Upplysningtiden

 • John Locke

  John Locke
  Han var en engelsk filosof och politisk tänkare. Hans idéer har fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken. Hans liberala tänkande grunadade sig i en teori om människans natur, att man ska leva sitt eget liv så bra som möjligt. Han var även en lärare i klassiska språk och moralfilosofi.
 • Isaac Newton

  Isaac Newton
  Newton föddes i Woolsthorpe-by-Colsterworth, Lincolnshire. När han blev äldre utvecklade han en matematisk metod som gjorde det möjligt att berkriva rörelser lättare. Han utforskade även sambandet mellan kraft och rörelser men det som farsinerade honom mest var dragningskraften mellan massor, alltså gravidationen. Newton kom på att vitt ljust innehåller flera färger och han anade att ljus kunde besrivas som partiklar.
 • Voltaire

  Voltaire
  Voltaire var en fransk författare och filisof. Han ansåg att människor skulle använda sitt eget förnuft iställe för att följa gammla idéer och det som kyrkan och staten bestämmer. Han tyckte att adeln och prästerna hade för stor makt, och menade att människor skulle bli rättvist behandlade. Han krävde religionsfrihet och yttrandefrihet, de vill säga att man ska få välja vilken religion man vill. Han spred sina idéer om frihet och rättigheter genom att skriva brev till vetenskapsmän och politiker
 • Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Charles-Louis de Secondat Montesquieu
  I hans maktfördelningslära kom Montesquieu att den lagstiftande, dömande och verkställande makten måste delas upp så att ingen kan utnyttja makten till sin egen fördel. Desutom ansåg han att parlamentet som styr ett land ska bestå av två avdelningar. Dem här teorierna påverkat dem lagarna som visar hur ett land ska styras, t.ex i Sverige och USA. Hans klimatteori är att klimatet påverkar männiksor olika och att det inte har någon betydelse för hur man organiserar samhället.
 • Ångmaskinen

  Ångmaskinen
  Ångmaskinen började tas i bruk under andra halvan av 1700-talet och spelade en stor roll i industriella revolutionen på 1800-talet. Ångmaskinen gjorde att den tekniska utvecklingen gick fortare eftersom att den var effektiv och flyttbar energikälla som kundes användas i fabriker, ångbåtar. Han som konstruerade ångmaskinen hette Thomas Newcome och det var i början 1700-talet som han börjde att konstruera den.
 • John Locke död

  John Locke död
 • Jean- Jasques Rousseau

  Jean- Jasques Rousseau
  Rousseau födes 1712 i Geneve. Han skrev en bok som hette Emile. Den boken handlar om uppfiostran där Rousseau anser att ett barn ska utvecklats utifrån sin egen personlighet och sina egna behov.I boken "om samhällsfördrag" visar han hur man bör organisera staten för att varje människa ska få så stor tryghet och så stor frihet som möjligt. Rousseau kom att utöva ett stort inflytande på eftervärlden. Hans författarskap blev en ideologisk utgångspunkt för den franska revolutionen.
 • Isaac Newton död

  Isaac Newton död
 • Period: to

  Upplysningstidens början- slut

 • Boston Tea party

  Boston Tea party
  Det var en händelse i Bostons hamn i USA 16 december 1773. Boston tea party handlar om att Nordamerikanska kolonister klädde ut sig till indianer och smög sig ombord på ett brittiskt skepp som var lastat med te. Nordamerikanerna kastade all te överbord. Kolonisterna gjorde såhär för att dem var missnöjda med hur kolonierna styrdes under en längre tid. De var tvygna att betala skatter och avgifter men dem fick inte skicka några representanter till parlamentet som bestämde lagarna.
 • Montesquieu död

  Montesquieu död
 • Amerikanska Revolutionen

  Amerikanska Revolutionen
  År 1775 inleddes Amerikanska revolutionen- Revolutionen var inspererad av upplysningens ideer- den största faktron till revolutionen var en ekonomisk faktor- Innan revolutionen hade Amerikanerna varit med i 7 års kriget- kostat mycket pengar-Kungen sa att kolonisterna skulle betala skatt- kolonistern ville inte det utan medbestämande- det lät bra tyckte kungen- te skatten skulle fortfarande betalas- men det ville inte kolonisterna- kolonistern slängde all te överbord-kungen startade krig.
 • Kyrkan/ religionens utveckling i Frankrike

  Kyrkan/ religionens utveckling i Frankrike
  Kyrkans makt minskades och folket intresserade sig mer för vad livet har att ge än för vad sm händer efter döden. Samtidigt höjdes kritiska rösteri Nordeuropa som protersterade emot kyrkans makt. Detta gjorde att kyrkan reformerades i flera länder. Samtidigt i Västruropa, där kyrkan hade haft stor makt, splittrades i två grenar, katolisismen och protestantismen-. Denna tid kallas oftast för den nya tiden.
 • Voltaire dog

  Voltaire dog
 • Rosseau död

  Rosseau död
 • Franska revolutionen

  Franska revolutionen
  Kungen -> envädligt monarki -> dålia beslut -> Frankrike hjälpte USA i frihetskriget ->kostade mycket pengar -> Statskassa, tom -> Enda lösningen-> Ta skatt från adel och präster-> beskattningen av adel och präster-> krävs att riksdagen godkänner det-> nationalsamlingen bildas- bollhuset -> Ludvig XVI -> låser alla lokaler & försöka bryta församlinge-> männiksor blir upprörda, stormar bastiljen -> fortsätter, kungen ger upp -> blir fängslad, kungen avrättas -> 21 januari 1793.