Det moderne gennembrud

 • Den nye frihed

  Det moderne gennembrud dækker over en tid med modsætninger og nybrud politisk set.
  - En centralt ønske om liberalisering af magten og afskaffelse af enevælde, dette var dog umuligt med grundloven.
  - Der var stadig for mange modsætninger i befolkningen der derfor ikke kunne forenes mod det udemokratiske monarki.
  - Befolkningens frihedskamp foregik på et hverdags niveu
  - Demokratiet udviklede sig langsomt og i seje træk -
 • Christian IX

  Christian IX var meget konservativ og støttede konservative kræfter.
  - Da kongen havde en grundlovsret til at vælge regeringen kunne han gå uden om folketinget og danne en regering til sin lyst.
  - Pga. de liberale dele af samfundet var utilfredse med at kongen kunne indsætte en regering uden om folkets vilje kom der heftig debat og kritik.
 • Kritikkere

  -Der var stor kritik af det system som tillod kongen at styre igennem en regering-
 • Regering imod flertallet

  Det var normalt at kongen udnævnte en Konseilspræsident som så valgte sine ministrer.
  - Konge valgte "altid" en præsident fra højre, da han ikke ønskede at bønderne fik for meget magt.
  - fra 1872 var der flest bønder i folketinget og der var stadig en undertals højre regering
 • J.B.S Estrup

  (1825-1913)
  - Blev udnævnt som statsminister af Christian IX.
  - Hård, kompromisløs og havde Christian IX fulde tillid.
  - Han arbejde hårdt for højre interesse og ville ikke gå til kompromis med venstre fløjen,
  - Venstrefløjen blokkerede alle forslag, dette gjorde at højreregeringen brugte en lov der gjorde de kunne udstede midlertidige love uden om folketinget.
  - fra 1877 - 1894 var folketinget sat ud af funktion, regeringen sammen med kongen regerede enevældigt sammen.
 • Georg Brandes

 • Grundlæggelsen af politikken

 • Stor opbakning til monakiet

  Selv om der var problemer politiks var der stadig stor opbakning til kongehuset, og kongeparrets familære live.
  Til deres guldbryllup i 92 var der talstærkt opmøde og stor jubel
 • parlementarisme

  I 1901 blev parlementarisme inført, en regering kunne ikke sidde imod flertallet, det umulige gjorde at kongen kunne bestemme igennem en mindretals regering.
  - De friheds idealer som Brandes havde kæmpet for vandt folkelig opbakning
  - Folkets stemme blev respekteret.
  - Magthaveren kunne ikke overtrumfe folke mere (sådan cirka :D)