Velferdsstat

Timeline created by Melve
In History
  • Marshallhjelpen

    Marshallhjelpen
    Norge mottok bistand til en verdi av rundt 450 millioner dollar over fire år, noe som tilsvarer 60 milliarder norske kroner i dagens verdi. Opprinnelig ønsket regjeringen Gerhardsen å takke nei til Marshallhjelpen fordi man ønsket å være nøytrale og samarbeide med både øst og vest. Norsk tilslutning til Marshallhjelpen innebar i praksis at Norge valgte side i den kalde krigen.
  • Norske oljeeventyret

    Norske oljeeventyret
    Det norske oljeeventyret startet for alvor med funnet av Ekofisk i 1969. Det skulle vise seg å være et av de største oljefeltene som noen gang er funnet til havs. Produksjonen fra feltet tok til 15. juni 1971. I årene etter ble det gjort en rekke store funn. Økonomien i Norge ble snudd på hode. Vi tjente og tjener masse penger på oljeeksport. Olje er en naturresurs som ikke varer evig så mye av oljepengene blir spart opp i et fond som du kaller oljefondet