Download

De store opdagelser

 • Period: 1200 to 1400

  Det videnskabelige hukommelsestab (400-1400)

  Kristendommen lagde en dæmper på den videnskabelige udvikling i Grækenland og Egypten. Geografi og læren om jorden forsvandt, til fordel for studie af Helvede og Himlen. Jorden var universets midtpunkt og jordens centrum var Jerusalem. Ptolemæus verdensbillede og de astronomiske opdagelser blev ignoreret.
 • Period: 1250 to 1350

  Kina styres af Mongolske kejsere som åbner landet

  Kina blev overtaget af mongolske kejsere som åbnede landets grænser til Europa og muliggjorde rejser dertil. Det var blandt andet munke og handelsmænd som gjorde rejsen.
 • Period: 1250 to 1400

  Portugiserne udvikler deres maritime færdigheder

  Siden deres uafhængighed fra Maurerne udviklede Portugal deres færdigheder indenfor sejlads og maritim økonomi. De plantede træer til flåder, opbyggede handelscentre, såsom Lissabon, langs Atlanterhavet og udforskede de nærliggende øer såsom Madeira og De Kanariske Øer.
 • 1298

  Marco Polos rejsebeskrivelser

  Marco Polos rejsebeskrivelser
  I 1298 udbrød der krig mellem de to bystater Venedig og Genova og Marco Polo blev taget til fange. I cellen mødte han eventyrforfatteren Rustichello. Sammen udarbejder de romanen som indeholder detaljerede beskrivelser af kulturer, afstande og mennesker fra bla. Asien. Den var ment som en guide til andre købmænd som Marco Polo, men Rustichello dramatiserer historierne.
  Der vil dog stå en del i bogen som han ikke selv har set, men fået fortalt af pålidelige mænd.
  Bla. har han IKKE set Japan.
 • 1342

  Ibn Battutas rejseskildringer

  Ibn Battutas rejseskildringer
  Mellem 1325 og 1354 rejste Ibn Battuta rundt i Asien, Europa, Afrika og Arabien. Han kom længere end Marco Polo og hans rejser er et bevis på arabernes udbredte magt og indflydelse. Mellem 800 og 1500 var den islamiske verden centrum for al samhandel mellem de kendte kontinenter.
 • 1350

  Den Sorte Død (1348-1352)

  Den Sorte Død (1348-1352)
  Ca. 1/3 af Europas befolkning døde. Skabte stor efterspørgsel på arbejdskraft.
 • Period: 1350 to 1450

  Senmiddelalderen

  Økologiske og økonomiske problemer. Befolkningen mindskedes pga. Den Sorte Død og forholdet mellem kongemagten og adlen ændrede sig. Adelens (jordejere) magtfulde position blev erstattet af borgerskabet som var rigere på handel.
 • Period: 1378 to 1415

  Kirkens magt svækkes

  I 1300-tallet boede paverne i Avignon i Frankrig og var derfor afhængige af den franske konge. I den efterfølgende tidsperiode blev der indsat flere forskellige paver (fornemste gejstlige) af forskellige kardinaler. Magtkamp, stridigheder og rigdom betød at mange kristne mistede tilliden til de øverste gejstlige.
  Erasmus af Rotterdam (1466-1536) var en af dem som kritiserede kirken
 • 1400

  100-årskrigen mellem England og Frankrig (1337-1453)

  100-årskrigen mellem England og Frankrig (1337-1453)
  Kampene blev udkæmpet hovedsagetligtpå fransk grund og franskmændende led under de konstante stridigheder. I England kunne krigen mærkes i de stigende skatter. Resultatet i Frankrig blev at Feudalstaten blev svækket og monarkiet styrket.
 • Period: 1400 to 1500

  Araberne havde monopol på handlen med Afrika og Asien

  Arabernes monopol på handlen betød at de kunne fastsætte høje priser på krydderier, guld og andre værdifulde vare. Netop alle disse varer var blevet stigende populære i Europa og derfor meget eftertragtede. Dette skabte incitament for europæerne til at lede efter nye veje.
 • 1415

  Erobring af Cueta

  Erobring af Cueta
  Denne by på den nordligeste spids af Afrika udgjorde den perfekte havn og handelsby mellem Portugal og Afrika. Deres erobring betød dog at araberne flyttede deres handel mod vest til Tanger.
 • Period: 1424 to 1460

  (Prins) Henrik Søfareren

  Under hans kommando udforskede portugiserne Afrikas vestkyst. På deres rejser oprettede de oversøiske udposter og handelscentrum som handlede med slaver, råstoffer og fødevarer.
 • 1430

  Ptolemæus' verdenbillede dukkede op igen

  Ptolemæus' verdenbillede dukkede op igen
  Kortet i sig selv har mange fejl, men det muliggjorde en debat af kirkens verdensbillede. Heldigvis var både spanierne og portugiserne modige nok til at trodse kortet og sejle syd om Afrika samt krydse Atlanten.
 • 1432

  En kinesisk flåde begiver sig mod Kap det Gode Håb

  En kinesisk flåde begiver sig mod Kap det Gode Håb
  Mellem 1368-1644 var Kina under Ming-dynastiet. I denne periode var landet lukket fra resten af verden da de så sig som som verdens midtpunkt; de var i defensiven. Men en kejser, Yung Lo, oprustede flåder og sendte dem ud i verden for at statuere sin magt. Desværre lukkede Kina sig igen efter hans død og den gyldne mulighed for at nå søvejen til Europa før portugiserne var forspildt.
 • 1434

  Gil Eannes runder Kap Bojador

  Gil Eannes runder Kap Bojador
  Selvom denne pynt ikke er stor var den det længst sydligt man havde bevæget sig indtil da. Frygten for at bevæge sig om på den anden side af Kap Bojador var stor. Faldt man af jordens kant? Brændt ved ækvator? Levede der mennesker på den anden side? Mange af de gamle myter skabte frygt blandt besætningen for at overskride den usynlige grænse til det ukendte.
  Gomes Eannes de Azurara skriver:
  Prinsen var en mand med megen autoritet, og hans formaninger gjorde dybt indtryk på Gil Eannes
 • 1441

  Slavehandel fra Afrika til Portugal påbegyndes

  Slavehandel fra Afrika til Portugal påbegyndes
  Slaverne blev brugt som arbejdskraft.
 • 1450

  Mandevilles rejsebeskrivelser

  Mandevilles rejsebeskrivelser
  Englænderen Mandeville skrev en rejseskildring af mennesker (deformiteter), anderledes skikke (kaninbalisme) og lande fulde af guld (ligesom Marco Polo om Japan). Han havde dog aldrig bevæget sig udenfor England. Desværre blev bogen mere populær end Marco Polos
  I sin bog skabte han myten om Præstekongen Johannes i Afrika, men dette var også en løgn.
  På en ø er der forfærdelige mennesker, som har så store overlæber, at de kan dække hele ansigtet med dem, hvis de sover ude i solskinnet
 • 1453

  Navigation, skibsbygning og armering blomstrede på den Iberiske Halvø

  Navigation, skibsbygning og armering blomstrede på den Iberiske Halvø
  I 1400-tallet blev portugiserne og spanierne ekstremt gode til at bygge skibe og alt hvad der hørte til kamp på vand. Dette muliggjorde de opdagelsesrejser som skulle gøre dem til herskere af Den Nye Verden.
 • 1459

  Spanierne bliver afslået retten til at besejle de portugisiske havne langs Afrikas kyst

 • 1479

  Fredslutningen i Alcacovas

  Fredslutningen i Alcacovas
  Spanierne var utilfredse med portugisernes monopol og derfor blev verden splittet i to: den spanske og den portugisiske del. Resten af Europa blev også ret trætte af deres opdeling men den var støttet af kirken og Paven. Det var meget uretfærdigt delt til Portugals fordel
 • 1484

  Columbus foreslår for første gang sit "Indien-projekt" for Johan ll af Portugal

  Columbus foreslår for første gang sit "Indien-projekt" for Johan ll af Portugal
  Ved at analysere og beregne på kilder såsom Marco Polo, Toscanelli, Biblen, Imagio Mundi og Ptolemæus mente Columbus at Asiens østlige udtrækning var større end forventet og derfor var der kortere derhen. Han konkluderede at der var mindre end 2400km til Asien via Atlanterhavet.
 • 1488

  Bartholemæus runder Kap det Gode Håb

  Bartholemæus runder Kap det Gode Håb
  På Johan II opfordring drager han mod Afrikas sydlige pynt og en kraftig storm blæser dem om på den anden side. Hans besætning tvinger ham dog kort efter til at vende rundt.
 • 1492

  Reconquistaen afsluttes

  Reconquistaen afsluttes
  Det spanske kongedømme kunne genopstå efter den sidste region var generobret.
 • 1492

  Columbus sejler mod vest mod Indien

  Columbus sejler mod vest mod Indien
  Efter at have søgt økonomisk støtte blandt alle de europæiske kongefamilie, bla. Portugal, indvilgede Dronning Isabella af Spanien i at finansiere rejsen. Hans beregner af afstanden var meget forkerte, men Dronningen gjorde det blandt andet for at kunne konkurrere med Portugal.
 • 1492

  Spanske jøder bliver forfulgt af inkvisitionen

  Spanske jøder bliver forfulgt af inkvisitionen
  Colombus' rejser var faktisk overvejende finansieret af jødiske købmænd, som måske ønskede at finde nyt land hvor de fredeligt kunne bosætte sig, ligesom de har gjort siden de blev jaget ud af Palæstina.
 • 1493

  Colombus opretter den første koloni-by, Hispaniola, på Haiti

  Colombus opretter den første koloni-by, Hispaniola, på Haiti
  Sammen med 1200 spanier oprettede de en by i på Haiti. Hispaniola havde dog problemer og for at løse dem besluttede Columbus at udnytte den lokale befolkning som arbejdskraft. Dermed oprettedes Encomienda-systemet: Systemet betød at kolonisatorer fik et område med indfødte som de skulle passe på og til gengæld måtte de beskatte dem. De endte dog med at beskattelsen blev til slavearbejde. De blev legaliseret af det spanske kongerige i 1403.
 • 1493

  Colombus skriver hjem til Spaninen

  Colombus skriver hjem til Spaninen
  I dette brev skriver Colombus hjem om alle de ting han har opdaget. Brevet blev meget kendt i hele Vesteuropa.
  Dette skyldes ikke at vi har behandlet dem dårligt, tværtimod har jeg altid givet dem noget af det jeg havde. Da jeg kom til Juana (Cuba) fulgte jeg kysten mod vest, og den viste sig at være så udstrakt at jeg mente det måtte være provinsen Kathai (Kina) [...] Herfra så jeg en ø mod øst og jeg gav den med det samme navnet "Espanola".
 • 1494

  Tordesillas-traktaten

  Tordesillas-traktaten
  I traktaten optegnes en ny skillelinje mellem Spanien og Portugal. Skillelinjen skal sikrer at landene ikke bekriges om de nye områder, men fordeler dem passende. Denne gang var Paven spansk og derfor blev det lidt mere ligeligt fordelt.
  Traktaten skriver:
  Parternes undersåtter må ikke prøve at bevæge sig ind i hinandens territorier ved at krydse det omtalte mærke eller grænse på øer eller fastland Denne linje skal trækkes i en afstand af 370 leagues fra Kap Verde-øerne
 • 1498

  Vasco de Gamas 1. rejse til Indien (Kalikut)

  Vasco de Gamas 1. rejse til Indien (Kalikut)
  Efter 10 års stilstand pga. økonomiske problemer og adelens modstand sendte Manuel I Vasco de Gama afsted mod Indien. De skulle lede efter kristne kongedømmer og selvfølgelig krydderier. De nåede Kalikut med hjælp fra en afrikansk (men muslimsk styret) by Malindi. De prøvede forgæves at oprette en handelsaftale med muslimerne som havde monopol på handlen. Ved at tage 5 lokale gidsler fik de overtalt Zamorinen (lokal hersker).
 • 1499

  Manuel l's brev til Ferdinan og Isabella af Spanien

  Manuel l's brev til Ferdinan og Isabella af Spanien
  I dette brev blærer han sig med at Vasco de Gama er vendt hjem med nyheder om at portugiserne har nået Indien. Ikke koloniseret (endnu).
 • 1502

  Vasco de Gamas 2. rejse

  Portugiserne havde opdaget at de krævede voldlige midler at tilgå krydderimarkedet så de oprustede 20 skibe, sejlede mod Indien og betvang muslimerne ud af Kalikut.
 • 1502

  Amerigo Vespucci beslutter at den Nye Verden er et nyt kontinent

  Amerigo Vespucci beslutter at den Nye Verden er et nyt kontinent
  I spansk tjeneste drager Amerigo Vespucci til sydamerika og anerkender at dette nye land altså er et nyt kontinent. På samme tid var Colombus stadig overbevist om at det var Indien. Det nye kontinent blev derfor opkaldt efter ham. Hans bøger om Brasilien (i portugisisk tjene udforskede han landet) blev læst af mange og oversat til mere end 50 sprog. Man mener dog at bøgerne ikke er skrevet af ham. Disse beskrivelser lagde grund for fantasierne om Brasilien og de indfødte.
 • 1505

  Esmeraldo de Situ Orbis

  Esmeraldo de Situ Orbis
  Denne navigationshåndbog for sejlads udkommer. Den er skrevet af Duarte Pacheco Pereira og den er nogenlunde troværdig, da han selv var en anerkendt kaptajn som havde besejlet Asien og Afrika meget.
 • 1509

  Potugal overtager det indiske krydderimarked takket være Afonso Albuquerque

  Potugal overtager det indiske krydderimarked takket være Afonso Albuquerque
  Mellem 1507-1515 underlagde Portugal sig hele krydderihandlen i Indien samt mange arabiske kystbyer. Ved at forjage muslimerne og oprette factorier i alle store handelsbyer, samt patruljere i området, kunne de opretholde deres monopol, selvom det krævede mange økonomiske ofre. Til gengæld betød det at prisen på peber faldt til 1/5 ift. venetianernes pris.
  Muslimerne forventede ikke portugisernes voldlige strategier, men i Kina og Japan blev de mødt af større modstand.
 • Period: 1509 to 1520

  Mellemamerika koloniseres med magt

  Efter at Amerigo Vespucci (heraf navnet Amerika) beslutter at de har opdaget et nyt kontinent sender den spanske konge kaptajn Balboa og 1000 mand til at kolonisere Mellemamerika, heriblandt Cuba, Puerto Rico og Jamaica.
 • 1517

  Portugiserne ankommer til Kina

  Portugiserne ankommer til Kina
  Portugiserne ankommer til Canton, men bliver ikke just taget godt i mod af kineserne, blandt andet fordi de har angrebet et af de kinesiske handelsstationer i Indien, Malakka.
  Citat fra kinesiske kilder (s. 50):
  Den nuværende kejser blev stærkt misfornøjet med deres manglende respekt for ham.
  Selvom de blev afvist formåede de stadig at skabe illegal handel i Kina.
  Dette er forklaringen på, at Fu-lang-chi (Portugal) har været i stand til at trænge ind på vort område.
 • 1519

  Spanierne (Hernan Cortez) ankom til Yucatán halvøen

  Spanierne (Hernan Cortez) ankom til Yucatán halvøen
  Spanierne ankommer, nærmere bestemt Hernan Cortez, til Yucatán halvøen og begynder deres årlange kamp for at omvende/udryde den indfødte befolkning af Aztekere.
 • 1521

  Magellan sejler til Filippinerne

  Magellan sejler til Filippinerne
  I 1521 når Fernando Magallan til Filippinerne via Sydamerika og Stillehavet. Her døde han, men hans besætning sejlede videre til Europa via. portugisernes rute. Den lange vej var ikke profitabel, men den beviste af jorden så markant anderledes ud end Ptolemæus verdensbillede. Jorden var rund, alle verdenshavene hang sammen og oceanerne var kæmpe store i forhold til landmasserne.
  Europæerne gik nu ind i en 500-årig periode med globalisering hvor det maritime herredømme havde en enorm magt.
 • Period: 1534 to

  Portugiserne koloniserer Brasilien

  Portugiserne begynder en storstillet kolonisering af Brasilien fordi at resten af Europa begyndte at blive for nærgående. Områder inddeles i kongelige len og og skænkes til handelsmænd og adelige fra Portugal. Imens skubber de langsomt Tordesillas-traktatens linje mod vest.
 • 1555

  Den første portugisiske bosættelse på Macau

  Den første portugisiske bosættelse på Macau
  Deres krydderi imperium strakte sig nu fra de røde hav til det sydkinesiske hav.