Danmark 1864-1901

 • Kornsalgsperioden

  Kornsalgsperioden
  1830-1870
  Værdien af eksporteret korn var større end husdyr.
 • Industrialisering blev indledt

  Industrialisering blev indledt
 • Tebet af Slesvig

  Tebet af Slesvig
  Danmark blev amputeret ved hoften, og man tvivlede på om DK ville overleve som stat.
 • Revidering af grundloven

  Revidering af grundloven
  valgrettet til landstinget blev stærkt indskrænket, så kun 27 af tingets 66 pladser var besat ved alm. valgret. Kun godsejere og skatteydere havde valgret til denne gruppe. Kongen valgte de sidste 12.
 • Oprettelse af andelsforetagender

  Oprettelse af andelsforetagender
  efter de forbedrede trandsportmuligheder til af eksportere hvede af høj kvalitet fra USA og Ukraine til store vesteuropæiske marker blev de danske landmænd ramt hårdt.
  Danske bønder begynder at producere og eksportere animalske produkter.
  Slagterier og majerier og brugsforeninger bliver oprettet.
 • De store partier dannes

  De store partier dannes
  Venstre og Højre dannes.
  Venstre - bønder (flertal)
  Højre - godsejere og nationalliberale (flest repræsentanter)
 • Industrialisering

  Industrialisering
  Den økonomiske vækst blev stærkere.
  Folk flytter fra land til by, fordi der er brug for arbejdskraft i byen.
 • Oprettelse af fagforeningen

  Oprettelse af fagforeningen
  Arbejderne er utilfredse med deres arbejdsforhold, derfor organiserer de sig i en fagfroening. Et krav var 8 timer arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile.
  I perioden 1880-1899 er der mange strejker.
 • Bønder træder ind på politisk sene

  Bønder træder ind på politisk sene
  Bønderne begynder at deltage politisk.
 • Socialdemokratiet oprettes

  Socialdemokratiet oprettes
  Socialdemokratiet bliver oprettet i 1800-tallet.
  I 1884 får de deres første 2 mandater i folketinget. De størrer naturligevil venstre i forfatningskampen.
 • Setemberforliget

  Setemberforliget
  Arbejdernes organisationer anerkender arbejdernes ret til bedre arbejdsvilkår.
 • Forening for tjenestepiger.

  Forening for tjenestepiger.
  Marie Christensen oprettede en forening for tjenestepiger, fordi hun syntes deres forhold er for dårlige.
  Hun havde selv været tjenestepige. Hun satte krav til forbedrede vilkår. Bl.a. arbejdstider, kost og løn.
 • Systemskifte Venstres magtovertagelse

  Systemskifte Venstres magtovertagelse
  Der blev gennemført en skattereform
  - de skulle betale indkomstskat Der blev også gennemført en skolereform
  - hvilket betød at man skulle gå i skole mindst 7-9 år.
 • Radikale venstre dannes.

  Radikale venstre dannes.
  En gruppe politikkere bryder ud af partien venstre og danner Radikale venstre.