Prosjektuke uke 36-2009

By lill
 • Idémyldring

  09.00
  Hele klassen setter felles opp en del relevante temaer til prosjektuken. Deretter deles klasssen inn i tre grupper og vi jobber videre med valgte temaer.
 • Gruppemyldring

  09.45
  Vi sitter i grupper og myldrer rundt temaet: Næringslivet som ressurs i skolen.
  Hva rundt dette ønsker vi i gruppen og jobbe med?
  Kommer fram til en foreløpig problemstilling:
  Stilles det krav til skolene fra næringslivet ved skole-næringslivssamarbeid, i såfall hvilken type krav?
 • Finne telefonnummer og kontakte skoler

  Kontakte skoler og næringsliv for å kartlegge og finne fram til videre arbeid med problemstillingen.
 • Godkjenning av problemstilling og framdriftsplan

  Har nå hatt en prat med Terje og Sigrun angående problemstilling og framdriftsplan og kommet fram til en ny problemstilling og fått godkjent fremdriftsplanen.
 • Plan for morgendagen klar:)

  Vi har nå snakket med både representant hos Ringerike vgs og rektor ved Haugsbygd ungdomsskole. Har fått en samtaleavtale i morgen på Ringerike vgs. Haugsbygdungdomsskole kontakter meg i morgen og gjør en nærmere avtale om samtale, da skolens rådgiver som er ansvarlig for slikt samarbeid er sykemeldt for tiden og må kontaktes.
 • Allmøte

  Vi møter på allmøte der vi ser litt ann statusen til de forskjellige gruppene:)
 • Bedriftsbesøk

  Gruppa deler seg i to og drar på bedriftsbesøk i håp om å få en samtale med noen av bedriftene om skole-næringslivssamarbeid.
 • Telefon fra Haugsbygd ungdomsskole

  Vi har nå fått telefonnr til Verner Storskogen, rådgiver ved skolen og skal ta kontakt med han å høre litt angående skolens partnerskapsavtaler.
 • Intervjuplanlegging

  Vi gjør ferdig intervjuet og har klart for oss hva vi ønsker å få greie på gjennom det avtalte intervjuet med Ringerike vgs.
 • Intervju

  Vi har intervjuet Jan Benjaminsen ved Ringerike vgs og fått en del informasjon om skole-næringssamarbeid ved Ringerike vgs. Vi har i tillegg fått vite om noen av de bedriftene som de samarbeider med og skal etter allmøtet ta kontakt med noen av disse for å stille tilsvarende sprøsmål hos de.
 • Oppmøte på skolen

  Gruppa møtes til oppstart klokken 9.00. Vi begynner å jobbe med renskriving av intervjuene.
 • Teori

  Vi henter frem en del relevant teori knyttet til problemstillingen og samler det i en tekst.
 • Powerpoint

  Vi begynner på powerpoint til framføringen på fredag.
 • God stemning

  Gruppa arbeider fint sammen og det er god stemning. God framdrift:)
 • Bearbeiding av intervjumateriale

  Vi samler all info fra intervjuene og får oversikt over hva vi har informasjon og hva mer vi trenger.
 • Oppmøte på skolen

  Vi møtes i klasserommet klokken 9.00 og begynner å jobbe.
  Mål for dagen: gjøre ferdig powerpoint framvisning og være klare til fremføring.