Historie d. 16/4 2013

 • Skoleloven

  Loven sagde at der var 7 års undervisningspligt, og dette medførte at næsten alle i 1850 kunne læse og skrive.
 • Danmarks første jernbane

  Jernbanen gik fra København til Roskilde
 • Revideret grundlov

  Grundlov revideret, indført privilegeret valgret til landstinget (Højre (det øverste lag af befolkningen) fik flertal)
 • Gang i industrien

  Mellem 1870 og 1890 kom der meget gang i industrien, og effektiviseret landbrug. Masseproduktion af varer som sælges på det åbne marked, og blev produceret vha. maskiner
 • Politikere organiserer sig i partier

  Grupper af bondepolitikere slutter sig sammen i "Det forenede Venstre". Højre bliver dannet få år senere.
 • Første socialistparti

  Danmarks første socialistparti blev styret af Louis Pio, og var en dansk afdeling af "Den første Internationale" der blev ledet af Karl Marx.
 • Socialisten kalder til demonstration

  Socialisten, en avis ejet af postembedsmanden Louis Pio, kalder til demonstration under en murerstrejke.
 • Pio emigrerer til USA

  Han stikker af mod bestikkelse fra politiet
 • Bønderne organiserer andelsbevægelser

  De organiserede også andelsmejerier og andelsslagterier. Dette medførte et fremskridt i dansk landbrug, både i kvanti- og kvalitet.
 • Socialdemokraterne blev repræsenteret i Folketinget

  Dette var første gang at socialdemokraterne blev repræsenteret i Folketinget
 • Estrup tilmelder et gendarmerikorps

  Dette skulle sørge for at folket blev holdt i ro.
 • Ældre (60+) kunne få støtte uden diskriminerende virkninger

  Dette blev begyndelsen på den moderne sociallovgivning
 • Samling af fagforbunder

 • Forandring i landbruget

  Man gik fra korn til animalske produkter (kød, mælk, smør osv.) og eksporterede hovedsaligt til England
 • Venstreministeriet

  Dette blev kaldet systemskiftet, da Venstre fik indført parlamentarisme i Danmark (ingen regering bliver siddende, hvis den har folketingsflertal imod sig) - og dette har vi stadig.
 • Venstre får magten i landet

  Venstre vælter Højre af magten. Højre (godsejere og embedsmænd) - Venstre (bønder)
 • Det Radikale Venstre bliver dannet

  Mærkesager: antimilitarisme og social sikring af de svageste
 • Revision af grundloven + demokratisering af skolen

  Dette var et par af de reformer som Venstre fik gennemført, lige da de var kommet til magten.