

 • Period: 1347 to 1353

  Den sorte død (pest)

  Den sorte død hærgede i store dele af verden, i form af 2 sygdomme
  - Byldepest
  - Lungepest Det menes at sygdommen kom fra rotter til lopper til mennesker. ufatteligt mange døde, mellem 75 til 200 millioner, men da ingen ved det, kan der ikke rigtig sættes et tal på. Det kan dog diskuteres om hvornår denne periode sluttede, da nogle mener at pesten først ramte Island i 1402 og den også stadig hærgede i Marseille og dele af Provence fra 1720 til 22
 • 1400

  Renæssancen

  Her mener man at renæssancen starter i resten af Europa. Dog et kompromis, da det ikke helt kan besluttes
 • 1402

  Sorte død

  Nogle mener at pesten først rammer Island i 1402
 • 1450

  Guttenbergs revolution

  Guttenberg (gen)opfinder bogtrykker kunsten.
  Det menes at fordi han opfandt den på en anden måde, hænger det ikke sammen med den lignende opfindelse i Kina i 1040 Kaldes en revolution fordi den medførste store samfundsomvæltninger, fordi det nu var nemmere for alle så som videnskabsmænd at få deres tanker frem, og kirkens magt blev derfor langsomt svækket.
 • 1517

  Reformationen

  Luther udgiver sine 95 teser.
  Hvilket er startskuddet til kirkens spaltning og afskaffelsen af afladsbrevene. Som vi idag kender som reformationen, da dette ikke er en periode, men en begivenhed, som første videre til Adelsvælden
 • 1521

  Rigsdagen i Worms

  De vil have Luther til at trække sine teser tilbage, men da Luther nægter ender det med at han bliver erklæret fredsløs
 • Period: 1524 to 1525

  Bondekrig

 • Period: 1534 to 1536

  Grevens fejde

  Var en borgerkrig under reformationsoprøret. Ved borgerkrigens slutning blev reformationen inført i Danmark, hvilket er det vi mener som omvæltingen af kirken, da vi gik fra katolicismen til protestantismen i den danske kirke.
 • 1536

  Den københavnske Reces

  Loven underskrives af Kongen, rigsrådet og medlemmer af alle stænder. Omhandler bl.a. kongens magt.
 • Period: 1536 to

  Adelsvælden

 • Period: 1536 to

  Renæssancen

  Renæssancen omhandlede et nyt syn på mennesket, der blev skabt nye erkendelser for verden. Dette skabte nye begreber som
  - individualitet (mennekserne blev til individer)
  - Den sansede virkelighed (man ville gengive mennesket så detaljeret som muligt)
  - Naturvidenskab (Videnskaben begyndte at tage over)
  - Inspirationskilde ( Da flere af renæssancen kunstnere også var arkitekter, fandt mange af dem inspiration i studiet af antikkens bygningsværke) 1536 - 1660 i Danmark
 • 1537

  Kirkeordinansen

  Denne lov underskrives på samme måde som den Københavnse reces. Den anden lov af de 2, som blev formuleret under Grevens fejde.
 • 1539

  Reformationen gennemføres

  Her sætter man ca. et årstal for reformationens start, men stadig med tilbagelik på de begivenheder der er sket, som første frem til det, som luthers teser og Grevens Fejde.
 • Period: 1557 to

  Svenskerkrigene

 • Enevældens inførelse

  I 1660 slutter svenskerkrigene.
  Danmark er et adelsvælde, men adlen vil ikke hjælpe med at betale til resten af Danmark. Frederik tikkede dem derfor for penge og hjælp, for det var adelen der skulle forsvare landet og hjælpe. Danmark får derfor opbakning af kirken og borgerne, til at danne et oprør mod adelen, for at få magten selv. Han har fået nok, og spærrer dem inde, indtil de giver ham hvad ham vil have. Frederik får derfor magten, og enevælden bliver indført.
 • Period: to

  Enevælden

 • Møde i stænderforsamlingen

  Her begyndte de at diskuterer styreformen i Danmark
 • utagelsestilstand i København

  København blev lukket ned, for at tvinge adlen til at finde en ny løsning omkring styreformen i Danmark
 • Endevældig konge i Danmark

  Biskop tilbyder Frederik den 3 at blive endevældig konge i Danmark.
 • Forfatning i DK

  Et forfatningsudvalg sammensættes, de skal lave en forfatning til Danmark
 • Arvekonge af Danmark

  Frederik den 3 aflægger troskabsed som arvekonge af Danmark
 • Endevældsarveregeringsagten underskrives.

 • Kongeloven

  Man skal ære Danmark og Norge
  Tro på den ene og rette Gud og gøre som han befaler
  Tro på kristendommen
  Gud er det ypperste og højeste hoved på jorden, og resten skal indordne sig under dette
  Kongen skal have egen fri vilje til at bestemme love og forordninger
  Kongeloven var forfatningsloven for den danske enevælde.
 • Period: to 22

  Sorte død

  Andre mener at den pesten stadig hærgede fra 1720 til 22
 • Ludvig Holberg

  I 1722 skriver Ludvig Holberg den danske komedie "Jeppe på Bjerget".
  Ludvig Holberg menes at have haft stor betydning for oplysningstiden, da han gav flere mulgiheden for selv nu at kunne deltage i debatterne omkring hvordan Danmark står til.
 • Københavns brand

  Den brændte dog i 60 timer, og slutter derfor først den 23 oktober.
 • Christian d. 6

  Christan den 6 lukker ned for Teateret, som Ludvig Holberg er begyndt at starte op. Da kirken mente at branden i København var Guds straf, fordi at menneskene var begyndt at opføre sig forkert, bl.a. på grund af druk og teater.
 • konfirmation

  Christian d. 6 indfører konfirmation, hvilket kræver læsevner, hvilket senere hen er med til at give endnu flere chancen for at udgive eller læse om oplsyningstidens ideeer og tanker osv.
 • Genåbning af teatre

  Frederik d. 5 genåbner teatrerne og giver derfor igen Ludvig Holberg lov til at udbrede sine oplysende ideer
 • Period: to

  Frederik d. 5

  Demetral modsætning af Christian d. 6 og spiller derfor en stor rolle indenfor oplysningstiden og dens udbredelse.
 • Period: to

  Crhistian d. 7 og Struensse

  Christian d. 7 var sindssyg og bliver derfor snydt af Struensee, til at underskrive en masse love (bl.a. afskaffe tortur). Sruensee var oplysningsmand og ville idealisere folk med nye tanker. Struensee spillede altså derfor også en vigtig rolle for oplysningstiden. Indtil han gør Dronning Caroline-Mathilde Gravid, og derfor bliver dømt til døden.
 • Period: to

  Napoleons krigene

 • Period: to

  Frederik d. 6

  Danmark er altså ny blevet et oplyst enevælde, og under Frederik d. 6 styre udbredes det endnu mere.
  Her afskaffes bl.a. stavsbåndet lavet af Christian d. 6
 • Skoleloven indføres

  Børn (indenfor en hvis alder) skulle gå i skole
 • Freden i Kiel

  Freden i Kiel er betegnelsen for fredsslutningen efter Danmarks deltagelse i Napoleonskrigene 1807-1814. Den blev indgået i den holstenske by Kiel mellem Danmark og på den anden side Sverige og Storbritannien. Vigtigst af alt betød den, at Norge, der siden 1380 havde været i union med Danmark, blev afstået til Sverige.
 • Casinomødet i København

  Dette er en af de vigtigte begivenheder i forbindelse med enevældens afslutning. Dette er nemlig her, hvor Orla Lehmann stiller sig op og holder hans berømte tale, hvor alle involveret i mødet, ender med at skrive et brev til kongen, hvor de forlangte en fri forfatning.
 • Grundloven bliver indført

  Hvilket også resulterer i enevældens afskafning.