Denmark 1864-1901

By Stineb
 • Tabet af Slesvig

  Tabet af Slesvig
  I 1864 tabte Danmark Slesvig til tyskerne. Tabet af Sønderjylland spillede en kæmpe rolle ift den nationale bevidsthed.
 • Prøjsen sejrer over Østrig

  Prøjsen sejrer over Østrig
  I 1866 sejrer Prøjsen over Østrig, der fører til forening af de mange tyske småstater.
 • Bønderne på den politiske scene

  Bønderne på den politiske scene
  Omkring 1870 træder de danske bønder for alvor ind på den politiske scene. Efter tabet af Slesvig i 1864, foretog man i 1866 en revidering af Grundloven, og valgretten til Landstinget blev meget indskrænket. Den politiske sammenhæng af Folketing og Landsting blevet meget forskellig.
 • Prøjsen sejrer over Frankrig

  Prøjsen sejrer over Frankrig
  I 1871 sejrer Prøjsen over Frankring. Dermed forenes de små tyske småstater, og en ny supermagt skabes på det europiske kontinent.
 • Socialdemokratiet

  Socialdemokratiet
  i 1871 dannes Socialdemokratiet og i 1884 får de deres to første mandater i Folketinget.
 • Bønderne oprettede andelsforetagender

  Bønderne oprettede andelsforetagender
  I midten af 1870'erne blev det muligt for b.la. USA og Ukraine at eksportede billig og højkvalitets korn til de vesteuropæiske lande. Derfor måtte de danske landmænd omlægge deres landbrug, og de satsede i stedet på andelsforetagender (slagterier, mejerier og brugsforeninger). Det blev en kæmpe succes og var et stort spring indenfor landbrugsteknologi.
 • Forfatningskampen

  Forfatningskampen
  J. B. S. Estrup's højre regering kom til magten i 1875. I 20 år rasede forfatningskampen mellem partierne Højre og Venstre, fordi kongen havde ret til at udnævne den regering der passede ha,.
 • Estrups første provisoriske finanslov

  Estrups første provisoriske finanslov
  Den første finanslov blev gennemført i 1877, men først i 1885 blev alle finanslove priorsoiske.
 • Sædelighedsfejden i 1880'erne

  Sædelighedsfejden i 1880'erne
  På dette tidspunkt begynder man at diskutere moral på det sexuelle område. Den almindelig opfattelse var, at mænd havde en ustyrlig sexualdrift og kvinder havde ingen kønsdrift.
 • Politikken dannes

  Politikken dannes
  Venstre politikkeren Viggo Hørup var b.la. med til at stifte dagbladet Politikken i 1884.
 • Storlockout

  Storlockout
  I 1899 afsluttes storlockouten, der havde været den største arbejdskamp i Danmarks historie. Før denne periode stejkede rigtig mange mennesker, for at få indført forskellige rettigheder på arbejdsmarkedet.
 • Septemberforliget

  Septemberforliget
  Septemberforliget blev resultatet af konfliken om storlockout, og forliget fastlagde rammer og regler for løsning af fremtidige konflikter.
 • Systemskiftet

  Systemskiftet
  I1901 slutter det lange modsætningsforhold mellem partierne Venstre og Højre. For første gang udnævnes der en regeringsleder fra det liberalistiske parti Venstre. Parlamentarisme indføres som praksis i dansk politik.