Samf. ideologier

 • Period: to

  Liberalisme

  Opstod efter den franske revolution i 1600-tallet. Populær hos køb og handelsmænd. Lille stat uden indvirkning på markedet.
 • Period: to

  Konservatisme

  Opstod under liberalisternes progressive doktrin. Populær hos adelen. Den ide-mæssige fader er Edmund Burke (1729-1797)
  Konservatismen går ud på at vi skal have en stærk stat, som kan opretholde nogle retningslinjer for at samfundet fungerer. Familien er kernen
 • Period: to

  Socialisme

  Opstod i 1800-tallet i takt med industrialiseringen.
  Støttede op om de lavere klasser, imod ulighed i samfundet
 • Venstre

  Første parti i DK.
  Landmænd som ønskede mere frihed og selvstændighed
 • Socialdemokraterne

  I stærkt stærkt samarbejde med fagforeningen.
  Folk fra arbejdsklassen
 • Det konservative folkeparti

  Borgerskabets og godejernes parti
 • Venstre splittede op og dannede De Radikale Venstre

 • Det klassiske firepartisystem ændres

 • Socialistisk Folkeparti

  Partiets målsætning er at sikre den sociale solidaritet, den grønne dimension og udvinde demokratiet i socialistisk retning
 • Kristeligt folkeparti, fremskridtspartiet og centrumdemokraterne i folketinget

  Stof bag liberaliseringen af abort-lovgivningen og og frigivelse af pornografien. Partierne anses for at være for at være socialliberalt med vægt på kristenlige værdier.
 • Enhedslisten

  Enhedslisten er ikke et parti organiseret på traditionel vis, men mere en åben samling på venstrefløjen.
 • Dansk folkeparti

  Partiet er nationalistisk orienteret ig har EU-modstand, indvandre- og ældrepolitik som centrale mærkesager.
 • Liberal Alliance

  I forbindelse med det seneste folkeintgsvalg, dannede to udbrydere fra Det Radikale Venstre og en fra Det konservative Folkeparti, partiet Ny Alliance (skiftede navn Liberal Alliance i 2008)
 • Alternativet

  Opstod i 2013. Grønbevægelse