Velfærdsstaten

 • 1891 Alderdomsunderstøttelse

 • Krise

  I 1930 startede den værste krise i industrialismens tidsalder
 • største arbejdsløshedstal

  arbejdsløshedstallene steg og kulminerede
 • socialdemokratiets årti

  46% af stemmerne
 • succes for socialdemokrater og radikale

  for første gang flertal i landstinget
 • marshall planen

 • Fald i arbejdsstyrke

  Arbejdsstyrken falder i landbruget i perioden af 1945-1958
 • EFTA

  Oprettelsen af EFTA
 • jordskredsvalget

 • DK i EF