Demokratiet i Danmark

By Mie
 • Oprettelsen af fire stænderforsamlinger

  Holsten, Slesvig, Jylland og Sjælland.
  Formålet med disse fire stænderforsamlinger var, at rådgive kongen og ikke være med til at lovegive.
 • Revolutionen i København

  Revolutionen var ikke voldelig, hvor folket rejste barrikader og slog ihjel, for demonstrationer var nok til, at få kongen til at afgive sin enevældige magt til fordel for et konstitutionelt monarki.
 • Grundloven

  Grundloven resulterede ikke i demokrati, men en fri forfatning med markante konservative garantier.
 • Slaget ved Dybbøl

  Danmark mod Preussen og Østrig
 • Revision af Grundloven

  Formålet var, at forbedre de små bønders vilkår og få kørt de nationaleliberale ud på et sidespor
 • Partiet Vesntre

  Venstre hævdede, at hvis en regering havde et flertal imod sig i Folketinget, skulle den gå af.
 • Period: to

  J.B.S Estrup

  I denne periode havde den konservative Estrup regeringsmagten.
  Estrup ønskede ikke demokrati, hvor bønderne ville få magten over staten, han mente i stedet, at godsejerne var bedre egnet til at styre landet, fordi deres interesser stemte overens med statens.
 • Period: to

  Midlertidige love

  Regeringen udstedte en række midlertidige love, som var et forsøg på at holde oppositionen nede og med formål om at begrænse ytrings- og forsamlingsfriheden.
 • Systemskiftet

  Den første Venstreregering bestod af en gruppe konservative medlemmer, som sikrede at det parlamentiske princip fremover blev overholdet. De var uenige med Estrups måde at regere landet på, da den skabte uro og utilfredshed.
 • Demokratisering

  Kommunalt niveau.
 • Revision af Grundloven vol. 2

  Revideringen af Grundloven i 1915 førte til, at både kvinder og tjenestefolk endelig fik stemmeret, dog først i en alder af 25.