1911305 10203329120333403 1547495094 o

Reformationen i Danmark

 • Jan 1, 1400

  Starten af Renæssancen

  I starten af 1400-tallet skete der en genopdagelse af antikke kulturer som er kendt som renæssancen. Renæssancen startede i Italien som på dette tidspunkt bestod af en række meget rige bystater som levede af handel og produktion. Dette gjorde at man havde penge nok og overskud nok til at beskæftige sig med fortiden. Bl.a. blomstrede de humanistiske erhverv med interessen for at fortolke og forstå antikke skrifter. SE NÆSTE
 • Jan 1, 1400

  Starten af Renæssancen [FORTSAT]

  Selvom man snakker om renæssancen som en periode i Europa var det langt fra alle som oplevede den. Kun eliten var med til at opleve genfødselen af den antikke kultur og interessen for denne, mens største del af befolkningen i form af bønder i et feudalsamfund levede som de altid havde gjort. Renæssancen blev heller ikke mærket lige meget alle steder i Europa. I denne periode begyndte humanisterne også at spekulere på menneskets fri vilje og mulighed at træffe fornuftige valg ugen Gud
 • Jan 1, 1400

  Bogtrykkens opfindelse

  I løbet af 1440'erne blev bogtrykkeren opfundet af Johan Guttenberg i Mainz i Tyskland. Bogtrykkeren fik ekstremt stor betydning da bøger nu kunne masseproduceres til priser som den almene befolkning også kunne betale.
 • Apr 15, 1452

  Leonardo da Vinci

  Leonardo di ser Piero da Vinci (15. april 1452 – 2. maj 1519) var en maler, billedhugger, arkitekt, ingeniør, opfinder, botaniker og anatom. Leonardo da Vinci betragtes som et klassisk renæssancemenneske og geni. Mindre kendt er det, at han også var en dygtig musiker, sanger og lyrespiller. Han svømmede og dykkede, hvilket ikke var almindeligt på den tid, og skrev en del om dette i sine noter. "His genius, perhaps more than that of any other figure, epitomized the Renaissance humanist ideal."
 • Jan 1, 1462

  Humanistisk Akademi oprettes

  Første humanistik akademi/universitet oprettes i Firenze. oprettelsen af akademier medførte en spredning af renæssancetænkernes tanker og fritænkerne fik mulighed for tale med hinanden og læse hinandens værker.
 • Mar 6, 1475

  Michelangelo

  Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6. marts 1475 – 18. februar 1564) blev født i Caprese på bjerget La Verna i Italien. Michelangelo var billedhugger, arkitekt og maler. Blandt hans berømteste værker er udsmykningen af Det Sixtinske Kapel i Vatikanet i Rom.
 • Oct 12, 1492

  Columbus genopdager Amerika

  Opdagelsesrejsende som Columbus og Marco Polo var med til at udvide verdenshorisonten
 • Oct 31, 1517

  Luthers 95 teser

  Luthers 95 teser
  Martin Luther ophængte sine 95 teser på døren til Wittenbergs slotskirke. Han mente, at mennesket ikke kunne frelse sig selv sine egne gerninger og at alt afhang af Guds nåde. Hermed gjorde han op med den katolske kirke og dens magt.
 • Jan 1, 1534

  Grevens Fejde

  Grevens Fejde
  Grevens Fejde var en borgerkrig i Danmark, der varede fra 1534-1536.
  I 1535, efter Frederik 1.'s død, forsøgte byen Lübeck at genindsætte Christian 2. på kongetronen. Christian 2. fik stor opbakning fra landets bønder. På den modsatte side stod Frederik 1.'s søn, Hertug Christian (3.), som fik støtte af den danske adel og den højere præstestand. Borgerkrigen med sejr til Christian 3. og adelsvældet. Ved borgerkrigens afslutning indførtes Reformationen i Danmark.
 • Aug 6, 1536

  Christian 3.'s indtog i København

  Christian 3.'s indtog i København
  Christian 3. holdte sit indtog i København, og seks dage senere gennemførte han et statskup. hvor han arrestede tre bisper.
  Hans begrundelse var, at bisperne var for lang tid om at vælge ham til konge af Danmark. Det egentlige formål med begivenhederne var dog, at han gerne ville indføre den lutherske reformation og inddrage bispegodserne, som skulle finansiere den netop afsluttede borgerkrig, Grevens Fejde.
 • Dec 14, 1546

  Tycho Brahe og astronomi i Renæssancen

  Tycho Brahe var en kendt dansk astronom som foretog meget præcise målinger af himmellegmernes bevægelser. han afviste Copernicus verdensbillede og kom fremt til at jorden var i centrum med solen og månen roterende omkring sig og de andre planeter roterede om solen. Generelt begyndte man i renæssancen at revidere sit verdenssyn, og netop astronomer som Copernicus begyndte at sætte solen i centrum.
 • Ove Gieddes ekspedition til Ceylon og Trankebar

  Ove Gieddes ekspedition til Ceylon og Trankebar
  Christian 4. ønskede som led i sin merkantilistiske politik at oprette en handelsrute mellem København og Indien.
  Admiral Ove Giedde blev derfor sendt til Ceylon, Sri Lanka, hvor det dog tidligt viste sig, at rajaen ikke havde intentioner om at overholde deres aftale.
  I stedet tog Giedde til Trankebar for at diskutere handelsprivilegier med naiken. Efter forhandlinger kom de frem til en aftale, som indbar toldfrihed og oprettelse af en dansk fæstning i Trankebar mm.
  Rejsen varede fra 1618-1622.
 • Enevælden indføres

 • Enevælden ophører

 • Hal Koch udgiver sin bog 'Hvad er demokrati?'

  Hal Koch udgiver sin bog 'Hvad er demokrati?'
  Hal Koch udgiver bogen 'Hvad er demokrati?'. Koch er tydeligvis stærkt påvirket af Martin Luther og hans fortolkning af Biblen, hvor mennesket ikke kan frelses ved gerninger, kun ved tro.