V.48 En tidslinje över det kalla kriget

  • Kalla kriget börjar

    Kalla kriget börjar
    -1945 Andra världskriget slut -Inte ett krig -Ideologisk kamp mellan kommunism och kapitalism