Tema 2 Danmark bliver demokratisk

 • Period: 476 to 1500

  Middelalderen

  Magisk-religiøs verdensopfatelse
  -Korstogene var en måde at undgå skærsilden på
  -Pesten blev forklaret som Guds straf
  -Gud og djævlen blev brugt som årsagsforklaring - som i "Rosens Navn"
  -Afladshandel: Kirken solgte afladbreve til befolkningen
 • Period: to

  Oplysningstiden

  -Ifølge lektien, side 88-94 i historiens kernestof, er oplysningstiden præget af sekularisering.
  -sekularisering betyder:
  -- Religion og myter bliver henvist til deres "rette plads"
  -- Religion skal ikke bruges til at forklare hvordan verden hang sammen eller burde hænge sammen.
  -- Religion skal ikke bestemme hvordan samfundet sakl opbygges - adskillelse af stat og religion.
  --- Naturvidenskab og logisk/rationel tankegang afløser religion som årsagsforklaringer.
 • Kongeloven

  Kongen har højeste magt og myndighed til at gøre love og forordninger efter sin egen gode vilje og velbehag.
  kongen sksal også have højeste magt og myndighed til at indsætte og afsætte alle embedsmænd.
  Kongen skal også ene have våbe- og væbningsmagt til at føre krig, slutte og ophæve forbund
  men kongen skal aldeles ikke give nogen ed eller forpligtelse osv.
 • england blev et konstitutionelt demokrati

 • Englands kolonier vokser

  I 1700 tallet voksede englands kolonier og var omkring 1750 en vis økonomisk vigtighed
 • Udbrød krig mellem Frankrig og England

 • Efter en del stridigheder udbrød der oprør i nordamerika

 • USA blev grundlagt

 • statsbankerot

 • Napoleons nederlag ved Waterloo

 • Period: to

  økonomisk krise

 • enevælden nødtvunget indførte 4 rådgivende stænderforsamlinger

  2 for kongeriget, en for slegsvig og en for holsten
 • frederick d 6.s død og christian d 8. indtrædelse

 • dannelsen af Bondevennerne

  ledet af nationalliberalister, men med mange bønder- var der opstået en helt ny og stærk politisk alliance.
 • christan d 8. døde og frederik d. d 7. indtræder og den poklitiske opmærksomhed flader nu på ham

 • der udbrød revulution i Frankrig

 • Period: to

  treårs krigen

 • krævedes det at den nye konge skulle afskedige medlemmerne af det gamle statsråd og udnævne et ministerium

  som kunne modsætte sig de slegsvig-holstenske krav og gennemføre den nationalliberistiske politik
 • kongen meddeller sig selv som ansvarsfri

  på første ministermøde
 • der blev valgt en grundlovsgivende forsamling

 • der blev indført almindelig værnepligt

 • underskrives den første grundlov

 • preussen og Østrig indvaderede Danmark

 • grundloven ændres

  med den nye grundlov måtte man forudse at godsejerne ville komme til at stå mget stærkt i Landstinget og at bonderepræsentanterne til gengæld ville kunne dominere Folketinget Ændringen var et tilbage skridt i forhold til demokratiet. da den gav de rige i samfundet kontrollen over landstinget.
  de rige i samfundet kunne bruge denne kontrol over landstinget til at stoppe lovforslag fra folketinget, som vil begrænse de riges magt/rettigheder.
 • Period: to

  Forfatningskampen

  Højre/ de konservative afviste venstres keav om palementarisme.
  venstre forsøgte at tvinge sin vilje igennem ved bl.a. at stemme til finansloven i 1873. derefter endte det med at rigsdagen blev sendt hjem og regeringen udstedte love via provisoriske love, som betyder at Grundloven havde en nødsparagraf, der tillod regeringen at udstede love på egen hånd "i sædeles påtrængende tilfælde" dog kun hvis rigsdagen ikke kunne mødes.
  i 1894 vendte regeringen dog tilbage til demokratiet.
 • højreregerings afgang

 • Period: to

  estrup er statsminister

 • Estrup bliver beskudt

  men overlever
 • Systemskiftet

  ved valget i 1901 vandt venstre og socialdemokratiet en jordskredssejr. højre havde nu kun 8 mandater.
  venstreregering, begivenheden blev betegnet som et systemskifte. denne betegnelse signalerede at kongen herefter skulle rette sig efter princippet om parlementarisme.
  systemskiftet var en demokratisk fremskridt.
 • højre skiftede navn til Det Konservative Folkeparti

  som udtryk for at partiet nu fuldud accepterede den lige og almindelige valgret og parlementarismen
 • grundloven udvides

  Privilegret stemmeret til ladstinget forsvinder
  kvinder og tjenestefolk fik stemmeret.
  Valgsalderen til folketinget falder fre 30 til 25
  valgsalderen til landstinget stiger fra 30 til 35
  der blev indført forholdstalgsvalg - 10% af stemmerne til valget = 10& af mandaterne.
  anddelen af danskere der havde stemmeret steg fra ca. 18%- 40-45% dem der stadig er udelukket er børn, forbrydere og folk der har modtaget fattigydelse.
 • Afro-amerikanere fik stemmeret i USA