Img 1097

Renæssancen

By AKL
 • Apr 1, 1450

  Start på renæssancen (genfødsel)

  I de rige bystater i Norditalien bredte der sig en række nye holdninger og ideer der betød et brud med middelalderens tankegang. Man så kritisk på den katolske middelalder og stræbede efter en genfødsel, renæssancen af antikken dvs græske og romersk oldtid.
 • May 28, 1450

  Kendetegn for perioden

  Samfundets magthavere: Kongen og adlen – centralmagten styrkes. Kirken magt svækkes.
  Får magten fordi…: Kirkens magt svækkes fordi den udfordrers af naturvidenskaben. Kongen indfører reformer og skatter -> adlen mister magten (fordi de ikke spiller en stor rolle mere). Kongen samler så småt landet.
  Økonomisk struktur:
  Politisk struktur: Stænderforsamling (kun de høje i samf. Måtte tale). Kongen havde magten.
  Social dimension: delt op efter stand – stor social arv.
  Ideologisk dimension: mere fr
 • May 28, 1450

  Trykkemaskinen

  Johan Gutenberg opfinger trykkemaskinen som gør udbredelsen af litteratur og viden mere tilgængelig
 • May 19, 1453

  Konstantioples fald

  Tirsdag d. 19 maj erobrer det Osmanniske riger Konstantinopel som er en Østromersk by. Dene begivenhed bliver betragtet com vendepunktet for middelalderen og renæssancen.
 • May 28, 1466

  Erasmus (1466-1536)

  Erasmus (1466-1536) kritiserede præsternes måde at tjene penge, ved at afledningsbreve og magiske ritualer til folket. Et afledningsbrev var et brev man kunne købe for at få tilgivelse, så man får kortere tid i skærsilden. Skærsilden er et sted mennesket soner sin synd efter døden og inden den kommer i himlen, med mindre personen skal i helvede.
 • Nov 10, 1483

  Martin Luther bliver født

  Martin Luther
  Han var tysk munk og teologiprofessor som blev født den 10. november i 1483 i Eisleben her opvoksede han med sine 8 søskende. Som barn gik han på latinskole og i 1501 begyndte han på universitetet som han sprang fra i 1505 pga. han havde været på en rejse hvor han havde været tæt på at miste livet, derpå aflagde han et løfte til Gud om at hvis han overlevede dette ville han vie sit liv til kirken og blive munk. Han valgte at oversætte biblen til tysk så alle kunne forstå den og han
 • May 28, 1492

  genopdagelsen af Amerika

  Christoffer Columbus opdager Amerika
 • May 28, 1500

  Det helocentriske verdensbillede

  Nicolaus Kopernikus fremstiller ny videnskabelig tepri som gør op med det Geocentriske univers. Han forslår Heliocentriske univers som en realitet
 • May 28, 1506

  Leonardi Da Vinci

  bedst kendt som intaliensk kunstner. Derudover var han også videnskabmand, matematiker, igeniør og arkitekt. Han bliver ofte betragtet som den største kunstner i enæssancen og malede bl.a. Mona Lisa
 • May 28, 1519

  Internationale Handelsstationer

  Spanien sætter flere internationale handelsstationer op omkring i verden - Generelt skaber handel et fællesskab mellem nationer, religion, kultur og sprog da man bliver afhængige af hinanden.
 • May 28, 1520

  Reformationen omkring 1520 (I DK i 1536)

  Martin Luther omkring 1520 afviste sider af den katolske lære. Martin ville ikke være med til at man skulle betale for biblen siger at: mennesket frelses ved tro alene. Han brød med paven og gennemførte en reformation af kirken.
 • May 28, 1521

  Biblen bliver oversat fra Latin til Tysk

  Martin Luther oversætter biblen fra latin til tysk hvorefter den bliver oversat til mange europæiske sprog.
 • May 28, 1524

  Bondekrig 1524-25

  renæssancekongerne optrådte som pragtelskende, kyniske fyrster men i 1540 valgtes en ny type pave som ønskede en indre reformering af kirken.
  i krige spillede den religiøse overbevisning en stor rolle.
 • May 28, 1550

  Religionskrige 1550 og 1650

  Mellem 1550 og 1650 var der en række krige i Europa grundet religion.
  Bl.a. mellem protestanter og katolikker med også mellem protestanterne indbyrdes.
  Den længste og blodigste af disse krige var 30-års krigen fra 1618-1648.
  Heri kæmpede de protestantiske stater i Nordtyskland, Danmark og Sverige i mod den tyske kejser og det katolske Sydtyskland.
  De nordiske lande blev protestantiske.
 • May 28, 1564

  William Shakespeare

  Engelsk forfatter- og skuespiller. b
 • Heksebrændinger (1600-1700)

  Renæssancen var præget af stærke religiøse lidenskaber. Heksebrændinger fandt sted i katolske kirker og protestantiske lande. De startede i 1600tallet og ebbede ud i 1700.
 • 30-års-krigen 1618-1648

  Den længste og blodigste af disse krige var 30-års krigen fra 1618-1648.