Litteraturhistoriske Perioder

 • Jan 1, 1100

  Teksterne handler om...

  Teksterne handler om:
  - Det usædvanlige
  - Det dramatiske
  - Ofte individets konflikt med slægten
  - Overgangen fra et hjem til et andet
 • Period: Jan 1, 1100 to Jan 1, 1550

  Middelalderen Folkeviser

 • Jan 1, 1150

  Genre indenfor folkeviser

  Trylleviser: overnaturlige og dæmoniske kræfter, mystik og magi, fortryllede aktører
  Ridderviser: det adelige miljø, riddere og jomfruer, konflikter om magt, ægteskab, jord og blodhævn. Historiske viser: historiske personer og begivenheder Kæmpeviser: oldtidens sagn og myter
 • Apr 25, 1300

  Læste Tekster

  Harpens Kraft
  Ebbe Skammelsøn
 • Apr 25, 1345

  Analyse pt. 1

  Præsentation af teksten
  ved at fastslå, hvilken type folkevise du har med at gøre:
   Trylleviser
  o overnaturlige kræfter
  o dæmoniske kræfter
  o mystik og magi
  o aktørerne er ofte fortryllede
  o handler om de ubeherskede kræfter i mennesket
   Ridderviser
  o det adelige miljø
  o riddere og jomfruer
  o realistisk fortælling
  o konflikter om magt, ægteskab, jord og blodhævn
  o sociale konflikter med tragiske konsekvenser
   Historiske viser ( historiske personer og begivenheder)
 • Apr 25, 1345

  Analyse pt. 2

   Kæmpeviser (oldtidens sagn og myter)
  Referat af handlingen
   Fortæl med dine egne ord, hvad visen handler om.
   Lav en opdeling af visens handlingsforløb
  Folkevisens komposition:
   Antallet af strofer
   Hvilken form:
  den 2- linjede (den ældste)
  den 4- linjede
   Rim i den 2- linjede rimer de to linjer
  i den 4- linjede rimer 2. og 4. linje
   Omkvæd: udtrykker den lyriske grundstemning eller er et varsel om hvad der vil ske. Der kan også forekomme mellemkvæd
 • Apr 25, 1345

  Analyse pt. 3

  Tid og sted.
   Hvor lang tid strækker handlingen sig over
   Hvor foregår det, kan være delt op og foregå flere steder Beskriv personerne
   Lav en personbeskrivelse af hovedpersoner på baggrund af personernes påklædning og handlinger.
   Der siges sjældent noget om, hvad en person tænker og tror. Personer i folkeviser vil ofte komme til at ligne hinanden efter type
   Helt, heltinde, modstander, hjælper…..
 • Apr 25, 1345

  Analyse pt. 4

  Beskriv konflikten
   Hvilke prøver, modstande, løfter….. indgår i handlingen
   Hvilke modsætninger og konflikter optræder der i handlingen
   Hvordan opstår konflikten, hvordan udvikler den sig og hvordan afsluttes den.
   Det er konflikten, som folkevisen bygges op over, og konflikten afsluttes næsten altid, enten lykkeligt eller tragisk. Beskriv hvordan.
   Er det en god, harmonisk og lykkelig slutning, eller ender den tragisk?
 • Apr 25, 1345

  Analyse pt. 5

  Tema og budskab
   Hvordan vil teksten påvirke læseren?
   Er der tale om ren underholdning?
   Hvilke temaer er der i visen?
   Er der en morale, en holdning, et budskab, en livsanskuelse…. Din egen mening
   Hvordan tror du samtidens tilhørere syntes om visen?
   Kunne de lære noget af den?
   Kan du lære noget af visen?
   Hvad synes du om visen?
 • Apr 25, 1400

  Fakta om folkeviser

 • Apr 25, 1450

  Perspektivering til nutiden /sete film

 • Jan 1, 1540

  Folkeviser blev nedskrevet...

  1550-1700 nedskrives de i adelige kredse. Mange adelsdamer nedskrev viserne i poesibøger
 • Period: to

  Oplysningstiden

 • Periodens kendetegn

  Enevælde, lighed/frihed, naturret – mennesket har en medfødt moralsk sans, stor udvikling indenfor naturvidenskaben, mennesket skal oplyses, interesse for det ukendte – selvrefleksion, kunstneren skulle råde og vejlede, politisk/økonomisk konkurrence.
 • Fakta

  Viden, sandheden, den franske revolution kæmpede for stemmeret, ny fortid - ikke kedelig fortid, fornuft.
 • flere facts

  Selvreflektionen - man tænker over hvem man er
 • Værker vi har arbejdet med

  Jeppe på bjerget
 • :)

  Man begynder at forklare hændelser mere og mere naturvidenskabeligt, deres fysiske årsag
  Litterært kaldes perioden for rationalismen, og den går fra ca. 1750-1800
  I centrum er en fornuftsdyrkelse
  Det fornuftige, det naturlige og det nyttige
 • Holbergs komedier

  Tilpasning, fornuft og mådehold er tre vigtige ord for komedierne
  Holberg laver karakterkomedier , hvor han udstiller hovedpersonens snobberi, forfængelighed eller dårskab
  Det er ofte hovedpersonernes svaghed eller ufornuft, der udløser kaos
  Kritikken rettes ofte mod enkeltpersoners misbrug af den magt, den sociale orden har udstyret dem med
 • Holberg

  Holberg: 1684-1754 Skriver over 20 skuespil i 1720’erne I 1722 åbnes ”Den danske skuespilplads”, der var et selvstændigt (ikke ejet af kirken!) sted, og her var Holberg ansat til at skrive en masse. Individets muligheder inden for enevælden
 • Rationalismen

  Rationalister mente, at alle mennesker er udstyret med en fornuft, der er vejen til erkendelse. Ud over fornuften er erfaring også vej til erkendelse.
  Derfor: hvis en læresætning påstår én ting, men du selv erfarer noget andet, så må det, du har erfaret, være sandt.
 • Holdbergs komposition

  Orden

  Kaos

  orden
 • Hvad der skete i Frankrig

  Her lavede de franske oprør mod nye love, og det bliver en revolution.
  Dårlige forhold for bønner.
 • Period: to

  Romantikken

 • Period: to

  Tom Kristensen

  Ekspressionisme
 • Personer

  Adam Oehlsenschläger, H.C. Andersen, Johan Goethe, Heinrich Steffens, Thorvaldsen, Grundtvig
 • Period: to

  forfattere

  karen blixen - magisk realisme Tom Kristensen - ekspressionismen peter seeberg - Konfrontationsmodernismen - ''patienten'' klaus Rifbjerg - Konfrontationsmodernismen " Under vejr med mig selv"