Tema 2: Danmark bliver demokratisk

 • Period: 476 to 1500

  Middelalderen

  Korstog var en måde at undgå skærsilden
  Pesten blev forklaret som Guds straf
  Gud og djævlenblev bugt som årsagsforklaring - som i Rosens Navn, den hvor kristne døde
  Afladshandlel: Kirken solgte afladsbreve
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Religion og myter bliver henvist til deres rette plads
  Religion skal ikke bruges til at forklare hvordan verden hang sammen eller burde hænge sammen
  Region skal ikke bestemme, hvordan samfundet skal opbygges - adskillelser af stat og religion
  Demokratien kom, flere tallet bestemmer, men mindre tallet skal stadig have indflydelse
  Naturvideskaben beviser hvordan religion "tager fejl"
 • Kongeloven

 • England blev et konstitutionelt demokrati

 • Krigen brød ud mellem England og Frankrig, hele Europa, Indien og Nordamerika kom med i denne krig, det sluttede i 1763

  Krigen brød ud mellem England og Frankrig, hele Europa, Indien og Nordamerika kom med i denne krig, det sluttede i 1763
 • Period: to

  Frederik d. 6 lever

  Konge fra 1808 -1839
 • 1776 frihedskrigen der varede i 7 år

 • Blev Amerikas forenede Stater grundlagt (USA)

  Blev Amerikas forenede Stater grundlagt (USA)
 • Nye love kom i Frankrig

 • Her sluttede Frankrigs enevælde

 • Period: to

  økonomisk krise i Danmark

  Frederik d. 6 syrere landet
 • - Latin- og Mellemamerika fik selvstændighed i begyndelsen af 1820’erne

 • Enevælde indførte fire rådgivende stænderforsamlinger

  to for kongeriget, en for Slesvig, og en for Holsten
 • Christian d. 8 overtager tronen

 • Revolutionen i Frankrig brød ud

 • Period: to

  3 års krigen

 • Danmarks "grundlov" frem til Danmarks riges grundlov

 • Grundloven

  Stemmeret
  - Kun mænd
  - Dansk statsborger vil det hedde i dag
  - Over 30 år, 14-15% af befolkningen
  - Skal være fornuftig
  Ikke valgret
  - Kriminelle
  - Dem der ikke eger ejendom, tjenestefolk
  - Kvinder
  - Fjolser
  - Hvis man har modtaget fattighjælp
  Valgbar
  - Samme regler, men man kan bliver valgt ind som 25år
  Landstinget
  Stemmeret
  - Kun mænd
  - Dansk statsborger vil det hedde i dag
  - Over 30 år, 14-15% af befolkningen
  - Skal være fornuftig
  Ikke valgret
  Valgbar
  - Mænd 40år
  - Høj indtægt
 • Grundlovsændring

  Grundlovsændringen i 1866 er et tilbageskridt for den demokratiske udvikling i Danmark fordi gundlovsændringen giver de rige i samfundet kontrollen over landstinget. De rige i samfundet kan bruge denne kontrol over landstinget til at stoppe lovforslag fr folketinget som vil begrænse de riges magt/rettighed
 • ville venstre ikke stemme til finansloven

 • Period: to

  Forfatningskampen

  I 1873 ville venstre ikke stemme til finansloven
  1874 højre regeringen udgik
  1875-1894 var J.B.S Estrup statsministerm og han gik ikke op i folket stemme
  I 1885 kom Estrup med love so folketinget ikke havde godkendt - provisoriske love
  21 oktober 1885 affyrede en attentatmand to skud mod Estrup, der skete ikke noget
  I december 1885 kunne rigsdagen ikke blive enig om finansloven, og de blev sendt hjem igen
 • højre regeringen udgik

 • Period: to

  J.B.S Estrup statsministerm og han gik ikke op i folket stemme

 • kom Estrup med love so folketinget ikke havde godkendt - provisoriske love

 • kunne rigsdagen ikke blive enig om finansloven, og de blev sendt hjem igen

 • affyrede en attentatmand to skud mod Estrup, der skete ikke noget

 • Systemskifte

  1894 - vendte regeringen tilbage mere demokratiet, og ville have Estrup af som statminister, og de provisoriske love skulle ophæves.
  1994-95 kom en finanslov
  Valget i 1901 vandt venstre og højre. Højre fik 8 mandater.
  Venstre var under ledelse af J.H Deuntzer. Kongen skulle nu rette sig efter parlamentarisme. Dette var demokratisk fremskridt
  Venstre var landmændenes, byarbejdernes og husmændenes parti. Højre var der rige i by og på landet