Danmarks Historie

 • Jan 1, 1050

  afslutning af ekspansion

 • Period: Jan 1, 1050 to Jan 1, 1536

  Middelalderen

 • Period: Jan 1, 1050 to Jan 1, 1340

  Højmiddelalderen

 • Jan 1, 1147

  kongerne Svend og knud

  kongerne Svend og knud sluttede våbentilstand og kæmpede med tyskerne
 • Jun 15, 1219

  dannebrog faldt med fra himmeln

  dannebrog faldt med fra himmeln
 • Jan 1, 1227

  slaget ved Bornhøved

 • Jan 1, 1250

  folkeviser - 1200-tallet

  Folkeviser var først mundtlige og stammer fra 1200-tallet. Det var mest blandt adlen de blev fortalt.
 • Jan 1, 1332

  landet fallit - ingen konge

 • Jan 1, 1340

  Valdemar Atterdag bliver konge

  Valdemar Atterdag bliver konge
 • Period: Jan 1, 1340 to Jan 1, 1536

  Senmiddelalderen

 • Jan 1, 1349

  Pest

  Pest
 • Jan 1, 1360

  Pest

  Pest
 • Jan 1, 1368

  Pest

  Pest
 • Jan 1, 1379

  Pest

  Pest
 • Jan 1, 1400

  Ebbe Skammelsøn ukendt forfatter og årstal - Referat

  Ebbe Skammelsøn handler om To brødre , Ebbe og Peder, kommer ikke så godt overens. Ebbe har en kæreste, Adelus og arbejder for kongen. En dag mens Ebbe er på arbejde, siger Peder til Adelus, at Ebbe taler dårligt om hende og er han død, derudover frier han til hende, og hun siger ja.
  Da Ebbe kommer hjem, finder han ud af hvad der er sket, han slår Adelus og Peder ihjel, han hugger hånden af sin mor, og kvæster faderen alvorligt.
 • Jan 1, 1400

  Ebbe Skammelsøn ukendt forfatter og årstal - fortolkning del 1

  Hvis man tager sin brors kæreste vil man komme til at bøde for det.
  Man skal være tro over for sin familie. familien var en vigtig ting den gang, så hvis man ikke var tro mod dem ville man komme i store problemer.
  Ebbe arbejder for kongen og er meget tæt på de adelige. Det er i et miljø hvor de har mange penge.
 • Jan 1, 1400

  Ebbe skammelsøn - del 2

  Peder snyder Adelus så hun gifter sig med ham ved at sige at hans bror er død, det kan man se i citatet: ”Ebbe, min broder, er død.”(strofe 5 vers 4) ved at sige at Ebbe er død, kan Adelus gifte sig med Peder. Dengang var det ikke unormalt at hvi ens forlovede døde, giftede man sig med hans bror.
  Drukke de det fæstensøl: Adelus forlover sig med sin forlovedes broder, Peder, hvilket var almindelig praksis ved en fæstemands dødsfald. de rådte det i-så brat: de bestemte sig så hastigt ”hans m
 • Jan 1, 1450

  De ældste overleverede viser der er skrevet ned stammer fra 1400-tallet

 • Apr 10, 1533

  Frederik 1. dør

  Frederik 1. dør
 • Period: Jan 1, 1534 to Jan 1, 1536

  Dansk Borgerkrig - Grevens Fejde

 • Period: Jan 1, 1534 to Jan 1, 1559

  Christian 3. regeringstid

 • Jan 1, 1536

  Reformation

  Reformation
 • Period: Jan 1, 1536 to

  Adelsvælden

  Adelens magtperiode.
 • Period: Dec 14, 1546 to

  Tycho Brahes levetid

  Tycho Brahe - Godsejer, Behandler ikke sine bønner godt. Udnytter sin privilegier. Astronom - Opdager Stella Nova, som er en supernova. Påstår: Solen kredser rundt om jorden og alt andet kredser rundt om Solen.
 • Period: Dec 14, 1546 to

  Tycho Brahe

  Godsejer, Udnytter sin privilegier. Astronom - Opdager en Super Nova imploderer og kalder den for Stella Nova. Han går op i Astrologi, men også videnskab. Han påstår at solen kredser om jorden, men alle andre planeter kredser rundt om Solen.
 • Period: Jan 1, 1550 to

  Renæssancen

 • Period: Jan 1, 1559 to

  Frederik 2.s regeringstid

 • Period: to

  Christian 4.s regeringstid

 • Period: to

  Merkantilisme

  Ca. årstal.
  Økonomiske tanker om at ændre næringsvejen fra den fremherskende levevej som var landbruget til andet.
 • Period: to

  Kalmarkrigen

  De svenske grænsefæstninger blev erobret Kalmar og Älvsborg.
 • Period: to

  Barokken i Danmark

 • Period: to

  Thomas Kingo

  Priser Gud og Kongemagt og viser den orden, de opretholder i tilværelsen.
 • i 1600-tallet blev folkeviserne solgt på gaden og markeder

 • Period: to

  Barokken

  Dualismen i fokus. Man stræber efter himlen og friheden fra det jordiske fængsel. Man prisede Gud og Konge. Høj brug af symmetri og avanceret metrik. Metrik betyder Rim og Rytme. Intet er underforstået eller skjult i baroktektster.
  Æstetik, Teologi og Magt er de 3 vigtigste elementer i Baroktekster.
 • Enevældens indførelse

  Enevældens indførelse
 • Ublodigt staskup

  Ublodigt staskup
  Det var et ublodigt statskup under Frederik d. 3. Kongen smed adlen ud så de ikke havde noget at skulle have sagt.
 • Period: to

  Den ældre enevælde

 • Ensartet lovgrundlag

 • Period: to

  Ludvig Holberg Levetid

  Ludvig Holberg var historiker, filosof og forfatter i oplysningstiden.
 • Period: to

  Frederik d. 4

 • Period: to

  Oplysningstiden

  I denne tidsperiode levede størstedelen af Danmark, som stavnsbønder. Videnskaben og rationalismen er blevet vigtigere og alt skal bevises. Gud kan ikke længere bruges som en forklaring på alle ting, men bliver stadig set som verdens skaber. Bibelkritik, borgerlige frihedsrettigheder og fornuft i fokus.
 • Period: to

  Christian d. 6 Regeringstid

  Han var alvorlig og forbød morskab.
 • Period: to

  Christian d. 7's regeringsperiode

 • Period: to

  Grundtvigs levetid

  Grundtvig var en dansk digter, præst, historiker, politiker, pædagog og filolog. Grundtvig er ved siden af Søren Kierkegaard den mest betydelige personlighed i 1800-tallets kultur.
 • Period: to

  Den yngre enevælde

 • Endnu et statskup

  Endnu et statskup
  Frederik d. 6 overtaler sin far/ Christian d. 7 til at overtage regeringen før han dør. Christian d.7 skriver under.
 • Ophævelse af Stavnsbåndet

  Bønderne befries og er ikke længere under styring fra godsejerne.
 • Period: to

  B. S. Ingemann

  Han var en af Nationalromantikkens største digtere og er mest kendt for sit store antal af fantastiske salmer.
 • Nationalismens opståen

  Nationalismens opståen
  Nationalismen opstod i starten af 1800-tallet, men blev først udbredt til en masseideologi senere i 1800-tallet.
 • Nationalromantikken

  Danmark er færdige i branchen, tab af flåde, statsbankerot m.m.. I stedet kigger vi indad på sprog, nationalitet, fortid, vikinger, og alt bliver idyliseret og gjort fantastisk. Gud er med os. Dannebrog er fantastisk. Vores flotte land og natur. Massere af besjælinger og personificering, som får det hele til at blive bedre end det rent faktisk er.
 • Statsbankerot

  Danmark var økonomisk ude og skide og havde efter en længere periode det ikke så godt mere.
 • Period: to

  H. C. Andersen

 • Der er et yndigt land, Del I

  Det danske landskab og natur er i fokus. Det beskrives meget positivt og stort. Der bruges højt sprog. "Thi blaa sig Søen belter", det beskrives med højt sprog da det er så fantastisk og skal hyldes. "Det staaer med brede bøge" (Oehlenschläger 1819:Strofe 1:Vers 2), "Det bugter sig i Bakke, Dal,". Det er en hyldest til det danske land. Den er meget beskrivende. Den trækker på den danske historie. Det danske folk er fantastisk.
 • Der er et yndigt land, Del II

  "Og ædle Qvinder, skiønne Møer,
  Og Mænd og raske Svende" (Oehlenschläger 1819:Strofe 3:Vers 4-5)
  Det danske folk beskrives positivt og fantastisk.
  "Der sad i fordums Tid
  De harniskklædte Kæmper,
  Udhvilede fra strid;" (Oehlenschläger 1819:Strofe 2:Vers 1-3)
  Der beskrives en stolthed over "fordums tid". En vis respekt for det gamle og det virker som en opminder om hvor store vi var engang.
 • Der er et yndigt land, Del III

  Der er kærlighed til kongehuset og kongen.
  "Hver lyder tro sin Konge,
  Men Trældom er forbi". (Oehlenschläger 1819:Strofe 4:Vers 5-6)
  Her beskrives hvordan Trældom er forbi, da stavnsbåndet bliver ophævet. Bønderne er frie og ikke under styring mere, men at Kongen stadig elskes, og værdsættes.
 • Liberalismen

  Liberalismens start i Danmark 1830-1848
 • Enevældens afskaffelse

  Enevældens afskaffelse
 • Christian d 8. død

  Christian d 8. død
 • Period: to

  Treårskrigen

  Danmark er i krig over hertugdømmerne Slesvig, Holstein, Lauenborg.
 • indførelse af forfatningsreskript

  indføre "lidt" demokrati og ophæver censuren
 • Martsministerium dannes

  Det første danske ministerium, under ledelse af A.W. Moltke, med fire ministre:
  A.F. Tschering
  L.N. Hvidt
  D.G. Monrad
  Orla Lehmann
 • Afvisning af Slesvigs løsrivelse.

  Danmark ville beholde Slesvig, som et dansk eje og ikke give det til tyskerne.
 • Den Danske Grundlov

  Den Danske Grundlov
 • Danmark, mit fædreland, Del I

  Danmark, mit fædreland, Del I
  Skrevet af H. C. Andersen.
  Der bliver brugt positive ord, som velsignet, elsker, friske, bløde, sød. Der bliver brugt sammenligner: "Du danske sprog, du er min moders stemme." (Andersen 1850:Strofe 1:Vers 3) Den minder ham om hans mor og den tryghed, som hans mor giver ham. Sproget gør ham tryg. "Hvor oldtids kæmpegrave".(Andersen 1850:Strofe 1:Vers6) "Engang du herre var i hele norden." (Andersen 1850:Strofe 3:Vers 1)
 • Danmark, mit fædreland, Del III

  Også i: "Dig elsker jeg", da Danmark ikke er et levende objekt. Der bruges også besjælinger: "Du danske friske strand". En strand kan ikke være frisk da det ikke er et levende objekt. Det er meget typisk nationalromantisk. Det hædrer de danske værdier og den danske fortid. Den trækker på Danmarks historie med ord som "Engang" og spiller på vores stolthed af "Dannebrog" da vi var de første til at få vores flag.
 • Danmark, mit færdeland, Del II

  Den er skrevet til Danmark som en hyldest. Det er stort og fantastisk. Ved brug af ord som: "Kæmpegrave" (Andersen 1850:Strofe 1:Vers 6) Der bliver brugt personificering da landet var herre i norden, og Danmark ikke er et levende objekt, som kan være herre.
 • Frederik 7. død

 • Slaget ved Dybbøl

  Slaget ved Dybbøl
  Danskernes krævede igen at der skulle snakkes dansk i hertugdømmerne og det førte til en genoplivning af den tidligere treårskrig. Danskerne blev tæsket ved Dybbøl og det var meget pinligt for danskerne.
 • Social demokratiets stiftelse

 • Folketingsvalg

  Venstre beskylder regeringen for at afkræve skatter som ikke var vedtaget i finansloven. Episoden resulterede i et folketingsvalg.
 • 2 Forskellige Finanslove

  Venstre insistrer på relativt ligegyldige bevilgninger, som resulterer at de to ting vedtager 2 forskellige finanslove.
 • Systemskiftet

  Venstre får 76 mandater ud af 113 og er i kontrol.
  De konservative sad på magten før.