signe og kathrines tidslinje

 • 100

  Den Danske stats første tegn.

  Olgerdiget stammer fra midten af 100 tallet og fungere som et militært anlæg fra Aabenraa til Tinglev.
 • Period: Feb 25, 600 to Feb 25, 700

  Skipsteknologien bliver forbedret

  Dermed få Danmark en afgørende rolle i vesteuropas politik og økonomi.
 • Feb 25, 700

  De ældste byer bliver samlet

  Hedeby, Ribe og århus bliver skabt.
 • Feb 25, 737

  Danevirke bliver bygget

  ti km lang vold fra slien i øst til de sumpede områder i vest.
 • Period: Feb 27, 1050 to Feb 27, 1340

  Højmiddelalder

 • Period: Feb 27, 1157 to Feb 27, 1241

  Valdemar tiden

  Næste 25 år gik i krig hvert år sammen med Absalon. Absalon grundlagde København.
  1168 erobrer de Arcona (hedensk fæstning) deres Gud bliver hugget ned.
  Knud(søn af Valdema) fortsætter fars korstog(Slesvig-Holsten). 1180’erne tager han titlen de Venders konge. 1202 overtager Knuds bror magten, erobrer Estland
 • Feb 25, 1241

  Jydske Lov oprettes.

  Valdemar sejr skabte en national lov der skulle gælde for hele Denamrk
 • Period: Feb 27, 1340 to Feb 27, 1536

  Senmiddelalder

 • Period: Feb 25, 1348 to Feb 25, 1351

  Pesten hærger Europa

 • Feb 25, 1455

  Kirkens monopol brydes

  Johann Gutenberg begyndter at trykke Bibelen. Indførelsen af bogtrykkerkunsten betød, at kirken og de lærde og rige ikke længere sad med monopol på at eje bøger, der indtil da havde været særdeles bekostelige.
 • Period: Feb 27, 1500 to

  Renæssancen

 • Oct 31, 1517

  Luther offentliggøre sin 95 teser

  Dermed startes reformations bevægelsen.
 • Feb 27, 1524

  Den første Lutheranske bibel kommer til DK

 • Period: Feb 27, 1533 to Feb 27, 1536

  Grevensf ejde

  I DK manglede der en konge, idet Biskopperne nægtede at lade den Protestandiske Christian, hertug af Slesvig, kommme til magten.
 • Feb 25, 1536

  Reformationen

  Christian d.3 inføre Reformationen, som angiver overgangen fra katolicisme til protestantisme i Nordeuropa.
 • Feb 27, 1536

  DK bliver protestandiske

  Christian d. 3 kommer til magten.
 • Feb 25, 1550

  Danmark nævnt første gang

  I Midten af 1500 tallet bliver Danskere første gang nævn i .
  Dette sker af de Græske historikere Prokopios og Jordanes, som kalder dem hhv. Danoi og Dani.
 • Period: to

  Barokken

 • Period: to

  Danmark har enevælde.

  Kongen og Adelen har magten.
 • Enevælde indføres i DK

  Efter krigene imod Svenskerne indføre Frederik den 3 enevælde
 • Period: to

  Oplysningstiden

 • Stavnsbundet infdøres

  fæstebønderne sulter, så for at forhindre en vandring fra land til by, inføres stavnsbudet. Dermed kan man ikke flytte indtil man er 34 år fra den gård man tilhøre.
 • Struense indføre trykkefrihed

  Kong christian d.7 livslæge struense indføre trykkefrihed og afstaffer dødsstraf og totur
 • Kvægene dør.

  Dermed ændres stavnbundet til, at man nu først må flytte når man er 40 år gammel.
 • Period: to

  Helstaten skrumper ind.

  England får en mere agressiv udenrigspolitik, hvilket ikke er godt for mange af DK's skibe er ude i verden.. England sender stor flåde mod Kbh, men mange af de skibe der ligger i kbh er i gang med at blive repereret, så vi sejler ud i en formation (kunstig fæstning) Dermed fanges DK i Napoleonskrigene.
 • Period: to

  Romantikken

 • Grundloven stiftes

  Dermed sikres borgernes rettigheder.
 • Dk mister Slesvig, Holsten og Lauenborg

  krig
 • Period: to

  Det moderne gennembrud

 • Mordet i Sarajevo

  Mordet på den østri-ungarnske tronfølger, ærkehertug Franz Fardinand udløser 1. Verdenskrig
 • Period: to

  1. Verdenskrig

  Global militær konflikt.
 • Period: to

  Industialiseringen

 • Period: to

  Besættelsestiden

 • Harald Blåtand bliver kristnet

  Dermed tvinges Kristendommen igenenm i hele Danmark
 • Period: to Feb 27, 1050

  Vikingetiden