Danmark bliver demokratisk

Danmark bliver demokratisk

 • Period: to

  Frederik d. 6 regere

 • Period: to

  Orla Lehmann er den ledende talsmand for nationalliberale

 • Statsbankerot

 • Kejser Napoleon taber slaget ved Waterloo

 • Period: to

  Økonomisk krise

 • Der blev indført 4 rådgivende stænderforsamlinger

  2 kongelige, en for Slesvig og en for Holsten
 • Christian d. 8 døde

 • Den franske revolution udbrød

 • Period: to

  Treårskrigen

 • Det konstitutionelle monarki bliver indført

  Enevælden er hermed slut
 • Der bliver valgt en grundlovgivende forsamling

  De skulle udarbejde en ny forfatning
 • Værnepligt bliver indført

 • Grundloven bliver indført

  Underskrevet af Frederik d. 7.
  Med dette tager vi de første skridt mod et demokratisk Danmark, med tiltag såsom forsamlingsfrihed, ytringsfrihed og ejendomsret.
  Dette betyder dog ikke at der er fuldstændigt demokrati i Danmark, kun 14% af befolkningen har stemmeret. Kvinder, tjenestefolk, fattige og forbrydere kan ikke stemme.
 • Preussen og Østrig invaderede Danmark

  De fratog i den forbindelse Holsten og Slesvig
 • En ny grundlov bliver indført

 • Venstre nægtede at stemme for finansloven

  Dette endte med Højre-regerings afgang i 1874
 • Period: to

  Forfatningskampen

 • Period: to

  Estrup er statsminister

 • De provisoriske love starter

  Provisoriske love er en form for hastelove, der må blive indført hvis risdagen ikke kan samles. Dette udnyttede det konservative parti (højre), til at lukke bønderne (venstre) ude af folketinget.
 • 2 skud bliver affyret mod Estrup

  Dog uden resultat
 • Estrup tråder tilbage som regeringschef

 • Folketingsvalget

 • Systemskifte

  Systemskiftet fandt sted d. 24. juli 1901 og er betegnelsen for overgangen fra kongevalgte regeringer til regeringer baseret på Folketingets flertal.
 • Det radikale Venstre dannes

 • Period: to

  Det radikale venstre danner regering

 • Period: to

  Christian d. 10. regerer

 • Period: to

  Det radikale venstre danner regering

 • Højre skifter navn til Det konservative folkeparti

  Dette var for at udtrykke at partiet nu accepterede den lige og almindelige valgret og parlamentarismen
 • Grundloven fornyes igen

  Dette betød at landstinget blev afskaffet og at nye grupper fik stemmeret, heriblandt kvinder og tjenestefolk.
  Danmark var med denne grundlov nu blevet demokratisk.
 • Det kommunistiske parti bliver dannet

 • Påskekrisen

 • Christian d. 10. afskedigede regeringen

 • Christian d. 10 fyrer statsminister C.Th Zahle

 • Stauning træder til som statsminister

 • Period: to

  Økonomisk verdenskrise

 • Landbrugernes sammenslutning bliver dannet

 • Tyskerne indtager Danmark

 • Kanslergadeforliget

  Dette forbedrede de sociale ordninger, såsom en social reform, en funktionærlov, en ferielov, en udbygning af skolevæsenet osv.
 • Period: to

  Besættelsen

 • Ordinær finanslov

  Provisorietiden slutter