Industrialieringen og demokrati i Danmark 1800-1945

 • Før 1800

  Dødskotienten er høj. 20 % af børnene dør inden for deres fødselsår og 10% af børnene dør efterfølgende.
 • Omkring 1800

  Dødskvotienen begynder at falde; 925.000 indbyggere i Danmark
 • 1814

  Skoleloven: alle danske børn skal gå i skole i 7 år.
 • 1820

  Landbruget kommer igang igen efter krisen.
 • 1830

  Religiøse vækkelser opstår - især kristendommen. Religiøse græsrodsbevægelser og højskoler (Grundtvig)
 • 1847

  Indvielse af den første jernbane i Danmark - starten til industrialiseringens succes i Danmark.
 • 1849

  Grundloves etableres og hermed fastsættes en lang række regler og love, som har til formål at skabe demokrati i Danmark.
 • 1850

  Næsten alle danskere kan her læse og skrive
 • 1870

  Aviserne slog igennem.
 • Period: to

  1870-1901 - Kampen mellem Venstre og Højre

  Regeringsmagten hos Højre (Kongen støttede Højre), med Estrup som statsminister (Ministre fra 1875-1894). Man mente, at jordejendommen gav ansvalighed for samfundets anliggender. Venstre fik lige så mange stemmer som Højre ved valget i 1872, og begge partier mente, at de havde retten til at danne regering, hvilket førte til kampe indtil 1901.
 • 1871

  Det første socialistparti dannes - Socialdemokraterne, Louis Pio
 • 1875

  Kvinder for mulighed for at tage en studentereksamen samt læse på universitetet.
 • Period: to

  1875-1900

  Landbrugeteksporten fordobles med mere end 100%.
 • 1882

  Danske bønder begynder at samle sig i andelsbevægelser og især andelsmejerier op dette tidspunkt. Dette skabte en stor udvikling i mulig produktionsmængde samt kvalitet af varer. Danmarks første andelsmejergi blev etableret i Hjedding (Vestjylland)
 • 1884

  Socialdemokraterne vinder 2 mandater i Folketinget.
 • 1885

  Fagforeninger begynder at samle sig i fagforbund, og arbejderne samlede sig i form af diverse foreninger.
 • 1885

  Oprettelse af gendarmerikorps samt vedtagelse af provisorisk (lforløbig) finanslov, som Venstre stemte nej til.
 • 1890

  Dødskvotienten falder hurtigt. 39.000 mennesker i Danmark modtager fattighjælp og Venstre og Højre danner samarbejde om at afslutte forfatningskampene.
 • 1894

  Forlig mellem Højre og Venstre: Venstre skulle acceptere Københavns befæstning, og Højre gik af som konseilspræsident (statsminister)
 • 1900

  2,5 millioner indbyggere i Danmark. Socialdemokraterne får 14 mandater ud af Folketinges 114.
 • Period: to

  1900-1913

  Venstre danner regering
 • 1901

  Kongen udnævner, at Venstre/ministerium. Begivenheden kaldes for systemskiftet, fordi parlamentarisme siden har været fast skik i Danmark. Kongens valg skyldes borgerkrigsligende tilstande, fordi Venstre ville have regering til at gå af. Venstres store tid: de gennemførte flere reformer f.eks. demokratiseringen af skolen.
 • 1903

  Skolereform lavet i samarbejde mellem Venstre og Socialdemokraterne.
 • 1905

  Venstrefløjen bryder ud af venstrefløjen. Det Radikale Venstre dannes. Antimilitarisme, social sikring af de svageste.
 • 1910

  Arbejdsretten(den faste voldgiftsret) indføres. Afgøre diverse sager via Voldgiftsret; indenfor fagbevægelsen.
 • 1915

  Grundloven revideres: Valgretten udvides til f.eks. kvinder og tyende. Halvdelen af arbejderne er organiseret. Højre tager navneforandring til Det Konservative Folkeparti.
 • Period: to

  1920-1924

  Venstre danner regering.
 • 1924

  Socialdemokraterne vinder valget over Venstre.
 • Period: to

  1926-1929

  Venstre danner regering.
 • 1945

  Dødskvotien nåede vore dags niveau: 10-11 promille.
 • 1886

  Grundloven revideres - der indføres privilegeret flertal i Landstinget, det gjorde at pariet Højre vandt flertallet i Folketinget. Højre fik primært sine stemmer fra godsejere og embedsmænd, mens Venstre primært fik stemmer fra bønderne