Oorlog

Tachtigjarige Oorlog

 • 1555

  Vrede van Augsburg

  Vorsten mogen eigen geloof bepalen in land (cuius regio, eius religio)
 • 1555

  Filips 2

 • Period: 1559 to 1567

  Margaretha van Parma landvoogd

 • May 5, 1566

  Smeekschrift lage edelen

 • Aug 10, 1566

  Beeldenstorm

 • 1567

  Neerslaan opstand Margaretha van Parma

 • 1567

  Alva landvoogd

 • Period: 1567 to 1579

  Alva landvoogd

 • 1568

  Slag bij Heiligerlee

 • Period: 1568 to

  Tachtigjarige Oorlog

 • Period: 1568 to

  Willem van Oranje leider

 • Apr 1, 1572

  Inname Den Briel

 • 1574

  Ontzet van Leiden

 • 1576

  Spaanse Furie en Pacificatie van Gent

 • 1578

  Amsterdam over naar de opstand

 • 1579

  Unie van Utrecht

 • 1579

  Unie van Atrecht (Parma landvogd)

 • Period: 1579 to

  Alexander Farnese landvoogd

 • 1581

  Plakkaat van Verlatinghe

 • Dood Willem van Oranje

  Balthasar Gerards vermoordt Willem van Oranje
 • Parma verovert Antwerpen

 • Period: to

  Maurits stadhouder

 • Decutie Van Vrancken

  Geboorte Zeven Verenigde Nederlanden
 • Turfschip van Breda

 • VOC oprichting

 • Period: to

  VOC

 • Period: to

  Twaalfjarig Bestand

 • Executie Van Oldenbarnevelt

 • Vrede van Munster/Westfalen

 • Begin Glorious Revolution

 • Period: to

  Glorious Revolution