Download

Tema 6. Danmark bliver demokratisk

 • Enevældens indførelse

 • Englænderne bombarderer Danmark, da kongen ikke ville hjælpe i krigen mod Frankrig

  Da England vinder krigen mod Frankrig, tager de også norge, og danmark er efterladt tæt på bankerot.
 • Grundlaget for de liberale ønsker var en forbedret økonomi i dansk landbrug. Landmænd tjente nu flere penge og ville derfor have indflydelse på hvad disse penge blev brugt til.

 • Kravet om mere indflydelse til "folket" voksede

  Efter bønder er blevet nedtalt og underprioriteret i mange år, får bønderne endelig en bevidsthed om at de kan opnå ligestilling med de andre klasser i samfundet.
 • Det blev forbudt for bønderne at samles og diskutere politik.

  For at kongen, Christian 8., kunne beskytte sin magt og enevælden, lavede han et lov som gjorde at bønder ikke måtte samles, da bønderne diskuterede oprør mod kongen.
 • En ny revolutionær bølge bredte sig over Europa.

 • Christian 8. bliver syg og dør og magten giver videre til kronprinsen Frederik 7.

  Kronprins Frederik 7. var ikke særlig politisk og kunne ikke lide ansvaret. Han drak for meget, men indså til sidst at han skulle tage ansvaret som konge.
 • Danmarks første liberale grundlov blev vedtaget

  I "Kasinomødet" diskuterede Lehmann blandt andre omkring deres forsøg om at overtale kongen, Frederik 7., til at lave en ny grundlov. Kongen overvejede at bruge hæren mod folkemængden, da han havde forudset deres oprør, dog kan kongens rådgiver, som støtter Lehmann, overtale kongen til at overgive sin magt ved at underskrive grundloven, hvilket afskaffer enevælden i Danmark. Fjolser, fruentimmere, forbrydere, fattiglemmer og folkhold var udelukket fra deltagelse i folkestyret.
 • Regeringsflertallet i København forsøgte at finde en ordning, som bragte Slesvig ind under den danske grundlov, men det mislykkedes.

 • Nyt opgør om såvel grænse som demokrati

 • Krig mellem Danmark på den ene side og Preussen og Østrig på den anden. Danmark tabte.

 • Man forhandlede en ny grundlov, da den oprinde havde mistet betydning nu hvor Slesvig var blevt tysk

 • Den preussiske kansler, Bismarck, gennemførte en krig mod Østrig, som betød at Preussen alene over Slesvig- Holsten.

 • Bønderne samlede sig i partiet "Venstre"

 • Venstres og bøndernes ønske om indflydelse voksede

 • Period: to

  Bismarck gennemførte en krig mod Frankrig, som blev fuldstændig slået.

 • Period: to

  Forfatningskampen

  -Venstre mod højre (bønder mod fabriksejere og godsejere)
  -Centrale princip: parlamentarisme Venstre ville have at folketinget skulle udpege regeringen istedet for kongen. Venstre bruger visnepolitikken og højre kæmper tilbage ved at indføre provisoriske love.
 • Period: to

  Estrup var statsminister

  Estrup var meget højre-orienteret og ville ikke overgive magten til venstre. Han ville hjemsende Folketinget for at kunne indføre provisoriske love, da venstre lammede lovgivningsarbejdet i folketinget.
  strup bliver tvunget til at forlade posten som statsminister da venstre kommer til magten indenfor politik.
 • De provisoriske love starter

  Hjemsendte folketinget som gjorde at de kunne indføre provisoriske- (foreløbige-) love, der kunne vedtages uden at spørge Folketinget.
 • Regeringen og store dele af Venstre blev enige om alderdomsforsørgelse - danmarks første moderne sociallov

 • Et stort oprør på det danske arbejdsmarkedet - 5 måneders konflikt om de nye overenskomster endte i september 1899 med "Septemberforliget"

 • Folketingsvalget

  Godsejerregeringen trådte tilbage og kongen udnævnte en regering fra partiet Venstre.
 • Systemskiftet

  Det parlamentariske princip bliver indført; afslutningen på forfatningskampen.
 • Grundloven

 • Folk uden "egen husstand" havde ikke stemmeret indtil denne grundlov