logg for prosjektuka

 • Første dag

  Mandag 31 aug. 2009
  Startet opp dagen med idèmyldring innenfor emnet. jeg valgte skolenedleggelse og kom på gruppe med Line, Åse-Marie og Mathilde. vi satte oss ned og hadde en idèmyldring på emnet og etter en tid var vi kommet fram til noe som lignet en problemstilling, Terje kom inn, ga osss noen idèer og vi kom fram til en endelig problemstilling: hvilken oppfatning har lærere, politikere og elever om nedleggelsen av heggen. Vi sendte mail til de aktuelle personene vi ønsket å snakke med.
 • Første dag

  Har også lagd spørsmål til samtalene, skrevet opp emner vi ønsker å snakke om med de personene som er berørt. hvis ingen svar på mailene innen i morrsa, ringer vi rundt.
 • godkjenning av problemstilling

  Terje og Sigrund kom innom for å endelig godkjenne og spikre problemstillingen og det gikk bra med litt justering: Hvilken oppfatning har elever, lærere og politikere om nedleggelsen av heggen, hva med veme nå?
 • Andre dag

  I dag begynnte vi med å lese mail for å se om vi hadde fått noen svar på mailene vi sendte. det hadde vi. åse var rundt etter skolen i går og fikk mye informasjon og meninger ifra de i bygda. har også i dag prøvd å få tak i kilder og har fått tak i alle i dag. skrevet videre på spørsmål og begynnt på prezi. har avtaler i hele morra, halv ni hos ordføreren, telefonmøte halv tolv, møte på sokna ett. mathilde skal ringe politiker og spørre nå så det blir kanskje enda ett møte i morra.
 • Andre dag

  Vi hadde møte klokka ett og ble godkjent til å jobbe videre med oppgaven. torsdagen blir dermed mye jobbing med å ferdigstille oppgave før presentasjon fredag siden onsdag er optatt. møte politiker kvart over ti i morra så da får vi hele torsdagen til å jobbe, bra.