Download

Industrialiseringen

 • Danmarks første dampmaskine installeres på flådens værft

  Den første dampmaskine i Danmark bliver installeret i smedien på Holmen i København.
 • Skoleloven

  Alle danske børn skal gå i skole i mindst 7 år
 • H.C. Ørsted opdager elektromagnetismen

  H.C. Ørsted opdager elektromagnetismen
 • Landbruget kommer i gang igen efter krisen

 • Gudelige vækkelser opstår: religiøse græsrodsbevægelser, højskoler

 • Kongerigets første jernbanelinje København–Roskilde indvies

 • Koleraepidemien i København

 • Den første danske telegraflinje åbnes

 • Man vedtog en bygningslov i DK om byggetæthed og latriner

 • Postkassen

  Postkassen
  De røde postkasser blev indført Louis Pio
 • Franskmanden Louis Pasteur

  Påviste eksistensen af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og fandt ud af hvordan man uskadeliggøre dem (pasteurisering). Betydningen af renlighed og god hygiejne blev klar og forståelig.
 • Første socialist parti dannes

  Postmand Pio dannede i 1871 socialdemokratiet
 • Demonstration i fælledparken

  Lederne blev anholdt og holdt fængslet i 3 år, og bevægelsen døde for en tid.
 • Kvinder får mulighed for at tage en studentereksamen og at læse på universitetet.

 • Socialdemokratiet genoprettes

 • Danske bønder organiserede sig i andelsbevægelser, og oprettede blandt andet andelsmejerier. Det første andelsmejeri blev oprettet i Hjedding (Vestjylland).

 • Fagforeninger begynder at samle sig i fagforbund, og arbejderne samlede sig og dannede foreninger.

 • Oprettelse af gendarmerikorps

 • Grundloven revideres: der indføres privilegeret flertal i landstinget.

 • Forlig mellem Venstre og Højre

  Venstre skulle acceptere Københavns befæstning, og Højre gik af som konseilspræsident (statsminister)
 • Dansk Arbejdsgiverforening (DA) dannes

 • Septemberforliget fastlægger regler for arbejdsmarkedet

 • Kongen udnævner et Venstre – ministerium. Begivenheden kaldes for systemskiftet

 • Skolereform lavet af Venstre og socialdemokraterne

 • Venstrefløjen af venstre bryder ud. Det Radikale Venstre danne

 • Rigsdagen

  Den 20 april 1908 fik kvinderne valgret til kommunalvalget
 • Arbejdsretten (Den faste Voldgiftsret) indføres.

 • Rigsdagsvalg

  I 1915 fik kvinderne stemmeret til folketinget og rigsdagen
 • Den første danske radioudsendelse sendes

 • Danmarks første socialdemokratiske regering