Konservative logo

Det Konservative Folkeparti - Historie

 • Før 1915

  Indtil dannelsen af Det Konservative Folkeparti i 1915 var det partiet Højre, som var det mest dominerende konservativt parti.
 • Det Konservative Folkeparti bliver dannet

  I 1915 bliver det nye parti, Det Konservative Folkeparti stiftet. Det bliver i en periode en magtfaktor, man måtte regne med.
 • John Christmas Møller kom ind i Folketinget

  John Christmas Møller kom i Folketinget i 1920, og på det tidspunkt var han kun 26 år og var jurastuderende. Han spillede en central rolle i udviklingen af Det Konservative Folkeparti.
 • Period: to

  Det Konservative Folkeparti før 2. verdenskrig

  i 1929, undlod Det Konservative Folkeparti at stemme for finansloven. Regeringen faldt. Det Konservative Folkeparti havde hævdet sit væsentligste særstandpunkt, løsrevet sig fra Venstre, men også kastet magten i hænderne på Socialdemokratiet. Det Konservative Folkeparti gik ind i 1930'erne med en høj grad af optimisme, men blev plaget af en delvist selvforskyldt parlamentarisk isolation og en stagnerende vælgertilslutning.
 • Debat om Grundloven

  I løbet af 1930'erne kom en debat om Grundloven også til at optage partiet. Især tokammer-systemet med opdelingen i et Folketing og et Landsting, hvor sidstnævnte efterhånden var ved at være et spejlbillede af Folketinget. Indtil 1936 havde der været borgerligt flertal i Landstinget, og den socialdemokratiske regering havde flertal i Folketinget. Men nu havde socialdemokraterne flertallet i begge ting. Der var derfor ikke længere indbygget en mindretalsbeskyttelse i tokammer-systemet.
 • Period: to

  Midtersøgende og moderne folkeparti

  I perioden fra 1931 til 1940 udvikler Det Konservative Parti til et midtersøgende og moderne parti.John Christmas Møller (1894-1948) spillede en vigtig rolle i denne periode, da han var en centrl person i udviklingen af partiet.
 • Møller forlod sine tillidsposter i 1939.

  John Christmas Møller satte sig i spidsen for ønsket om en grundlovrevision. Han trumfede sin vilje igennem trods stor modstand fra dele af partiet, men på valgdagen blev de konservative grundlovsmodstandere hjemme. Grundlovsforslaget blev forkastet. En skuffet John Christmas Møller forlod sine tillidsposter i 1939.
 • Ny Grundlv med nedsat valgretsalder

  Læs først "Debat om Grundloven" Det Konservative Folkeparti enedes derfor i 1939 med Socialdemokratiet og de radikale om en ny Grundlov med en nedsat valgretsalder og en afskaffelse af det hidtidige tokammer-system. Men grundlovsforslaget falder - med en snæver margen - ved en folkeafstemning samme år.
 • Kapitulationen 9. april

  Det Konservative Folkeparti anså kapitulationen 9. april som konsekvensen af den Socialdemokratiske-radikale forsvars- og udenrigspolitik, alligevel deltog partiet i samlingsregeringen og samarbejdspolitikken.
 • Besættelsen

  John Christmas Møller spillede også en stor rolle under besættelsen. Det samme gjorde mange fra Konsavertiv Ungdom (KU). John Christmas Møller sendte radiotaler til Danmark via BBC. Han valgte at efter en kort periode at træde sig tilbage. Det gjorde han, efter tysk pres,
 • Valgsejren ved valget i 1943

  Krigen igennem var partiet stærkt splittet mellem modstand og samarbejde, men opretholdt en kritisk linje i forhold til samarbejdspolitikken. Partiets nationale holdning var medvirkende til valgsejren ved valget i 1943
 • Christmas Møller vendte hjem

  Krigens afslutning i 1945 betød en konservativ nyorientering. Christmas Møller vendte hjem og satte sig i spidsen for en markant venstredrejning af Det Konservative Folkeparti
 • 1948 - uenighed om partiets Sønderjyllandspolitik

  John Christmas Møller brød selv med partiet i 1948 på grund af uenighed om partiets Sønderjyllandspolitik, hvor han mod partilinjen kraftig modsatte sig en genforening med Flensborg. Turbulensen fik mange vælgere til at søge væk fra partiet. De håb partiet havde haft om øget vælgertilslutning bag en folkelig, moderat borgerlig linje blev i efterkrigstidens første år skuffet.
 • Period: to

  Medlemstal i Det Konservative Folkeparti

  Medlemstal:
  1960 - 108.751
  1974 - 91.382
  1990 - 38.500
  1991 - 35.000 Først i 1982 fik Danmark sin første konservative statsminister, Poul Schlüter.
 • Første konservative statsminister i Danmark

  I 1982 fik Danmark med Poul Schlüter sin første konservative statsminister. Han etablerede et borgerligt samarbejde, der skulle komme til at vare i mange år.