Historie

Systemskiftet

 • Period: to

  Kornsalgsperioden

  Korn var mere værd end husdyr
 • Period: to

  Andelsbevægelsen

  Vi fokuserede på at være danskere
 • Revideret grundlov

 • Industrialiseringen

  Arbejdsklassen opstod
 • Socialdemokratiet

  De støttede Venstre i forfatningskampen og fik større indflydelse til samfundets svageste
 • Period: to

  Provisorietiden

  Den provisoriske finanslov i 1877 indledte en politisk magtkamp mellem Estrup-regeringen og folketinget.
  http://danmarkshistorien.dk/perioder/det-unge-demokrati-1848-1901/provisorietiden-1877-1894/
 • Gendarmerikorps

 • Alderdomsforsorg

  Skaffede alderdomsunderstøttelse til alle over 60
 • Septemberforliget

  Forliget, storlockouten
 • Skolereform

  Venstre gennemførte den og alle skulle gennemføre en 5-årig uddannelse og derefter kunne man bl.a. tage en 2 års folkeskole overbygning
 • Skattereform

  Suppleret med told og skat
 • Det radikale venstre

  De ønskede at reformerne blev mere sociale og der var husmandsbrug
 • Parlamentisme

  Regeringen skulle have fleretal bag sig