Fra pesten til demokratiets indførelse, 1347-1849

 • Period: Jan 1, 1340 to Jan 1, 1347

  Før pesten

  kirken havde meget magt, der var hungersnød, bonde samfund, økonomisk fremgang, stigende befolkning, afladsbreve, Guds straf --> kirken sagde at pesten var guds straf på befolkning, overbefolkning --> ikke mad nok, folk boede tæt.
 • Period: Jan 1, 1347 to Jan 1, 1353

  Pesten

  Pesten også kaldt den sorte død, var en periode og en pestpandemi som ramte Europa i 1347. Pesten var en sygdom der udbudte sig via lungepest, byldepest og blodpest. Det er umuligt at vide hvor mange der døde af denne sygdom men dødeligheden lå mellem 60-100%. Mange mener senere hen at pesten kom med rotterne. der er uenighed om hvornår pesten sluttede, da pesten havde mange efterfølgende udbrud.
 • Period: Jan 1, 1353 to Jan 1, 1536

  Efter pesten

  Der opstod bondeoprør, der var faldende befolkning, arbejdslønnen den stiger --> da der var færre som var til at arbejde og derfor ville de have mere i løn, kirkes magt falder, det går fra fællesskab til at man tænker mere som et individ, der opstår jødeforfølgelser --> opfattede jøder som en syndebuk, ændring af livssyn, bønderne fik bedre arbejdsforhold.
 • Jan 1, 1434

  Bogtrykker kunsten / Guttenbergs revolution

  Bogtrykker kunsten / Guttenbergs revolution
  Guttenbergs revolutionen er opfindelsen af bogtrykmaskinen. der medførte store samfundsomvæltninger.
  Guttenberg forsøgte ved hjælp af løse bogstaver at trykke Biblen, og det lykkedes ham. Folk begyndte langsomt at lægge mærke til hvor økonomisk godt det var at trykke bøger og sælge dem til overkommelig pris, så derfor spredte ideen sig hurtigt, og nu var der trykkerier i over hundrede byer. Ideen om at trykke bøger gik ud over myndighedernes og kirkens autoritet.
 • Oct 31, 1517

  Luther og hans teser

  Luther og hans teser
  Reformationen begyndte den 31. oktober 1517, da munken Martin Luther kom med hans 95 teser. Dette udløste en konflikt, som førte til splittelsen af kirken.
  Hans angreb i sine tester var hele fundamentet for afladshandelen, og teserne blev sendt til ærkebiskoppen og paven.
  Grund til, at Luther fik så bred tilslutning, var hans påstand om, at den katolske kirke økonomisk udsugede tyskland og italien og brugte midlerne på egen pragtudfoldelse.
 • Period: Oct 31, 1517 to Jan 1, 1539

  Reformation

  reformationen var en kort periode mellem middelalderen og adelsvælden. Reformationen handlede om det kirkelige. Reformationen førte til splittelsen af den vestlige kirke i en katolsk kirke og en række protestantiske kirkesamfund. Her finder vi Martin Luther. Han skabte retningen den evangelisk-lutherske, som blev en ny retning i indenfor kristendommen i Danmark. Begrebet reformation bruges, fordi det er en almindelig opfattelse i den protestantisk dominerede del af verden.
 • Period: Jan 1, 1534 to Jan 1, 1536

  Grevens fejde

  Grevens Fejde var en borgerkrig i Danmark i 1534-1536. Den foregik under reformationsoprøret. Ved borgerkrigens afslutning indførtes Reformationen i Danmark. Krigen brød ud i 1534, da hansestaden Lübeck efter kong Frederik 1.'s død søgte at øge sin magt i Norden ved at genindsætte Christian 2. på tronen.
 • Period: Jan 1, 1535 to

  Renæssancen

  Renæssancen bliver beskrevet som “Et nyt syn på mennesket og dets muligheder så dagens lys, og nye former for erkendelse af verden vandt fodfæste. Denne udvikling sammenfattes i begrebet renæssance”
  Renæssancen var en europæisk middelaldersamfund.
  Renæssancen betyder genfødsel og var en periode hvor kirken og samfundet var en samlet ting.
  Renæssancen var en periode med øget fokus på kunst, litteratur, naturvidenskab og humanisme.
 • Period: Jan 1, 1536 to

  Mennesket i et nyt lys

  Det var en periode, hvor man så mennesket i et nyt lys: som et vidende, kunstnerisk og selvstændigt individ
  Det var også en periode, hvor man brød med kirkens autoritet (om end kirkekunst var meget udbredt i italiensk renæssance)
  dvs. Mennesket i centrum - individualisering fyldte mere og mere.
 • Period: Jan 1, 1536 to

  Videnskabens indførsel

  Naturvidenskab vandt mere og mere indpas - man begyndte at forske i bl.a astronomi og medicin.
  Dette var endnu et brud med kirkens lærdom, men et supplement hertil.
  Renæssancekunst tog forbillede i antikkens Rom og Grækenland.
  En periode, hvor videnskab (filosofi, matematik..) og kunst også var fremtrædende.
 • Jan 1, 1550

  Renæssancens indførsel i DK

  Den danske renæssance opstod meget senere end den italienske, da det tog tid før den nåede til Danmark, derfor opstod den først i Danmark i 1550.
 • Jan 1, 1550

  Danskerne bliver klogere

  I Danmark bliver der bygget slotte og herregårde af kongerne og adelsmændene. Her kom det også stigning i kunsten, og selvportrætter blev en stor ting. En del af borgerskabet samt konger og adler blev klogere og bedre uddannet fordi der blev forventet noget af dem.
 • Period: Jan 1, 1556 to

  Adelsvælden

  Dette er en tid hvor avlerne have stor politisk og økonomisk magt i Danmark. Kirken forsvant som magtfaktor.
 • Period: to

  Enevælden

  Enevælden var en tid, hvor kongen sad med alt magten. Den danske enevælde blev indført ved et statskup i 1660 af Frederik 3. og afskaffet i 1848 ved en fredelig revolution efter Christian 8.s død.
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Oplysningstiden var en periode i Europas historie fra ca. 1690 til ca. 1800. Denne tid fokuserer på filosofien og naturvidenskaben, og udvide menneskets viden om verden og bruger det til at sætte spørgsmålstegn ved autoriteter som kongemagt og kirke.
 • Period: to

  Oplyste enevælde

  Oplyst enevælde er en betegnelse for en politisk styreform, der herskede i oplysningstiden i slutningen af 1700-tallet. Her forsøgte en række enevældige herskere, at bruge deres magt til at indføre reformer der skulle fremme de lavere samfundsklassers lykke og velfærd.
 • Christian 8. er enevældig konge

  Christian 8. er enevældig konge
  Christian 8. sad med alt magten i Danmark
 • Orla Lehmann: De første idéer om liberalisme og en Grundlov

  Orla Lehmanns er modstander af enevælden og dette viser han da holder en tale på Falster, hvor han talte enevælden imod.
  Senere hen fængsles Lehmann, men han er blevet et symbol for modstanden mod enevælden.
 • bønderne kommer i fokus.

  N.F.S. Grundtvig mener, at samfundet bør udspringe fra de laveste klasser - bønderne må dannes.
  Det vil sige at Guldalderkunst blev bøndernes symbolske oprejsning.
 • Kampen om grundloven

  Bondebevægelsen og den liberale bevægelse slår sig sammen
 • Christian 8. dør, og Frederik 7. bliver ny konge.

  Christian 8. dør, og derfor bliver hans søn Frederik 7. anført som ny konge. Frederik er ikke helt glad for den nye stilling da han frygter revolution.
 • “trojansk hest”

  Carl Bardenfleth er en “trojansk hest” i hoffet - han sympatiserer med kampen for en grundlov
 • Casinomødet

  Orla Lehmann holder en tale til folket til Casinomødet
 • Enevældens abdicerer

  Enevælden abdicerer da grundloven indføres
 • Grundloven

  Grundloven underskrives 5. juni 1849.
  Danmarks Riges Grundlov er den danske forfatning.
  Den er den højeste lovgivning i Danmarks Rige.
 • De 5 F’er

  De 5 F’er er undtaget fra Grundloven. De 5 F'er er fruentimmere, folkhold, fjolser, forbrydere og fattige.